Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2022

vydání: 20211215 - verze: 14

V souladu s dosud schválenými legislativními změnami jsme do modulu Mzdy systému Vario zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v tomto článku. Toto vydání Varia obsahuje také nové parametry pro výpočet mezd v roce 2022, které popisujeme v dokumentu Mzdy – Nastavení roku 2022. Pozornost věnujte též novinkám v modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211215.

Další novinky roku 2022 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální.
Předpokládáme, že následující vydání přinese obnovení možnosti vyplácet příspěvek při karanténě podle zákona, který je aktuálně projednáván.

Následující vydání zajistí také nastavení částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2022, které jsou nezbytné pro výpočet exekucí za leden 2022. Uvedeme též nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2021.


Obsah:


Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka

Zákonem č. 609/2020 Sb. se od roku 2022 zvyšuje sleva na poplatníka z částky 27 840 Kč platné pro rok 2021 na částku 30 840 Kč, měsíčně 2 570 Kč. 

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a zrušení maximálního limitu daňového bonusu

Zákon č. 285/2021 Sb. s účinností od 28. 7. 2021

 • zvýšil daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Přechodným ustanovením je stanoveno, že zvýšení je možné použít v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání za rok 2021. V měsíčním zpracování mezd se zvýšení projeví od ledna 2022.
  • na první dítě zůstane beze změny částka 15 204 Kč.
  • na druhé dítě se zvýší z 19 404 Kč (1 617 Kč měsíčně) na 22 320 Kč (1 860 Kč měsíčně), jedná se tedy o zvýšení 2 916 Kč ročně (243 Kč měsíčně).
  • na třetí a další se zvýší z 24 204 Kč resp. 2 017 Kč měsíčně na 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně), zvýšení tak představuje 3 636 Kč ročně, resp. 303 Kč měsíčně.
 • zrušil maximální limit měsíčního a ročního daňového bonusu. Přechodným ustanovením je stanoveno, že zrušení ročního limitu se projeví v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání za rok 2021. Zrušení měsíčního limitu se promítne do měsíčního zpracování mezd od ledna 2022.

Zrušení solidárního zvýšení daně se projeví také možností provést roční zúčtování i zaměstnancům s vyššími příjmy. Vzhledem k novému systému zdanění vyšších příjmů progresivní sazbou daně bez dříve aplikovaného solidárního zvýšení se nebudou za rok 2021 a další v zobrazení Mzdy – solidární daň zobrazovat žádné záznamy.
Nastavení těchto nových hodnot základní slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění je zajištěno aktualizací na toto vydání.

Novela OSŘ – nová sleva daně za zastavenou exekuci

Zákon č. 286/2021 Sb. změnou zákona o dani z příjmu umožňuje od roku 2022 uplatnit novou slevu z daně pro oprávněného ve výši náhrady za zastavenou exekuci. K tomuto účelu byla do nastavení přidána nová roční sleva Sleva – za zastavenou exekuci, kterou bude možné použít pro roční zúčtování daně za rok 2022.

Novela OSŘ – náhrada nákladů plátci mzdy

Zákon č. 286/2021 Sb. stanovuje od 1. 1. 2022 nárok na paušální náhradu nákladů plátci mzdy za provádění exekučních srážek. Možnost odečíst náhradu nákladů ze sražených částek, které mají být vyplaceny povinnému, bude připravena v lednovém vydání Varia.

Prodloužení podpůrčí doby nemocenské dávky Otcovská na 14 dní

Zákonem č. 330/2021 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2022 prodloužena podpůrčí doba pro dávku otcovské poporodní péče na 2 týdny. Kontrola při zadání mzdové složky s typem složky Otcovská pro evidenci čerpání této doby upozorňuje na trvání delší než 14 dní.

Změny v dovolených od roku 2021 s dopadem do roku 2022

Zákonem č. 285/2020 Sb. upravený zákoník práce stanovil s účinností od 1. 1. 2021 nová pravidla pro vznik práva na dovolenou, určení její délky a jejího čerpání.
Do závěru roku 2021 a začátku roku 2022 se nová právní úprava promítne provedením první roční uzávěrky v období 12/2021 v dialogu Dovolená. Postup pro její provedení naleznete v dokumentaci Dovolená od roku 2021. O posledních úpravách v této oblasti se dočtete v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20211025.

Nové vzory tiskových formulářů 

 •       Potvrzení o zdanit. příjmech za rok 2022
 •       Potvrzení o zdanit. příjmech – srážková daň za rok 2022
 •       Výpočet daně z příjmu za rok 2021

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2022

Očekává se, že návrh nařízení vlády, který stanoví výši částek normativních nákladů na bydlení, bude projednán vládou do konce roku. Nastavení nové hodnoty do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2022 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

Nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2021

Statistickým úřadem byla zveřejněna průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2021 potřebná pro Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok 2021, která dosáhla 37 047 Kč. Na portálu MPSV však není k datu tohoto vydání k dispozici pro rok 2021 v této věci žádná nová informace, interaktivní formulář ani tiskový výstup ve formátu pdf, který by tuto novou hodnotu reflektoval. Orientační přehled o výši plnění povinného podílu za rok 2021 můžete získat v tiskovém formuláři po aktualizaci na toto vydání, které již novou hodnotu průměrné mzdy obsahuje. Kompletní tiskový formulář ZPS k tisku Ohlášení za rok 2021 včetně nového tiskového vzoru pro vás připravíme v následujících vydáních Varia.

 

Související dokumenty