Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240129

vydání: 20240129 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v lednové aktualizaci Varia nového a jiného.

Věnujte prosíme také pozornost nově publikovanému dokumentu Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – III. část, který navazuje na Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – II. částMzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – I. část, Třetí část se týká daňové podpory spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče a popisuje úpravy pro podporu evidence čerpání zaměstnaneckých benefitů.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240129.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Tiskový formulář „Přehled o výši pojistného” s novou verzí e-podání PVPOJ23 v. 1.1 pro rok 2024

Do aktuálního vydání byla zahrnuta také úprava e-podání PVPOJ23 ve verzi 1.1, která pro rok 2024 zohledňuje zvýšení sociálního pojištění zaměstnance na 7,1 % z vyměřovacího základu.

Elektronicky podat přehled za období roku 2024 je třeba pomocí verze 20240129 nebo novější.

Oprava nastavení kalendáře svátků pro rok 2024 v dialogu „Nastavení”

Aktuální vydání napravuje nepřesnost, ke které došlo v prosincovém vydání nastavením kalendáře svátků pro rok 2024 v dialogu Nastavení na kartě Další.

Doporučujeme aktualizovat na nové vydání.

Nové typy mzdových složek a měsíčních mzdových složek

Pro použití od roku 2024 byly připraveny nové typy mzdových složekměsíčních mzdových složek:

Pro evidenci příspěvků zaměstnavatele formou nepeněžního plnění s daňovým osvobozením do poloviny průměrné mzdy
Typ mzdové složky: Nepeněžní plnění – limitované
Nepeněžní plnění – daněné zam.
Mzdová složka: Nepeněžní plnění – limitované
Nepeněžní plnění – daněné zam.

Mzdová složky s typem složky Nepeněžní plnění – limitované se používá pro evidenci nepeněžního plnění poskytnutého zaměstnanci podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Tyto příspěvky jsou na straně zaměstnance osvobozeny v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období, pro rok 2024 tedy do výše 21 983,50 Kč. Částky překračující v úhrnu osvobozený limit budou při výpočtu evidovány ve mzdové složce Nepeněžní plnění – daněné zam., která vstupuje do základu daně zaměstnance a do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.

Pro evidenci příspěvků zaměstnavatele na produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče

Typ mzdové složky: Dlouhodobý investiční produkt
Pojištění dlouhodobé péče
Mzdová složka: Dlouhodobý investiční produkt
Pojištění dlouhodobé péče

Příspěvky zaměstnavatele zadané do mzdových složek s těmito novými typy vstupují do stejného daňového režimu jako mzdové složky s typem Penzijní připojištění – firma nebo Životní pojištění firma. Při jejich zadávání v průběhu roku je systémem sledována hranice limitující osvobození na straně zaměstnance. Částky překračující v součtu za všechny tyto typy hranici 50 000 Kč jsou automaticky načítány do mzdové složky Příspěvky PP – daněné zam., která je zdaňována a vstupuje do vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.

Změny formuláře „Platby”, „Pracovní poměr” a ve funkci „Platební příkaz”

V souvislosti s novou definicí skupiny příspěvků sloužících k podpoře produktů spoření na stáří a příspěvku na pojištění dlouhodobé péče v zákoně o daních z příjmů byly upraveny také relevantní popisy formulářů modulu Mzdy, které slouží k nastavení institutů těchto produktů, jejich platebních údajů, nastavení plateb u jednotlivých zaměstnanců i provedení platby v průvodci vytvořením příkazu. K odpovídajícím změnám došlo v dialogu Platby, Pracovní poměr a ve funkci Platební příkaz.

Vlastnost „Nabízet” mzdové složky „Nepeněžní dary osvobozené”

Mzdová složka Nepeněžní dary osvobozené sloužila k evidenci nepeněžních darů nepřesahujících 2 000 Kč poskytovaných k životním a pracovním jubileím dle právního předpisu č. 114/2002 Sb. Vzhledem ke zrušení této vyhlášky o fondu kulturních a sociální potřeb a zrušení daňového osvobození těchto darů na straně zaměstnance od roku 2024 byl nastaven parametr Nabízet na hodnotu Ne.

Upravené tiskové formuláře

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 08. 01. 2024 do 29. 01. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario