Souhrn změn ve vydání 20210823

vydání: 20210823 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v srpnové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210823. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Novinky

Evidence majetku

Prodloužení odpisů

U účetních odpisů jsme přidali možnost prodloužit odpisy při technickém zhodnocení majetku. Prodloužení se zadává u technického zhodnocení. Do sloupce Doba odpisu zapíšete počet období, o které technické zhodnocení prodlužuje celkovou dobu odepisování majetku. V případě, že zadáte technické zhodnocení u odepsaného majetku, rozumí se dobou odpisu doba, po kterou se bude odepisovat technické zhodnocení.

Rozšíření skladu

Zobrazení po položkách

Do agendy Rozšíření skladu jsme přidali nové zobrazení Rozšíření skladu po položkách, které koresponduje s přehledem na kartě Načteno v detailu záznamu „Rozšíření skladu”. V zobrazení bylo zachováno i podmíněné formátování pro zdůraznění problematických položek.

Vydané a Přijaté doklady

Vylepšený XML formát pro výměnu dokladů Varia

V agendách Přijaté doklady a Vydané doklady je k dispozici vylepšený formát importuexportu dokladů – Vario XML doklady. Jedná se o uzavřený (proprietární) formát určený pro výměnu dokladů s externími systémy. Struktura formátu je daná, uživatel může zvolit pole, která se budou exportovat, následně určit cílovou knihu a typ cílových dokladů. Při importu probíhají základní kontroly integrity vkládaných dat.

Změny v systému Vario

iDoklad

Chyba zaokrouhlení

Při importu dokladů ze systému iDoklad jste se mohli setkat s hlášením „Záznam s tímto identifikátorem již existuje. Nelze uložit duplicitní hodnotu.”. Chyba mohla vznikat v důsledku různého způsobu zaokrouhlení dokladů, například v souvislosti se způsobem platby. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Pokladna

Pokladní doklad s kontací

U tiskového formuláře Pokladní doklad s kontací byl nastaven výchozí tisk na obě strany. V novém vydání se tiskne podle nastavení tiskárny.

Účetnictví

Výchozí sazba DPH

V případě místa plnění EL v režimu OSS se pro neplátce vyplňovala výchozí sazba DPH 0 %. Nově se vyplňuje základní sazba jako u ostatních míst plnění v režimu OSS.

Účetnictví

Přiznání k DPH pro OSS

V režimu OSS se používají zdanitelná plnění Služba na dálku, Zboží na dálku, Dovezené zbožíElektronická služba. Pokud tato plnění nejsou explicitně vyjmenována pro konkrétní zemi (SK, DE atd.) v nastavení zdanitelných plnění, vypíše se při kontrole dokladů v tiskovém formuláři Přiznání k DPH doklad jako chybný (chyba: „Neplatný typ zd. plnění”) a při výpočtu DPH se částky za tato plnění nesečtou na řádku 26.

V tomto vydání jsme v Přiznání k DPH opravili použití těchto plnění tak, aby byla platná i bez nutnosti je explicitně nastavit v seznamu zdanitelných plnění pro jednotlivé země.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 7. 2021 do 23. 8. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY