Souhrn změn ve vydání 20190326

vydání: 20190326 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky březnového Varia. V tomto vydání jsme modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190326. Na konci tohoto článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Účetnictví

Upravený tiskový formulář Přiznání k DPPO a nová definovaná sestava Rozvaha 2018 DPPO

Aktualizace obsahuje upravený tiskový formulář Přiznání k DPPO v agendě Účetnictví. Formulář slouží pro export XML závěrkových výkazů, Rozvahy a Výsledovky, pro načtení na Daňový portál (EPO). Rozvaha a Výsledovka pro export se do formuláře Přiznání k DPPO načítají z Definovaných sestav.

Daňový portál aktuálně vyžaduje u Rozvahy jinak číslované řádky než oficiální formulář Rozvahy dle ÚZ č. 1295.

Pro export tedy ve formuláři vyberte novou definovanou sestavu Rozvaha 2018 DPPO.

Formulář Přiznání k DPPO a nová definovaná sestava Rozvaha 2018 DPPO

Formulář Přiznání k DPPO a nová definovaná sestava Rozvaha 2018 DPPO

Definované sestavy 2018

Agenda Účetnictví obsahuje definované sestavy „Rozvaha 2018” a „Výkaz zisků a ztrát 2018”. Nyní přinášíme také zkrácené verze těchto definovaných sestav. Jmenovitě se jedná o Rozvahu 2018 ve zkráceném rozsahuVýkaz zisků a ztrát 2018 ve zkráceném rozsahu v českém jazyce. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy „Účetnictví”, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů, díky kterým je umožněn formátovaný tisk výstupů. Tisk zkrácených variant výstupů lze zvolit v úvodním dialogu tiskových výstupů „Rozvaha 2018” a „Výkaz zisků a ztrát 2018”. Varianty výstupů pro neziskové organizace připravujeme.

Tisk zkrácených variant tiskových výstupů Rozvaha 2018 (a Výkaz zisků a ztrát 2018) zvolíte v úvodním dialogu Možnosti rozvahy (a Možnosti výkazu zisků a ztrát)

Tisk zkrácených variant tiskových výstupů Rozvaha 2018 (a Výkaz zisků a ztrát 2018) zvolíte v úvodním dialogu Možnosti rozvahy (a Možnosti výkazu zisků a ztrát)

 

Do tohoto vydání jsme zařadili také anglickéněmecké verze definovaných sestav „Rozvaha 2018” a „Výkaz zisků a ztrát 2018”. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů, díky kterým je umožněn formátovaný tisk výstupů.

Seznam cizojazyčných výkazů jsme rozšířili o anglické a německé verze definovaných sestav Rozvaha 2018 a Výkaz zisků a ztrát 2018

Seznam cizojazyčných výkazů jsme rozšířili o anglické a německé verze definovaných sestav Rozvaha 2018 a Výkaz zisků a ztrát 2018

Odeslat e-mailem

Zabezpečené připojení k serveru pomocí protokolu TLS

Protokol SSL a novější protokol TLS umožňují aplikacím komunikovat po síti způsobem, který zabraňuje odposlouchávání či falšování zpráv. Vzhledem k vývoji na poli elektronického zabezpečení dochází k neustálému vývoji novějších a bezpečnějších způsobů komunikace. S tímto fenoménem souvisí i další úprava Varia, která umožňuje kromě protokolu SSL odesílat e-maily také přes zabezpečené připojení pomocí protokolu TLS až do verze 1.2. U zabezpečení TLS zatím nelze použít elektronický podpis e-mailové zprávy certifikátem.

Nový protokol lze nastavit v možnostech e-mailu pod nastavením „SMTP server (CDO)”, kde přibyla možnost používat zabezpečené připojení k serveru pomocí protokolu TLS.

Protokol TLS pro zabezpečení mailové komunikace vyberete v dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO)

Protokol TLS pro zabezpečení mailové komunikace vyberete v dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO)

Změny v systému Vario

Definovaná sestava – minulé období

V posledních několika vydáních jste se mohli u definovaných sestav setkat se dvěma chybami.

  • Při meziroční změně druhu konta mohlo dojít k nesprávnému určení znaménka vypočteného zůstatku pro dané konto.
  • Pokud došlo meziročně k odstranění některých kont z účetního rozvrhu, pak se zůstatky a obraty nemusely správně vypočítat. 

Obě chyby byly způsobeny použitím nesprávného účetního rozvrhu. Aktuální vydání obě tyto chyby opravuje. Nově v definovaných sestavách nyní pracujeme striktně pouze s účetními rozvrhy příslušných roků, které vstupují do výkazu.

Odesílání faktur e-mailem

Při editaci textu e-mailu mohlo dojít ke vzniku chyby „Zadané nastavení vlastnosti je příliš dlouhé”. Chyba nastávala při editaci a formátování dlouhého textu pomocí HTML editoru. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Controlling

Při editaci plánu v agendě Controlling jste se možná setkali s nečekaným ukončením Varia. Chyba vznikala po úpravě pole „Nákladový klíč” na kartě Kritéria v případě, že používáte nákladový klíč v podobě strukturovaného klíče. V aktuálním vydání jsme chybu opravili.

Saldokonta

Agenda „Účetnictví” obsahuje tiskový formulář Saldokonta, při jehož zavření mohlo dojít k nečekanému ukončení Varia. Chyba vznikala jen za předpokladu, že provozujete Vario na MS Access nebo MS Access Runtime verze 2013 a vyšší. Od tohoto vydání je již vše v pořádku.

Zobrazení Doklady EU bez RCH

Agenda „Přijaté doklady” obsahuje zobrazení „Doklady EU bez RCH”, které ale nezobrazovalo doklady typu „dobropis přijatý”. Aktuální vydání opravuje výstup a to tak, aby se zobrazovaly jak „faktury přijaté”, tak „dobropisy přijaté”. Částky těchto dvou typů dokladů jsou odlišené znaménkem. Díky tomu můžete bez obav používat například funkce rychlého součtu.

Karta Vlastní a uživatelská pole

Vario umožňuje v libovolné agendě vytvoření vlastních uživatelských polí. Nepsaným pravidlem bylo, že by se v názvu polí neměly vyskytovat mezery ani diakritika. Aktuální vydání přináší nové důkladnější kontroly, které při zakládání nových u_polí znemožní založit pole s nepovolenými znaky v názvu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 20. 02. 2019 do 26. 03. 2019:

NOVÝ DOKUMENT NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY