Souhrn změn ve vydání 20240320

vydání: 20240320 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si informace o novinkách v březnové aktualizaci Varia.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240320.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Aktualizace sazeb DPH při změně DIČ a nastavení typu zdanitelných plnění

V legislativním vydání pro rok 2024 jsme přidali funkci, která umožňuje nastavit sazby DPH pro produkty s platností sazby oddo. Současně jsme upravili funkci pro aktualizaci sazeb v položkách dokladu, aby se sazba DPH aktualizovala podle data zdanitelného plnění dokladu.

Poznámka: Původní funkce nejenže aktualizovala sazbu, ale také nastavovala výchozí typ zdanitelného plnění. To se projevilo, když došlo ke změně místa plnění dokladu (například po doplnění EU DIČ) a nabídla se aktualizace sazeb DPH.

Pouhá aktualizace sazeb po změně DIČ však nestačí, je také nutné změnit typ plnění. Tuto funkci jsme nyní obnovili. Kromě toho jsme do kontextové nabídky nad poli Sazba DPHZdanitelné plnění v položkách dokladu přidali nový příkaz Výchozí zdanitelná plnění a sazby DPH…, který umožňuje vyvolat tuto funkci i pro jednotlivé položky.

Do místní nabídky nad poli „Sazba DPH” a „Zdanitelné plnění” v položkách dokladu jsme přidali nový příkaz „Výchozí zdanitelná plnění a sazby DPH…”

Obrázek: Do místní nabídky nad poli „Sazba DPH” a „Zdanitelné plnění” v položkách dokladu jsme přidali nový příkaz „Výchozí zdanitelná plnění a sazby DPH…”

Odpočet zálohy v cizí měně podle § 37a

V tomto vydání jsme kompletně přepracovali vypořádání záloh v cizí měně na fakturách. V předchozích verzích Varia se fakturované částky v cizí měně přepočítávaly na koruny kurzem faktury a kurzový rozdíl vzniklý z důvodu rozdílného kurzu uhrazené zálohy oproti kurzu faktury se účtoval jako kurzový rozdíl zálohy. Nově se zálohy v cizí měně vypořádávají na fakturách kurzem uhrazených záloh a hodnota fakturovaných položek se vypočte také kurzem zálohy. Kurzový rozdíl zálohy tak nevzniká. Podrobné informace naleznete v článku Odpočet zdaněných záloh v cizí měně podle § 37a ve Variu.

Zpřehlednění položek úpravy odpočtu zdaněné zálohy pomocí seskupování

Při odpočtu zdaněných záloh z faktur při změně DPH se mohou vytvářet položky úprav Úprava částky na sazbu DPH zálohy. Položky úprav se uváděly jednotlivě pod každým řádkem odpočtu s číslem DDoPP. Nyní se položky úprav vytváří souhrnně za Sazbu, Zdanitelné plněníKód DPH a připojují se pod poslední položku DDoPP, která souvisí s danou úpravou.

Nová kontrola základů DPH pro jednotlivé sazby při dobropisování DDoPP

Daňový doklad o přijetí platby (DDoPP) lze dobropisovat. Pokud se k DDoPP vystaví dobropis nebo částečný dobropis, nelze snížit základ DPH na faktuře, na které se odpočítává uhrazená záloha. V minulých vydáních Varia byla dobropisováním DDoPP omezena celková částka zálohy, kterou bylo možné použít na konečné faktuře. V tomto vydání se navíc kontrolují i základy DPH pro jednotlivé sazby tak, aby nedošlo k použití dobropisovaného základu DPH.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 02. 2024 do 20. 03. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario