Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200728

vydání: 20200728 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v červencovém vydání Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20200728, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Solitea, a.s.

Novinky a změny

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného – oprava

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného, který je dočasně upravený pro uplatnění prominutí pojistného zaměstnavatele na období června až srpna 2020, zobrazí v případě záporného vyměřovacího základu sociálního pojištění některého zaměstnance nesprávné hodnoty.  V tom případě je v části B. v bodu 4. chybná hodnota „Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele” a v bodu 3. je indikováno uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele i v případě, kdy není uplatňováno. K výpočtu záporného vyměřovacího základu může dojít výjimečně např. v období ukončení poměru a současném sražení vyšší náhrady za přečerpanou dovolenou. Tento problém je v tomto vydání odstraněn.

Tiskový formulář ELDP – úpravy v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

tiskovém formuláři ELDP byly provedeny úpravy na základě zákona č. 133/2020 Sb., který přinesl změny v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, a to zejména v případě ošetřovného.

Změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky exekučních srážek od 1. 7. 2020

Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 62/2020, které mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Nově se nezabavitelná částka na povinného bude odvozovat nikoliv ze dvou třetin, ale tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Z této nezabavitelné částky se vypočítává částka, která nemůže být povinnému sražena z důvodu poskytování výživného jiné osobě. Na tuto osobu se bude nově započítávat jedna třetina (namísto dosavadní jedné čtvrtiny). Uvedené změny jsou přehledně popsány v následující tabulce.

 

Tabulka: Přehled důležitých údajů pro účely srážek v roce 2020 (v Kč)

  od 1. ledna od 1. dubna od 1. července
Životní minimum jednotlivce (ŽM) 3 410 3 860 3 860
Normativní náklady na bydlení (NNB) 6 502 6 502 6 502
Základní nezabavitelná částka (součet ŽM a NNB) 9 912 10 362 10 362
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (dvojnásobek součtu ŽM a NNB) 19 824 20 724 20 724
Nezabavitelná částka (NČ) na osobu povinného (2/3, resp. 3/4 ze součtu ŽM a NNB) 6 608 6 908 7 771,50
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/4, resp. 1/3 z NČ na povinného) 1 652 1 727 2 590,50
Maximální výše jedné třetiny (z dvojnásobku součtu ŽM a NNB) 6 608 6 908 6 908

Nové parametry pro účely srážek ze mzdy, platu a jiných postižitelných příjmů uplatní zaměstnavatel poprvé za výplatní období měsíce dubna 2020, resp. července 2020.

Tato legislativní úprava je obsažena ve vydání 20200629 a vyšších. Pro výpočet mezd za červenec tedy doporučujeme použít minimálně červnové vydání nebo vyšší.

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce č. 262/2006 Sb. přináší některé změny s účinností od 30. 7. 2020. K těmto změnám patří povinnost v potvrzení o zaměstnání u údajů o srážkách ze mzdy uvádět, který (exekuční) úřad srážky nařídil. Tento údaj je možné zadat do detailu zadání srážky v dialogu „Pracovní poměr” na kartě Platby do pole „Ve prospěch”. Tisk potvrzení o zaměstnání najdete v agendě „Personalistika” ve skupině tiskových formulářů „Ukončení” pod názvem „Zápočtový list”.

Další změnou je povinnost zvýšení průměrného výdělku nejen na nejnižší úroveň minimální mzdy, ale též na nejnižší úroveň zaručené mzdy. Vario neeviduje zařazení do 8 skupin prací, stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Není tedy ani kontrolováno dodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy, která k tomuto zařazení náleží. Po provedení uzávěrky za 2. čtvrtletí před zpracováním mezd za červenec doporučujeme zkontrolovat, zda průměry spočítané za druhé čtvrtletí 2020 dosahují alespoň nejnižší úroveň zaručené mzdy pro odpovídající skupinu prací v některé z následujících možností:

 

Související dokumenty