Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210726

vydání: 20210726 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v červencové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210726, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Prodloužení uznatelnosti výdajů programu Antivirus pro zúžený režim A do 31. 10. 2021

Uznatelnost výdajů pro režim A programu Antivirus, pokud je příspěvek poskytnut z důvodu nařízení karantény nebo izolace, byla prodloužena do 31. 10. 2021. Pro zpracování mezd od června do října 2021 budou do tiskového formuláře Antivirus – vyúčtování náhrad mezd automaticky zahrnuty pouze mzdové složky pro náhradu při DPN vytvořené ke mzdovým složkám nemoci a karantény s kategorií „Karanténa” nebo „Izolace”.

Odložení zvýšení měsíčního daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a zrušení měsíčního limitu daňového bonusu

Po senátní úpravě účinnosti vládního návrhu na zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítězrušení měsíčního limitu daňového bonusu byla Poslaneckou sněmovnou potvrzena účinnost pro zúčtování mzdy a výpočet zálohy na daň až od ledna 2022 proti původně navrženému červenci 2021. Zvýšené daňové zvýhodnění na druhé a další dítě bude uplatněno za rok 2021 zpětně pouze v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání. Stejně tak daňový bonus není pro rok 2021 limitován pouze v rámci ročního vypořádání daně. Návrh zákona o státní sociální podpoře a dani z příjmu zahrnující tuto úpravu byl podepsán prezidentem a očekává se jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nové tiskové formuláře Příspěvek při karanténě a Příspěvek při karanténě – za období od – do

Do agendy Mzdy přibyly dva nové tiskové formuláře Příspěvek při karanténěPříspěvek při karanténě – za období od – do. Nové výstupy nabízejí přehled vyplacených částek mzdovou složkou „Příspěvek při karanténě”.

  • Příspěvek při karanténě – za aktuální období a za danou DPN celkem (skupina formulářů Nemocenské pojištění)
  • Příspěvek při karanténě – za období od – do – za vybraný rok a vybrané měsíce celkem včetně členění po období a za danou DPN celkem (skupiny formulářů Nemocenské pojištění, Po obdobích a Rekapitulace)

Za každý pracovní poměr a DPN s vyplaceným příspěvkem je připojen také přehled o celkové vyplacené náhradě při DPN v členění po období s kompletními údaji k výpočtu příspěvku pro případnou kontrolu ze strany sociální správy.

Oba výstupy zobrazují mzdové složky „Příspěvek při karanténě” za aktuální knihu.

Nový tiskový formulář Náhrada při DPN – za období od – do

V agendě Mzdy ve skupinách tiskových formulářů Nemocenské pojištění, RekapitulacePo obdobích najdete nový tiskový formulář Náhrada při DPN – za období od – do. Nový výstup umožní získat přehled o vyplacených náhradách při DPN za vybraný rok a vybraný interval jeho období.

Doplněk ISP – doplnění platových tarifů platných pro rok 2021

Do doplňku ISP jsme doplnili platové tarify pro rok 2021. Nové tarify jsou potřebné pro export dat za 1. pololetí 2021, který má být odeslán do 5. srpna 2021.

Obnovení vytváření položky interního dokladu pro minimální částku pojištění odpovědnosti 

V souvislosti s předchozí úpravou účtování příspěvku při karanténě došlo k nechtěnému potlačení funkce pro vytvoření položky interního dokladu pro pojištění odpovědnosti ve výši 100  v případech, kdy není odváděno pojistné na sociální zabezpečení, ale je vyplácena nepojištěná dohoda o provedení práce. Od tohoto vydání je automatické vytvoření položky opět funkční.

 

Související dokumenty