Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20191119

vydání: 20191119 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás přehled novinek v listopadovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání upravili datovou strukturu Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20191119, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Průvodce vytvořením pokladního dokladu

Při vytvoření výdajového pokladního dokladu z modulu „Mzdy” pro výplatu mzdy v hotovosti je možné nově v průvodci vytvořením pokladního dokladu nastavit předkontaci pro zaokrouhlení. Předkontace jsou nabízeny z knihy pokladních dokladů vybrané v poli „Kniha”. Tato předkontace se použije pro pole „Předkontace” v položce se zaokrouhlením na korunu nahoru. Ta se vytvoří v případě, že hotově proplácená výplata není celočíselná.

Hromadné zadávání – Paušální částka

Do tabulky dialogu Hromadné zadávání – Paušální částka jsme přidali sloupec Údaj 1. Pole Údaj 1 lze použít pro zadání dalších informací k měsíční mzdové složce. Některé informace jsou do tohoto pole zapisovány systémem (u daňových zvýhodnění, exekucí apod.). Uvedené údaje jsou dostupné také v poli „Údaj 1” dialogu Měsíční složka (dialog Mzda – karta Měsíční složky – Upravit). Pole „Údaj 1” měsíčních mzdových složek se tiskne na výplatní lístek.