Souhrn změn ve vydání 20170428

vydání: 20170428 - verze: 14

Ve vydání 20170425 se v některých tiskových formulářích v modulu Mzdy místo částek ve vyšších řádech a některých dalších číselných údajů zobrazují znaky #######. K problému došlo v důsledku převodu databází do Accessu 2010. Jedná se o tiskové formuláře Výplatní lístek, Výplatní lístek - po stránkách, Výplatní lístek - po stránkách s adresou a Výplatní lístek - diskrétní s agregací. V opravném vydání je tento nedostatek odstraněn.