Souhrn změn ve vydání 20190326

vydání: 20190326 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky březnového Varia. V tomto vydání jsme modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190326. Na konci tohoto článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Účetnictví

Upravený tiskový formulář Přiznání k DPPO a nová definovaná sestava Rozvaha 2018 DPPO

Aktualizace obsahuje upravený tiskový formulář Přiznání k DPPO v agendě Účetnictví. Formulář slouží pro export XML závěrkových výkazů, Rozvahy a Výsledovky, pro načtení na Daňový portál (EPO). Rozvaha a Výsledovka pro export se do formuláře Přiznání k DPPO načítají z Definovaných sestav.

Daňový portál aktuálně vyžaduje u Rozvahy jinak číslované řádky než oficiální formulář Rozvahy dle ÚZ č. 1295. Pro export tedy ve formuláři vyberte novou definovanou sestavu Rozvaha 2018 DPPO.

Od vydání 20210426 lze pro podání využívat i standardní definice Rozvaha 2018. Díky tomu není nutné upravovat definice v obou rozvahách, stačí přizpůsobit rozvahu 2018 a můžete ji použít jak pro tisk výkazu, tak pro podání DPPO.

Formulář Přiznání k DPPO a nová definovaná sestava Rozvaha 2018 DPPO

Formulář Přiznání k DPPO a nová definovaná sestava Rozvaha 2018 DPPO

Definované sestavy 2018

Agenda Účetnictví obsahuje definované sestavy „Rozvaha 2018” a „Výkaz zisků a ztrát 2018”. Nyní přinášíme také zkrácené verze těchto definovaných sestav. Jmenovitě se jedná o Rozvahu 2018 ve zkráceném rozsahuVýkaz zisků a ztrát 2018 ve zkráceném rozsahu v českém jazyce. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy „Účetnictví”, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů, díky kterým je umožněn formátovaný tisk výstupů. Tisk zkrácených variant výstupů lze zvolit v úvodním dialogu tiskových výstupů „Rozvaha 2018” a „Výkaz zisků a ztrát 2018”. Varianty výstupů pro neziskové organizace připravujeme.

Tisk zkrácených variant tiskových výstupů Rozvaha 2018 (a Výkaz zisků a ztrát 2018) zvolíte v úvodním dialogu Možnosti rozvahy (a Možnosti výkazu zisků a ztrát)

Tisk zkrácených variant tiskových výstupů Rozvaha 2018 (a Výkaz zisků a ztrát 2018) zvolíte v úvodním dialogu Možnosti rozvahy (a Možnosti výkazu zisků a ztrát)

 

Do tohoto vydání jsme zařadili také anglickéněmecké verze definovaných sestav „Rozvaha 2018” a „Výkaz zisků a ztrát 2018”. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů, díky kterým je umožněn formátovaný tisk výstupů.

Seznam cizojazyčných výkazů jsme rozšířili o anglické a německé verze definovaných sestav Rozvaha 2018 a Výkaz zisků a ztrát 2018

Seznam cizojazyčných výkazů jsme rozšířili o anglické a německé verze definovaných sestav Rozvaha 2018 a Výkaz zisků a ztrát 2018

Odeslat e-mailem

Zabezpečené připojení k serveru pomocí protokolu TLS

Protokol SSL a novější protokol TLS umožňují aplikacím komunikovat po síti způsobem, který zabraňuje odposlouchávání či falšování zpráv. Vzhledem k vývoji na poli elektronického zabezpečení dochází k neustálému vývoji novějších a bezpečnějších způsobů komunikace. S tímto fenoménem souvisí i další úprava Varia, která umožňuje kromě protokolu SSL odesílat e-maily také přes zabezpečené připojení pomocí protokolu TLS až do verze 1.2. U zabezpečení TLS zatím nelze použít elektronický podpis e-mailové zprávy certifikátem.

Nový protokol lze nastavit v možnostech e-mailu pod nastavením „SMTP server (CDO)”, kde přibyla možnost používat zabezpečené připojení k serveru pomocí protokolu TLS.

Protokol TLS pro zabezpečení mailové komunikace vyberete v dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO)

Protokol TLS pro zabezpečení mailové komunikace vyberete v dialogu Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO)

Změny v systému Vario

Definovaná sestava – minulé období

V posledních několika vydáních jste se mohli u definovaných sestav setkat se dvěma chybami.

  • Při meziroční změně druhu konta mohlo dojít k nesprávnému určení znaménka vypočteného zůstatku pro dané konto.
  • Pokud došlo meziročně k odstranění některých kont z účetního rozvrhu, pak se zůstatky a obraty nemusely správně vypočítat. 

Obě chyby byly způsobeny použitím nesprávného účetního rozvrhu. Aktuální vydání obě tyto chyby opravuje. Nově v definovaných sestavách nyní pracujeme striktně pouze s účetními rozvrhy příslušných roků, které vstupují do výkazu.

Odesílání faktur e-mailem

Při editaci textu e-mailu mohlo dojít ke vzniku chyby „Zadané nastavení vlastnosti je příliš dlouhé”. Chyba nastávala při editaci a formátování dlouhého textu pomocí HTML editoru. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Controlling

Při editaci plánu v agendě Controlling jste se možná setkali s nečekaným ukončením Varia. Chyba vznikala po úpravě pole „Nákladový klíč” na kartě Kritéria v případě, že používáte nákladový klíč v podobě strukturovaného klíče. V aktuálním vydání jsme chybu opravili.

Saldokonta

Agenda „Účetnictví” obsahuje tiskový formulář Saldokonta, při jehož zavření mohlo dojít k nečekanému ukončení Varia. Chyba vznikala jen za předpokladu, že provozujete Vario na MS Access nebo MS Access Runtime verze 2013 a vyšší. Od tohoto vydání je již vše v pořádku.

Zobrazení Doklady EU bez RCH

Agenda „Přijaté doklady” obsahuje zobrazení „Doklady EU bez RCH”, které ale nezobrazovalo doklady typu „dobropis přijatý”. Aktuální vydání opravuje výstup a to tak, aby se zobrazovaly jak „faktury přijaté”, tak „dobropisy přijaté”. Částky těchto dvou typů dokladů jsou odlišené znaménkem. Díky tomu můžete bez obav používat například funkce rychlého součtu.

Karta Vlastní a uživatelská pole

Vario umožňuje v libovolné agendě vytvoření vlastních uživatelských polí. Nepsaným pravidlem bylo, že by se v názvu polí neměly vyskytovat mezery ani diakritika. Aktuální vydání přináší nové důkladnější kontroly, které při zakládání nových u_polí znemožní založit pole s nepovolenými znaky v názvu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 20. 02. 2019 do 26. 03. 2019:

NOVÝ DOKUMENT NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY