Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240415

vydání: 20240415 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v dubnové aktualizaci Varia nového.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240415.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech – vzor č. 32

Finanční správou byl zveřejněn finální vzor č. 32 spolu s informacemi k vyplnění tiskopisu Informace k tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za období 2024.

Kromě původně uváděných příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění se nově v bodu 10 uvádějí jednotlivě i další druhy příspěvků zaměstnavatele na produkty spoření na stáří, a to ty, které byly uzavřeny od roku 2024. V tomto vydání je nový vzor formuláře připraven.

V úvodním dialogu tiskového formuláře je možné zadat osvobozené částky příspěvků vyplacené na:

  • Doplňkové penzijní spoření uzavřené od roku 2024 (ř. 10 b)
  • Penzijní pojištění uzavřené od roku 2024 (ř. 10 c)
  • Životní pojištění (ř. 10 d)
  • Dlouhodobý investiční produkt (ř. 10 e)

Tisk nového vzoru z toho důvodu není doporučen pro hromadný tisk nebo generování potvrzení více zaměstnanců s různou výší příspěvků. Údaje o poskytnutých příspěvcích se do tohoto vzoru nenačítají automaticky, jak tomu bylo u životního pojištění v předchozích vzorech potvrzení.
V modulu Mzdy je nově umožněno evidovat u jednotlivých produktů spoření na stáří jejich druh a datum uzavření smlouvy. Po doplnění těchto údajů bude v dalších vydáních možné zajistit automatické vyplnění těchto údajů do potvrzení.

Dialog Platební styk – karta Spoření na stáří a pojištění dl. péče – evidence druhu produktu spoření na stáří

V dialogu Platební styk na kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče je možné u jednotlivých plateb příspěvků zaměstnavatele na produkty spoření na stáří evidovat jejich druh v poli Druh produktu. Toto nastavení je doporučené pro následné automatické rozčlenění příspěvků v tiskovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024. Nezbytné je zejména pro rozlišení tří typů příspěvku – penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění, které jsou ve mzdě evidovány společným typem složky Penzijní připojištění – firma.

Dialog Pracovní poměr – karta Platby – evidence data uzavření smlouvy

V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v tabulce Spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče je možné u jednotlivých plateb příspěvků zaměstnavatele na produkty spoření na stáří evidovat datum uzavření smlouvy. Zadání data je vhodné pro následné automatické rozčlenění příspěvků v tiskovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024, kde budou uváděny pouze příspěvky na produkty, u kterých byla smlouva uzavřena od 1. 1. 2024 a byly dle § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny. Výjimkou jsou příspěvky na soukromé životní pojištění, kde je třeba uvádět příspěvky i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2024.

Funkce Vytvořit složku: Proplacená dovolená v dialogu Nárok na dovolenou nově i pro dohody bez rozvrhu pracovní doby

Funkce, která při ukončení pracovního vztahu umožňuje vytvořit měsíční mzdovou složku do období ukončení, je nově použitelná i pro dohody, které nemají stanovenu pracovní dobu a pracovní den.

Upravené tiskové formuláře

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 20. 03. 2024 do 15. 04. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario