Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220221

vydání: 20220221 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v únorové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220221, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Další zvýšení normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí v roce 2022

Podle § 26a zákona č. 17/2022 Sb., který nabyl účinnosti 28. 1. 2022, došlo k dalšímu zvýšení částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 o 1 120 Kč na částku 7 935 Kč. V odborné literatuře převažoval názor, že toto navýšení nemá vliv na nezabavitelnou částku pro výpočet exekucí. Dle stanoviska legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti je třeba normativními náklady na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou na 7 935 Kč (6 815 + 1 120 Kč) podle zákona č. 17/2022 Sb. Pro použití zvýšené částky normativních nákladů ve výpočtu exekucí je nutné aktualizovat Vario na vydání 20220221.02 nebo vyšší.

Uzávěrka – kontrola minimálního hodinového výdělku

Do protokolu o provedení čtvrtletní uzávěrky funkcí Uzávěrka jsme přidali upozornění, pokud je nově spočítaný průměrný hodinový výdělek nižší než minimální hodinový výdělek.

Ukončení uložení přeplatku na zálohové dani z období ročního zúčtování daně

Jestliže není v období provedení ročního zúčtování odvedena při vytvoření platebního příkazu žádná zálohová daň z důvodu odečtení daňového bonusu, objeví se v příštím období při vytváření platebního příkazu informace, že při ročním zúčtování daně vznikl přeplatek a v jaké výši. Dále má uživatel možnost vybrat, zda chce přeplatek umořit hned a v jaké výši nebo jej nechat na jindy. Nově je přidána možnost ukončit umořování a ukládanou hodnotu přeplatku takto vynulovat bez promítnutí do dalších období.

Exporty do xml z agendy Mzdy a Personalistika

Do xml exportů z agendy Mzdy a Personalistika jsme zapracovali nová pole datové struktury pro export údajů Obec místa výkonu, Skupina pracíPředpokládané datum ukončení dlouhodobé absence.

Upravené tiskové formuláře

TISKOVÝ FORMULÁŘ ÚPRAVA
Výplatní lístek
Výplatní lístek – po stránkách
Výplatní lístek – s agregací
Rozšíření pole „Minulá-krácená” pro údaj o minulé dovolené.
Rekapitulace dovolené – souhrn Opraveno pole „Minulá” na správnou hodnotu zůstatku minulé dovolené z roku 2021.
Žádost – daňové bonusy Upravena struktura xml souboru pro elektronické podání.
Vyúčtování daně Ošetřena délka vkládaných údajů tlačítkem  Doplnit  na kartě „Plátce”.
ELDP Omezen tisk ELDP pro DPP a DPČ bez rozhodného příjmu v případě nástupu na starobní důchod v roce vyhotovení výkazu.

 

Související dokumenty