Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220329

vydání: 20220329 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v březnové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220329, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Tiskový formulář Nemocenské pojištění – nové údaje pro podporu v nezaměstnanosti od 1. 4. 2022

Nabytím účinnosti zákona č. 248/2021 Sb. dne 1. 4. 2022 vzniká zaměstnavatelům povinnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení při skončení zaměstnání zaměstnance kromě dne skončení doby zaměstnání další údaje podle § 42 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. V souvislosti s tím byl upraven tiskový formulář Nemocenské pojištění pro akci 2 – Skončení. Pro pracovní vztahy, které budou ukončeny nebo budou začínat od 1. 4. 2022 bude použita nová verze e-podání ONZ s datovou větou ONZ 2022 verze 1.1 a tomu odpovídající nový vzor tiskového formuláře. Pro zadání nových údajů při ukončení zaměstnání všech zaměstnanců určených pro podporu nezaměstnanosti slouží nový formulář, který je obdobou dříve používaného tiskového formuláře „Zápočtový list – potvrzení výdělku”. Nový formulář otevřete z přehledu načtených poměrů, který získáte postupem známým z předchozích verzí tiskového formuláře. Další informace najdete v dokumentaci tiskového formuláře Nemocenské pojištění.

Úprava normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelného minima v reakci na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 3. 2022

Podle § 26a zákona č. 17/2022 Sb., který nabyl účinnosti 28. 1. 2022, došlo k dalšímu zvýšení částky normativních nákladů na bydlení pro účely příspěvku na bydlení pro rok 2022 o 1 120 Kč na částku 7 935 Kč. Ve Variu jsme zvýšením částky normativních nákladů reagovali na stanovisko legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti. To uvedlo, že je třeba normativními náklady na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou na 7 935 Kč (6 815 + 1 120 Kč) podle zákona č. 17/2022 Sb. i pro účely stanovení nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy, což následně respektovala i metodika ČSSZ a odborná veřejnost.

9. 3. 2022 však Krajský soud v Hradci Králové vydal závazné opatření, podle kterého se při výpočtu splátky pro oddlužení nezabavitelná částka o částku uvedenou v ustanovení § 26a zákona č. 117/1995 Sb. nezvyšuje.

Vzhledem k neexistenci jednotného výkladu těchto ustanovení se Vario odkazuje na právně závazné rozhodnutí soudu a aktuálně totožný postup ČSSZ při srážkách z důchodů a dávek a nastavuje částku normativních nákladů zpět na původní výši 6 815 Kč. V dialogu Nastavení na kartě Sociální je pole Normativní náklady na bydlení nově přístupné k editaci pro případ dalšího právního nebo legislativního vývoje výkladu dané právní úpravy.

Tiskový formulář ELDP

Do tiskového formuláře jsme přidali úpravy pro evidenci dob důchodového pojištění v souvislosti s poskytováním krizového ošetřovného pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, které jsou zaměstnáním malého rozsahu, poskytované v souvislosti s mimořádnými opatřeními zavedenými pro dobu epidemie onemocnění covid-19.

 

Související dokumenty