Souhrn změn ve vydání 20200629

vydání: 20200629 - verze: 14

Vážení uživatelé,

seznamte se změnami v červnovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání upravili datovou strukturu Varia.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky a zprávy týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200629. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah:

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Oprávnění

Oprávnění k nabídce pole „Produkt”

Pole se seznamem Produkt v položkách dokladu a v dialogu „Katalog a sklad” nyní respektují nastavení oprávnění k jednotlivým knihám agendy „Katalog”. Díky tomu můžete vybírat produkty jen z těch knih, ke kterým máte jako „aktuální uživatel” oprávnění.

Od tohoto vydání v položkách dokladu a v dialogu Katalog a sklad zobrazíte produkty pouze z knih, ke kterým dostanete od administrátora Varia oprávnění.

Oprávnění k jednotlivým knihám agendy Katalog nově ovlivňuje nabídku produktů v položkách dokladu a v dialogu Katalog a sklad

Obrázek: Oprávnění k jednotlivým knihám agendy Katalog nově ovlivňuje nabídku produktů v položkách dokladu a v dialogu Katalog a sklad (příklad)

Účetnictví

Tiskový formulář Rozvaha 2018

V tiskovém formuláři „Rozvaha 2018” jsme sjednotili tisk adres a činností účetních jednotek. Ve výkazu pro neziskové organizace se nyní tiskne činnost účetní jednotky na konci výkazu, tak jako u verze pro podnikatele. V okně možností je odkaz na novou funkci, která umožňuje zobrazit použití účtů na řádcích rozvahy.

Nová funkce v možnostech rozvahy umožňuje v dialogu Čísla účtů v rozvaze zobrazit použití účtů na řádcích rozvahy

Obrázek: Nová funkce v možnostech rozvahy umožňuje v dialogu „Čísla účtů v rozvaze” zobrazit použití účtů na řádcích rozvahy

Účetnictví

Evidence Intrastat

Vario umožňuje evidovat data, která jsou předmětem výkazu pro Intrastat. Evidence může probíhat buď po dokladech, nebo po položkách. Způsob evidence Intrastatu volíte v možnostech agendy Katalog.

  • „Po dokladech” je uživatelsky příjemný způsob evidence dat pro Intrastat. Tzv. „nad dokladem” se evidují pouze údaje společné pro celý doklad, jako je „Transakce”, „Dodací podmínky”, „Druh dopravy” a „Zvláštní pohyb”. Ostatní údaje potřebné pro výkaz se načtou z katalogové karty nebo ze samotného dokladu.
  • Položkový” způsob evidence předpokládá, že každou položku dokladu evidujete jednotlivě. A právě Položkovou evidenci Intrastatu jsme rozšířili o nové sloupce, které usnadní identifikaci produktu. Nově jsou k dispozici sloupce Produkt, Popis, VariantaSklad. Dialog Intrastatu podporuje také ukládání rozvržení tabulky a změny velikosti celého dialogu.

Informace o produktu budou zobrazeny až u nově zaevidovaných položek do Intrastatu.

Výkaz pro INTRASTAT a dialog Zobrazit skryté sloupce s novými sloupci Produkt, Popis, Varianta a Sklad

Obrázek: Výkaz pro INTRASTAT a dialog „Zobrazit skryté sloupce” s novými sloupci Produkt, Popis, Varianta a Sklad

Změny v systému Vario

Banka

Bankovní příkazy Tatra banka, a.s.

Jestliže používáte plugin „Příkazy SEPA” a volbu pain.001.001.03 – Tatra banka, a.s., doporučujeme, abyste v případech, kdy se nevyplňuje BIC do kódu banky (v položkách), namísto BIC napsali „NOTPROVIDED” (bez uvozovek). Text NOTPROVIDED lze zapsat i do šablony sloužící k vyplnění nové položky příkazu.

Banka

Příkazy s pluginem MT940 pro Oberbank AG 

Požadavek na možnost číslovat příkazy jen v rámci souboru (vždy začínají od 1) se stal realitou. V pluginu MT940 nyní nastavíte číslování příkazů buď v rámci souboru, nebo podle celkového počtu příkazů.

  • Do možností pluginu MT940 jsme přidali novou volbu Číslování příkazů CheckBox - Zatržítko Omezit na soubor. Pokud je tato volba zvolena, příkazy se budou číslovat od 1 v rámci každého souboru.
  • Jestliže volbu nevyberete, dosadí se hodnota jako doposud.
  • Výchozím nastavením je číslování příkazů podle hodnoty pole „Pořadí celkem”.
  • V uvedeném příkladu na obrázku bude příští příkaz začínat 13.

V možnostech pluginu MT940 přibyla nová volba Číslování příkazů, Omezit na soubor

Obrázek: V možnostech pluginu MT940 přibyla nová volba Číslování příkazů › Omezit na soubor

Evidence majetku

Karta Obecné – Majetek

Pole Druh (Druh_majetku) na kartě Obecné v detailu záznamu Majetek jsme rozšířili.

  • Druh majetku (DHM, DNM, Soubor, …) vyberete ze seznamu ComboBox - Nabídka pole.
  • Zdrojem dat je číselník „Druhy majetku”, který můžete upravit.
  • Pole Druh je nyní připraveno pojmout až 30 znaků.

Dialog Majetek, karta Obecné a pole Druh

Obrázek: Dialog Majetek, karta Obecné a pole Druh

Prodejna

Kontrolovat množství

V možnostech Prodejny můžete zatržítkem aktivovat funkci Kontrolovat množství. Kontroluje se dostupnost produktu na skladu hned při vyplnění položky nebo při změně jejího množství. Pokud je funkce aktivní a produkt není skladem, objeví se hlášení, které na terminál serveru nebylo doprovázeno zvukem. V aktuálním vydání je textové upozornění doprovázeno zvukem i na terminál serveru.

Účetnictví

Zrychlení salda

Při vyrovnávání salda u velkého počtu dokladů s daty na SQL se mohlo stát, že akce skončila „timeoutem” (resp. „mrtvým zámkem”). Chyba je v tomto vydání opravena.

Účetnictví

Úhrada dokladu zálohou v plné výši

V případě, že faktura byla uhrazena v plné výši zálohou, nevniká rozdíl základů DPH mezi fakturou a daňovým dokladem o přijetí platby. V případě, že se částky DPH vypočtené na faktuře lišily od částek DPH vypočtených na daňovém dokladu o přijetí platby, vznikl však na koncové faktuře jistý drobný rozdíl, který se promítl do základu DPH a DPH.

Od tohoto vydání se nově (v tomto případě) vytvoří položka, která zmíněný drobný rozdíl kompenzuje. Díky tomu nyní na koncové faktuře, která je plně uhrazená zálohou, nebude žádná částka základu DPH ani DPH.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 25. 05. 2020 do 29. 06. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY