Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230123

vydání: 20230123 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v lednové aktualizaci Varia nového a jiného.

V nově publikovaném dokumentu Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2023 – II. část uvádíme chybějící hodnoty pro nastavení roku 2023. Kromě úprav zde popsaných máte zpětně k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2023 a Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2023 – I. část, které také obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2023.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230123, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Seyfor, a. s.Divize MB, BU Vario.

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Nový typ mzdové složky „Podíl výkonu práce”

Mzdová složky s novým typem složky Podíl výkonu práce je určena pro evidenci podílu výkonu práce zdravotnického záchranáře (tj. zaměstnanců, kteří vykonávají práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby) nebo členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku a pro evidenci jiné práce v průběhu měsíce.

Zadáním mzdové složky s tímto typem do měsíční mzdy se pro výpočet pojistného zaměstnavatele ve složce SP zaměstnavatele použije zvýšená sazba 26,8 % v roce 2023 (27,8 % v roce 2024, 28,8 % v roce 2025 a 29,8 % od roku 2026). Při zadání nižšího podílu (než výchozího ve výši 100 %) do pole Sazba budou při výpočtu mzdy spočítány 2 mzdové složky SP zaměstnavatele. Pro podíl výkonu práce záchranáře nebo hasiče bude použita zvýšená sazba a pro vyměřovací základ odpovídající výkonu jiných prací v měsíci bude použita běžná sazba 24,8 %.

V nastavení typu složky je podíl v poli Sazba nastaven na 100 %. Při vytvoření uživatelské mzdové složky s tímto typem složky je možné nastavit v poli Sazba mzdové složky jiný obvyklý podíl. Nebo je možné podíl zadávat až při měsíčním zpracování mzdy do pole Sazba měsíční mzdové složky podle podílu platného v daném období. V poli Hodiny je možné evidovat odpracované hodiny odpovídající podílu výkonu práce záchranáře nebo hasiče.

Další informace ke zvýšení sazeb sociálního pojištění zaměstnavatele najdete v článku Změny ve mzdách v roce 2023 – II. část.

Nový tiskový formulář „Oznámení uplatnění slevy na pojistném”

Nový tiskový výstup slouží k tisku a elektronickému podání formuláře Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance se sjednaným zkráceným úvazkem nebo mladším 21 let. Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance podle zákona č. 216/2022 Sb., musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.

Oznámení je možné generovat v agendě Personalistika prostřednictvím tohoto tiskového formuláře pro zaměstnance s pracovním poměrem trvajícím k datu uplatnění slevy. Oprávněnost nároku na uplatnění slevy je nutné individuálně u každého zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek nebo mladšího 21 let posoudit podle platné zákonné úpravy. Více informací k tiskovému formuláři Oznámení uplatnění slevy na pojistném najdete v sekci tiskových formulářů agendy Personalistika a v článku Změny ve mzdách v roce 2023 – II. část.

Tiskový formulář „ZPS – Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2022”

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nový vzor formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2022. Tento formulář můžete vytisknout z období 12/2022 prostřednictvím tiskového formuláře ZPS, který naleznete v sekci Výkazy. Do tiskového formuláře je zapracována nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, která dle Sdělení Ministerstva práce č. 425 činí 39 306 Kč.

Tiskové formuláře upravené v souvislosti se „Snížením důchodového věku a vyšší sazbou pojistného zaměstnavatele pro vybrané profese od ledna 2023

Rekapitulace mzdových vydání z přelomu roku