Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20231023

vydání: 20231023 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

rádi bychom vás informovali o změnách provedených v rámci říjnové aktualizace Varia. Věnujte prosím chvíli svého času, abyste se s těmito důležitými úpravami seznámili.

Pravidelný přehled novinek a úprav ve Variu publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20231023, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Transpoziční novela zákoníku práce 2023

Zákonem č. 281/2023 Sb. nabyla 1. října 2023 účinnosti transpoziční novela zákoníku práce. Změny, které tento zákon přinesl, se projeví v několika oblastech modulu Mzdy:

1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Nová právní úprava dohod se dotýká zejména:

  • Rozvržení pracovní doby
  • Pravidla pro překážky v práci
  • Pravidla o pracovní době a době odpočinku

Při zpracování odměn z dohod budou pro tyto oblasti využívány obdobné nástroje jako pro pracovní poměry. Vario bude nápomocno a nově umožní rozlišovat, která překážka v práci je evidována u dohody a zda u ní náleží náhrada z odměny ze zákona nebo jen v případě, že je sjednána nebo stanovena vnitřním předpisem.

Povinnost rozvrhovat pracovní dobu

Pro rozvržení pracovní doby lze ve Variu použít shodné nástroje jako pro běžné pracovní poměry. Jde zejména o nastavení rozvrhu, kde lze použít standardní, nestandardní a nerovnoměrné pracovní režimy. Při evidenci rozvržení pracovní doby v docházkovém systému nebo obecně mimo systém Vario je možné použít nastavení Bez rozvrhu. I v tomto režimu doporučujeme evidovat odpracovanou dobu pro účely výpočtu průměru pro pracovněprávní účely a sledování celkového počtu odpracovaných hodin.

Pravidla pro překážky v práci

„Dohodáři” mají nově právo na pracovní volno ve stejném rozsahu jako zaměstnanci v pracovním poměru. Jiné důležité osobní překážky a překážky z důvodu obecného zájmu jsou však u těchto zaměstnanců bez náhrady odměny z dohody. Právo na náhradu odměny z dohody lze založit dohodou nebo vnitřním předpisem.

Ve Variu budou překážky v práci pro dohody evidovány shodnými mzdovými složkami jako pro pracovní poměry tak, jak tomu bylo dosud, pokud bylo právo na náhradu domluveno nebo sjednáno již před novelou. Jde o mzdové složky s typem složek:

  • Náhrada denní,
  • Náhrada hodinová,
  • Náhrada procentní,
  • Překážky v práci,
  • Prac. volno – zákonné s náhradou.

Při zadání těchto mzdových složek u typu poměru DPČ a DPP:

se od zpracování mezd za říjen 2023 náhrada vyplatí jen v případě, že byla v dohodě sjednána nebo dle vnitřního předpisu náleží a tuto skutečnost uživatel při zadání složky potvrdí.

Po potvrzení dotazu s odpovědí Ne je složka zaevidována bez výpočtu náhrady. V případě změny odpovědi na Ano, je zjištěn průměrný hodinový výdělek a po zadání datumů a hodin spočítána částka náhrady.

Při importu složky doplňkem Import mezd MS Excel a doplňkem Import dat Aktion se složky těchto náhrad evidují v měsíčních složkách bez vyčíslení částky náhrady.

Kontrola nároku náhrady u dohod

Obrázek: Kontrola nároku náhrady

Pravidla zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku

Pokud jde např. o délku směny, přestávky v práci, denní a týdenní odpočinky, a především evidenci pracovní doby, je nyní u dohod nutno postupovat jako u zaměstnanců v pracovním poměru. I zaměstnancům pracujícím na dohody nově náleží příplatky za práci ve svátek, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu, v neděli a v noci a pro jejich evidenci a výpočet příplatku se použijí i stejné mzdové složky.

Pro evidenci pracovní doby se ve Variu využívají v dialogu Pracovní poměr pole Pracovní dobaPracovní den, která jsou přenášena do měsíčního zpracování mezd. Tato pole se vyplňují dle skutečností sjednaných v dohodách, v závislosti na zadaném rozvrhu a obvyklému rozvržení pracovní doby častěji u DPČ. Zadání pole Pracovní den je možné vyplnit podle obvyklé denní doby trvání výkonu práce na dohodu – např. pro usnadnění výpočtu hodin při zadání překážek v práci i u DPP.

2. Práce na dálku

Novela zákoníku práce přinesla nová pravidla pro výkon práce na dálku (home office), tedy pro výkon práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele. Tato úprava se projeví ve Variu zejména možností použít pro náhradu nákladů při práci na dálku nový typ mzdové složky Práce na dálku – paušální částka, pokud je tato sjednána nebo stanovena vnitřním předpisem. Náhrada bude vyplacena násobkem evidovaných hodin práce na dálku a paušální částky stanovenou vyhláškou MPSV pro rok 2023. Podrobnosti o nové mzdové složce se dočtete v článku Práce na dálku – paušální částka.

3. Informační povinnost zaměstnavatele, doručování v pracovněprávních vztazích a digitalizace pracovněprávní agendy

Nástroje pro zvládnutí rozsáhlých změn v těchto oblastech můžeme nabídnout uživatelům Varia OnlineZaměstnaneckého portálu B2E, který bude rozšířen o další možnosti předávání dokumentů mezi personálním a mzdovým oddělením a zaměstnanci. Kromě funkce pro hromadné generování výkazů pro B2E bude možné využít i další funkce pro individuální předávání dokumentů.

Upravené doplňky

Upravené tiskové formuláře

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 09. 2023 do 23. 10. 2023:

Související dokumenty AKTUALIZOVANÉ/nové DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario