Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200525

vydání: 20200525 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v květnovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme i tentokrát modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku AltusVario – Souhrn změn ve vydání 20200525, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Odložení plateb sociálního pojištění za zaměstnavatele

Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení za zaměstnavatele (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Návrh zákona čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, čímž nabývá účinnosti.

Navrhovaná úprava nemá žádný dopad do předepsaného tiskopisu „Přehled o výši pojistného”, a tím ani do datové věty PVPOJ, popř. interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ Externí odkaz.

Zákonem se pouze umožňuje odložit platbu pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel jako poplatník. Na výše uvedeném tiskopisu však zaměstnavatel bude nadále vykazovat standardní údaje, tj. včetně pojistného za zaměstnavatele. Odklad odvodu ve Variu proveďte až v platebním příkazu v položce platby sociálního pojištění snížením částky maximálně o částku pojistného za zaměstnavatele.

Ošetřovné pro osoby pracující na DPP/DPČ

Zákonem 230/2020 Sb. byl rozšířen nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář). Nárok mají nově i osoby zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce uzavřené před 11. březnem 2020 při splnění dalších podmínek, a to i zpětně za březen 2020.

V novém vydání Varia umožňujeme zadávat mzdovou složku OČR i u pracovních vztahů s typem poměru DPP a DPČ a s druhem SP pojištění „Dohoda o provedení práce” a „Zaměstnání malého rozsahu”.

V předchozích vydáních Varia je možné složku OČR pro dohody zadat volbou menu Hromadné zadávání – Absence – OČR, neplacené volno…

Pro odeslání přílohy k žádosti o dávku přes doplněk „Elektronická podání” je možné odeslat podání bez čísla rozhodnutí tak, že v tiskovém formuláři „Příloha k žádosti o dávku”, po načtení a zobrazení údajů o OČR, otevřete detail události a v poli „Zahraniční” vyberete hodnotu „1”, tedy zahraničí mimo SR. Dle sdělení sociální správy takto nastavená podání při validačních kontrolách nevyžadují číslo rozhodnutí a jsou akceptována.

Změny v doplňku eNeschopenky a vytváření mzdových složek nemocí

Více notifikací stejného typu „Vznik” a „Storno” u jedné neschopenky

Dle sdělení ČSSZ může v interních systémech ČSSZ dojít k dvojímu zpracování jedné neschopenky, což může následně způsobit vygenerování 2 notifikací stejného typu (se stejnými údaji), které mají stejné číslo rozhodnutí, ale budou se lišit identifikátorem případu (pole „IdPripadu”). Tyto duplicity by měly být následně v interních systémech ČSSZ zrušeny stornováním duplicitních případů, což se projeví tak, že přijde notifikace o stornu pro jeden z identifikátorů případu. Počet těchto duplicit se údajně pohybuje jen v řádu promile případů.

U notifikací vzniklých v první verzi systému eNeschopenka ČSSZ Externí odkaz cca do února 2020 není pole „IdPripadu” k dispozici a není tedy možné určit, zda storno platí pro duplicitní notifikaci, nebo pro celou neschopenku. V tom případě ČSSZ doporučuje zaměstnavatelům prověřit situaci na ePortálu ČSSZ Externí odkaz nebo kontaktovat OSSZ Externí odkaz a požádat o vysvětlení.

Ve Variu nadále platí, že pokud k notifikaci typu „Vznik” určené číslem notifikace a číslem případu, existuje notifikace typu „Storno”, pak se mzdová složka nemoci nevytvoří. Pokud je načtena notifikace typu „Storno” k již vytvořené složce nemoci, má uživatel možnost složku odstranit, nebo ponechat k další revizi.

Z důvodu možnosti vzniku duplicit však věnujte případům, kdy se k neschopence objeví více notifikací typu „Vznik” nebo notifikace typu „Storno”, zvýšenou pozornost a případně kontaktujte technickou podporu Varia prostřednictvím aplikace HelpDesk.

Párování podle více křestních jmen

Pokud je v notifikaci ve sloupci „Jméno” uvedeno více křestních jmen oddělených mezerou, proběhne spárování s pracovním poměrem v případě, že v detailu záznamu Pracovník je první křestní v poli „Křestní” a druhé křestní je v poli „2. křestní”.

Pokud je v notifikaci ve sloupci „Jméno” uvedeno jen jedno křestní, proběhne spárování s pracovním poměrem i v případě, že v detailu záznamu Pracovník je první křestní v poli „Křestní” a v poli „2. křestní” je uvedeno druhé křestní.

V situaci, kdy je ve Variu jen jedno křestní a v notifikaci dvě, Vario notifikaci nespáruje. Je vhodné zkontrolovat, zda je druhé křestní v osobních dokladech uvedeno a případně ho doplnit do Varia.

 

Související dokumenty