Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200108

vydání: 20200108 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

speciální mzdové lednové vydání doplňuje do Varia chybějící hodnotu normativních nákladů na bydlení pro rok 2020, nutnou pro výpočet mezd s exekučními srážkami od ledna 2020. Součástí vydání je také nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2019 v tiskovém formuláři ZPS. Tím je modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd za leden 2020.

Nové vydání přináší také možnost rozšíření Varia o doplněk eNeschopenky, který umožňuje importovat do Varia notifikace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců z ePortálu ČSSZ.

Pro hladký průběh zpracování mzdové agendy na začátku nového roku vám doporučujeme rozšíření Varia o tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně, jehož součástí je také tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně.

Obsah:

Pro zpracování mezd za leden 2020 doporučujeme aktualizovat Vario na vydání 20200108 nebo vyšší.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Doplněk eNeschopenky

Nový doplněk Varia eNeschopenky je určen k importu a evidenci notifikací o dočasných pracovních neschopnostech ze systému „eNeschopenka” provozovaného Českou správou sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020. Doplněk je licencován pro každou účetní jednotku (viz Naše firma) zvlášť. Pokud si s aktivací doplňku nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Vlastnosti doplňku

  • Eviduje importované notifikace.
  • Páruje notifikace na pracovní poměry evidované v modulu Mzdy, umožňuje ruční dopárování.
  • Integruje notifikace do jednotlivých neschopenek – záznamech o dočasných pracovních neschopnostech (dále jen DPN).
  • Umožňuje tisk Přílohy k žádosti o dávkyHlášení při ukončení DPN, a to bez nutnosti vytvářet měsíční mzdové složky v průběhu měsíce před řádným vytvořením mezd.
  • Umožňuje promítnutí údajů o DPN do měsíčních mzdových složek.

Podrobnou dokumentaci doplňku eNeschopenky naleznete v článku nápovědy eNeschopenky.

Předpokladem pro použití nového doplňku eNeschopenky je výběr jednoho z uvedených zdrojů pro získání notifikací o DPN

Předpokladem pro použití nového doplňku eNeschopenky je výběr jednoho z uvedených zdrojů pro získání notifikací o DPN

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2020

Nařízením vlády č. 349/2019 Sb. byla stanovena nová částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2020 ve výši 6 502 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení vstupuje do výpočtu nezabavitelného minima při provádění exekučních srážek. Nastavení nové hodnoty bude zajištěno aktualizací na nové vydání.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2020 je tedy aktualizace na toto nové vydání nezbytná.

Tiskový formulář „ZPS – Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2019”

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nový vzor formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele”. Tento formulář můžete vytisknout prostřednictvím tiskového formuláře ZPS, který naleznete v sekci Výkazy. Do tiskového formuláře je zapracována nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019, která činí 33 429 Kč.

Tisk za rok 2019 provádějte z agendy Mzdy s vybraným aktuálním rokem 2019.

  • V úvodním dialogu formuláře můžete zadat celkovou cenu všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od všech dodavatelů v souhrnu (vše bez DPH) do pole „Cena odebraných výrobků”. Přepočet se automaticky doplní do pole „Plnění povinnosti odběrem”.
  • Majitelé licence doplňku Datové schránky mohou z náhledu tisku provést odeslání „Ohlášení” na datovou schránku příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Úvodní dialog vzoru formuláře Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok 2019

Úvodní dialog vzoru formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2019

Změny v systému Vario

Rekapitulace legislativního vydání 20191215