Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210525

vydání: 20210525 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v květnové aktualizaci Varia nového a jiného. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20210525,  na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Obsah

   Novinky a změny

Novinky a změny

Prodloužení doby nároku na příspěvek při karanténě do června 2021

Zákonem č. 182/2021 Sb. byla prodloužena doba nároku na příspěvek při karanténě poskytovaného podle zákona č. 121/2021 Sb. do 30. června 2021. Pro poskytnutí příspěvku při karanténě za květen a červen 2021 je nutné aktualizovat na nové vydání Varia.

Nový doplněk „Generování výkazů pro B2E”

Představujeme vám nový mzdový portál B2E, který umožňuje všem firemním zaměstnancům přístup k jejich mzdovým dokumentům nezávisle na Variu. Dokumenty jsou v portálu k dispozici ve formátu PDF a vybrané dokumenty je možné elektronicky podepisovat.

Hromadné generování těchto dokumentů usnadňuje nový doplněk Varia Generování výkazů pro B2E. Doplněk je po instalaci dostupný v agendách MzdyPersonalistika, v každé z agend umožňuje vytvoření příslušných výkazů. V dokumentu Generování výkazů pro B2E jsme pro vás nachystali podrobnou nápovědu.

Doplněk podporuje následující výkazy

Pokud je doplněk instalován, jsou k dispozici dvě nová zobrazení

a možnost definovat razítka s podpisem do tiskových formulářů

Příklad spuštěného doplňku z nabídky nástrojů agendy Personalistika – dialog zobrazí výběr výstupů, pro které lze generovat PDF soubory

Obrázek: Příklad spuštěného doplňku z nabídky nástrojů agendy Personalistika – dialog zobrazí výběr výstupů, pro které lze generovat PDF soubory

Číselníky v tabulce Termíny poměru v dialogu Pracovní poměr

V dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví je nově možné pro volbu Pracovní pozice vybírat ve sloupci Pracovní pozice z nabídky stejného číselníku, který je připojen k poli Pracovní pozice na kartě Obecné. Nabídka pro volbu Rozvrhy ve sloupci Rozvrhy umožňuje nově výběr jen těch rozvrhů, které mají nastavený parametr Nabízet.

Zobrazení dokumentů v dialogu Pracovní poměr

Na kartě Dokumenty v dialogu Pracovní poměr je opět možné zobrazit přehled připojených dokumentů i v případě, že je pro agendu Personalistika nastavena výchozí složka dokumentů a současně je použit stejný identifikátor pro záznam pracovníka i pracovního poměru. V předchozím vydání Varia bylo pro zobrazení nutné vybrat z nabídky Zobrazit dokumenty typu volbu Všechno.

 

Související dokumenty