Souhrn změn ve vydání 20160217

vydání: 20160217 - verze: 14

Vážení uživatelé,

v agendě Personalistika jsme pro vás připravili vylepšení, které vám usnadní práci. Novou funkci můžete vhodně využít před vytvořením mzdové složky Vyrovnání daně pro Roční zúčtování daně.

Filtrování představuje užitečný způsob, jak zobrazit pouze požadovaná data. V novém vydání jsme funkce filtrování přizpůsobili potřebám uživatelů a současně je vylepšili tak, aby odpovídaly standardům v používání filtrů v klientských databázích aplikace Access 2010.

Připomínáme, že i toto vydání Varia je nositelem exportu podání "Kontrolní hlášení DPH". Upravili jsme vykazování odpočtu zdaněných záloh a aktualizovali číselník finančních úřadů. Podrobnosti popisujeme v již zveřejněném článku.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Mzdy

Hromadné úpravy v polích sloupce Roční zúčtování

Funkci, kterou jsme přidali do tohoto vydání Varia, můžete vhodně využít před vytvořením mzdové složky Vyrovnání daně pro Roční zúčtování daně. Ve výchozím zobrazení tabulky agendy Personalistika teď můžete hromadně měnit nastavení polí Roční zúčtování. Úpravy ve sloupci "Roční zúčtování" jednoduše povolíte výběrem položky z menu Agenda (Nástroje agendy):

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)Povolit úpravy v tabulce agendy.

Ostatní

Filtrování v moderním i klasickém vhledu Varia

Rozšířili a vylepšili jsme místní nabídku pro filtrování textových, číselných a polí typu Datum tak, aby obsahovala i standardní filtrovací nástroje Accessu 2010 a vyšších verzí. Protože původní filtrování pomocí výběru bylo velmi pomalé, zároveň se standardy převzatými z Accessu 2010 přibyly i naše vlastní položky nabídky, které nahradily funkci "Filtr pro část řetězce".

Základní nabídka pro filtrování je stále snadno přístupná v názvu sloupce ComboBox Filtry, ve kterém chcete filtrovat. Nabídka pro filtrování polí je však nyní dostupná hlavně přímo nad polem, jehož datový řetězec chcete filtrovat. Nabídku vhodných filtrů tak máte okamžitě "při ruce". Obsah nabídky pro filtrování je různý v závislosti na datovém typu daného pole. Detaily popisujeme v dokumentu nápovědy Filtrování v moderním i klasickém vhledu Varia.

Opravy a úpravy

Výroba

Operace

Přišli jsme na kloub chybě, která se objevovala při každém vytvoření nového záznamu Operace. V tomto vydání už můžete opět bez problémů používat funkci pro zakládání nového záznamu Operace, samozřejmě funguje i vytvoření záznamu z dialogů Zadávání postupů a kusovníkůStrukturovaný kusovník po stisknutí tlačítka Nová operace.

Ostatní

Altus Vario Integration Services

Do kontroly dokladů jsme přidali tolerovanou odchylku výše DPH pro doklady, které zasíláte prostřednictvím Integračních služeb. Tolerance předávané výše DPH u položek dokladů je řízena současně těmito pravidy:

  • DPH_vario - 1 <= DPH_predavane <= DPH_vario + 1
  • 0,99 * DPH_vario <= DPH_predavane <= 1,01 * DPH_vario

Při výpočtu cen a DPH položek dokladů počítaných "zdola" používá Vario následující postupy:

1. Je známá cena bez DPH a procento sazby DPH.

  • Výpočet výše DPH z ceny bez DPH:

DPH = ZaokrouhlitNaDveMista(CenaBezDPH * ProcentoSazbyDPH / 100)

  • Výpočet ceny včetně DPH z ceny bez DPH:

CenaVcetneDPH = CenaBezDPH + ZaokrouhlitNaDveMista(CenaBezDPH * ProcentoSazbyDPH / 100)

2. Je známá cena včetně DPH a procento sazby DPH.

  • Výpočet výše DPH z ceny včetně DPH:

DPH = ZaokrouhlitNaDveMista(CenaVcetneDPH * ProcentoSazbyDPH / (ProcentoSazbyDPH + 100))

  • Výpočet ceny bez DPH z ceny včetně DPH:

CenaBezDPH = CenaVcetneDPH - ZaokrouhlitNaDveMista(CenaVcetneDPH * ProcentoSazbyDPH / (ProcentoSazbyDPH + 100))

Funkce ZaokrouhlitNaDveMista se řídí pravidly zaokrouhlování v systému Vario.

Tímto způsobem počítá Vario ceny a DPH na položkách dokladů. Tyto hodnoty jsou použity do ověřovacích pravidel uvedených na začátku článku. U dokladů v cizí měně platí první pravidlo následovně:

DPH_vario - ZaokrouhlitNaDveMista(MnozstviMeny / Kurs, 2)) <= DPH_predavane <= DPH_vario + ZaokrouhlitNaDveMista(MnozstviMeny / Kurs, 2))

Změna skladu na položce dokladu

Na objemných datech a v případě velkého počtu položek dokladů probíhala záměna skladu na položce příliš pomalu. V novém vydání je funkce hromadně měnící typ skladu na položce dokladu optimalizována.

Sloupec Sklad ve všech detailech dokladů

Při výběru skladu na položce dokladu se občas zobrazí upozornění "Zadaný text musí odpovídat položce v seznamu". Abyste rozuměli, upozornění se standardně ukáže tehdy, když zadáte hodnotu, která není v rozbalovacím seznamu. Nicméně… zobrazit se mohlo i při zvolení existujícího typu skladu.

Problém se vyskytl pouze u instalací Vario s daty na SQL Serveru. V aktuálním vydání je tento nedostatek opravený a součástí opravy je také výkonnostní optimalizace pro data na SQL Serveru.

Číselníky vs datové zdroje

Opravili jsme chybu číselníků uživatelských polí. Chyba se projevovala v případě, že některé z polí mělo nastavený zdroj seznamu "Datový zdroj" a typ seznamu "Pole se seznamem". Následující pole se seznamem přebrala tento datový zdroj namísto svázaných číselníků.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 25. 1. 2016 do 15. 2. 2016 provedli následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty