Souhrn změn ve vydání 20191030

vydání: 20191030 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přichystali jsme pro vás přehled novinek v řijnovém vydání Varia.

Obsah:

Novinky

Změny v systému Vario

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte další důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20191030. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Doklad

Vkládání položek ze schránky

V místní nabídce položek dokladů naleznete novou volbu Vložit položky ze schránky… Naučili jsme ji přenášet aktivní obsah schránky, který například zkopírujete z MS Excel, do tabulky okna Vkládání položek ze schránky.

 • Funkce umožňuje vložit následující pole:
  • Produkt, Varianta, Sklad, Popis, Číslo, Množství, Cena za jednotku, Cena bez DPH, Cena s DPH, Poznámka položky.
 • Názvy jednotlivých polí vkládaných ze schránky jsou odhadnuty podle prvního řádku tabulky.
 • Pokud se funkci nepodaří některá pole namapovat na pole Varia, můžete si je propojit sami kliknutím levého tlačítka na název daného sloupce. Z nabídky názvů sloupců vyberete název odpovídajícího pole.
 • Po klepnutí na tlačítko  OK  se položky přesunou do dokladu.
 • Pokud je obsahem schránky produkt typu Sada, vloží se jako sada na „obchodní a účetní doklady” a jako materiál na „skladové doklady”.
 • Jestliže nebude produkt nalezen, vloží se do popisu položky hodnota z pole Produkt, Popis a Sklad.

Zbrusu nové okno Vkládání položek ze schránky zprostředkuje přenos položek zkopírovaných ze schránky do dokladu

Zbrusu nové okno „Vkládání položek ze schránky” zprostředkuje přenos položek zkopírovaných ze schránky do dokladu

Účetnictví

Zaúčtování a odúčtování více účetních dokladů

V modulu Účetnictví jsme se intenzivně zabývali zkvalitněním funkcí Zaúčtování dokladůOdúčtování více účetních dokladů. Jak po designové, tak po funkční stránce.

V první řadě jsme zmodernizovali okno zobrazující průběh funkcí „zaúčtovat – odúčtovat”. Informace o průběhu zaúčtování jsou nyní přehledněji členěné, poskytují relevantnější údaje; přidali jsme prvek pro změnu velikosti okna: vertikální a horizontální rozměr okna upravíte plynulým tažením myši za pravý dolní okraj – za prvek označený třemi tečkami. Přibyly dvě nové funkce: pomocí první uložíte protokol (log) do souboru (tlačítko s disketou) a druhá zobrazuje průběh účtování v %. Výsledek účtování se zapisuje do protokolu trochu odlišně od minulé verze. Nyní se vypisuje konto dokladu a částka, která se na něj účtuje.

Další, zřejmě významnější změnou je, že obě funkce Zaúčtování dokladůOdúčtování více účetních dokladů ve srovnání s minulostí nyní nesrovnatelně rychleji zvládají úlohy, ke kterým byly stvořeny (především na datech SQL serveru). Navíc nejsou žádné tajnůstkářky a ukazatelem indikují průběh zaúčtování nebo odúčtování, takže hned víte, zda stihnete kávičku. À propos, nezapomeňte doklady k odúčtování odfiltrovat například podle typu dokladu, podle konta apod. Jinak než mrknete, všechny z účetního deníku nenávratně zmizí. Hezky to máme popsané v dokumentu nápovědy Odúčtování více účetních dokladů. Tak neváhejte a čtěte!

Redesign okna Průběh zaúčtování přinesl na první pohled několik šikovných funkcí, například nové tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, zobrazení průběhu účtování v procentech a prvek pro změnu velikosti okna

Redesign okna „Průběh zaúčtování” přinesl na první pohled několik šikovných funkcí, například nové tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, zobrazení průběhu účtování v procentech a prvek pro změnu velikosti okna

Roční účetní uzávěrka

Vylepšili jsme také roční účetní uzávěrku:

 • Saldo se nyní převádí rozepsané po střediscích.
 • Zůstatky podrozvahových účtů se nově také převádí po střediscích.
 • Na podrozvahové účty lze aplikovat převodový můstek, tak jako u ostatních účtů.
 • Uzávěrka je nyní rychlejší (především na datech SQL serveru).

V okně Průběh účetní uzávěrky přibylo nové tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, k dispozici je prvek pro změnu velikosti okna, uzávěrka je nyní rychlejší a navíc se zobrazuje ukazatel průběhu v procentech

V okně „Průběh účetní uzávěrky” přibylo nové tlačítko, kterým uložíte protokol logu do souboru, k dispozici je prvek pro změnu velikosti okna, navíc se zobrazuje ukazatel průběhu v procentech

Změny v systému Vario

Možnosti Altus Vario

Automatické ukončování Varia při nečinnosti

Pokud uživatel nechá spuštěné Vario a odhlásí se od počítače (nebo z relace na terminal serveru), znemožňuje aktualizaci Varia. Z tohoto důvodu je ve Variu kontrola nečinnosti uživatele a aplikace. Jestliže uživatel nepracuje s počítačem a ve Variu neběží žádná funkce, ukončí se po 240 minutách nečinnosti. Díky tomu je možné aktualizovat Vario, případně provádět údržbu či zálohování dat (v případě souborového serveru).

Funkce automatického zavírání nyní NEBUDE zavírat Vario tehdy, pokud je otevřené některé dialogové okno, které čeká na interakci od uživatele.

Jedná se například o dotazy „Přejete si… Ano – Ne” nebo „Vyberte doklady, které si přejete…”. K rozšíření funkce automatického ukončování Varia jsme přistoupili proto, že v předchozích vydáních se Vario zavíralo i v případech, kdy čekalo na vstup od uživatele. Ostatní aspekty funkce byly zachovány beze změny.

Na první pohled nenápadná funkce automatického ukončování Varia ukrývá výkonný nástroj, který administrátorům ulehčuje aktualizovat Vario, případně provádět údržbu či zálohování dat

Na první pohled nenápadná funkce automatického ukončování Varia ukrývá výkonný nástroj, který administrátorům ulehčuje aktualizovat Vario, případně provádět údržbu či zálohování dat

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 26. 09. 2019 do 30. 10. 2019:

NOVÝ DOKUMENT NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY