Souhrn změn ve vydání 20180227

vydání: 20180227 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přichystali jsme pro vás novinky, které naleznete v únorovém vydání Varia.

 • Do výpočtu mzdy přibyla nová kontrolní funkce, která ohlídá nastavení parametru „Souběh” v pracovním poměru a mzdě u souběžně vyplácených pracovních vztahů.
 • Informace o hodnotě kreditu se zobrazují v dokladu – nyní i pro související kontakty.
 • Do modulu Prodejna jsme přidali novou funkci „Údaje dokladu”, která při prodeji umožní snadné zaznamenávání informací o zboží.
 • V agendě Kompenzace přibylo vylepšení v podobě kontroly a upozornění, zda proti sobě lze vybrané doklady bez problému vyrovnat.
 • V metodě „Microsoft Outlook 2013 a vyšší” jsme zpřístupnili funkci posílání e-mailů ve formátu HTML.
 • Další novinka je ve Vario Shopu. Mrkněte se na doplněk „Propojení s aplikací Altus Portal – VarioPortalIntegration”.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Adresář

Kredit a kontrola dluhů

Vario již delší dobu kontroluje výši dlužných částek při vložení kontaktu na doklad. Tyto dlužné částky se zjišťují jak za daný kontakt, tak za související pobočky, osoby, za centrálu a za skupinu firem.

Obdobným způsobem jsme doplnili také kontrolu kreditu kontaktu, který se nyní zjišťuje jak pro kontakt na dokladu, tak pro centrálu, související pobočky, osoby a za skupinu firem.

Výše kreditu se zjišťuje nejen při vložení kontaktu na doklad, ale i při každém otevření dokladu s nějakým kontaktem, a zobrazuje se ve žlutém notifikačním řádku v záhlaví dokladu.

Jestliže hodnotu kreditu nastavíte, informace o něm se zobrazí v dokladu jak pro kontakt, tak nyní i pro související kontakty

Jestliže hodnotu kreditu nastavíte, informace o něm se zobrazí v dokladu jak pro kontakt, tak nyní i pro související kontakty

Mzdy

Vliv nastavení parametru Souběh na zdanění souběžných příjmů

Vzhledem ke změnám ve způsobu zdanění příjmů planých od ledna 2018 je nutné věnovat zvýšenou pozornost nastavení parametru Souběh v pracovním poměru a mzdě u souběžně vyplácených pracovních vztahů.

Nezaškrtnutí tohoto parametru znamená, že v daném pracovním vztahu proběhne zdanění všech příjmů daného zaměstnance v aktuálním období. Pokud u jednoho zaměstnance není parametr „Souběh” zaškrtnut u více než jednoho vztahu, proběhne zdanění ve všech těchto vztazích.

Aby se tomuto chybnému nastavení zamezilo, přibyla do výpočtu mzdy nová kontrola, která zastaví výpočet mzdy a doporučí:

 1. Jednoznačně určit jeden nesouběžný pracovní vztah.
  • Tento vztah bude mít nezaškrtnuté pole Souběh v detailu „Mzda” na kartě „Obecné” a v něm následně proběhne zdanění všech příjmů. V tomto pracovním vztahu by měly být uplatněny případné slevy na dani a daňová zvýhodnění. Dále je vhodné, aby k tomu byl vybrán vztah s dostatečným příjmem, aby celková daň mohla být sražena bez vzniku záporné dobírky.
 2. U ostatních souběžných vztahů zaškrtnout pole „Souběh”.
  • Všechny tyto vztahy budou mít zaškrtnuté pole Souběh v detailu „Mzda” na kartě „Obecné” s případným promítnutím změny až do pracovního poměru.
 3. Provedení výpočtu těchto souběžných vztahů.
  • V těchto vztazích proběhne výpočet bez zdanění.
 4. Provedení výpočtu nesouběžného vztahu.
  • V tomto vztahu proběhne zdanění všech příjmů.

Doporučujeme věnovat pozornost informacím, která se zobrazují v průběhu zpracování mezd nebo se zapisují do protokolů. Jejich úkolem je upozornit na možné nekorektní nastavení některých parametrů a poskytnut návod k nápravě.

Vliv zaúčtování dle hodin na kontrolu v průvodci příkazem

průvodci příkazem je možné nastavit kontrolu, zda jsou všechny poměry spočítané. Tato kontrola zachycovala také rozpočítání podílu hodin na zakázky a střediska, které se provádí při způsobu zaúčtování dle hodin. To není žádoucí v případě, kdy je příkaz prováděn až po zaúčtování. Kontrola proto byla upravena tak, aby rozpočítání podílu hodin při zaúčtování nezachycovala.

Prodejna

Informace k dokladu

Do modulu Prodejna jsme přidali novou funkci Údaje dokladu, kterou si můžete nastavit na tlačítko. Funkce zobrazí dialog pro zadání údajů do polí Text, KomentářPoznámky vztahující se k aktuálnímu dokladu prodejny. Obsluha si tak může operativně zapisovat poznámky k uzavíranému prodeji v přítomnosti zákazníka.

Do polí dialogu Údaje dokladu můžete rovnou při prodeji zaznamenávat informace o zboží nebo různé důležité události

Do polí dialogu Údaje dokladu můžete rovnou při prodeji zaznamenávat informace o zboží nebo různé důležité události

Účetnictví

Kompenzace

Agenda Kompenzace je chytrý doplněk modulu Účetnictví. Umožňuje komfortní zpracování návrhů vzájemných zápočtů závazků a pohledávek. Máte-li u vás nasazen doplněk „Kompenzace”, nemusíte čekat na úhrady vydaných faktur mezi firmami a odpadají vám zbytečné bankovní převody.

Aktualizací Varia na toto vydání získáte vylepšení v podobě kontroly a upozornění, zda proti sobě lze vybrané doklady bez problému vyrovnat.

Pokud se nenajde minimálně jeden doklad, který by umožnil vyrovnání pomocí částečné úhrady, po výběru seznamu dokladů se zobrazí nové upozornění

Pokud se nenajde minimálně jeden doklad, který by umožnil vyrovnání pomocí částečné úhrady, po výběru seznamu dokladů se zobrazí nové upozornění

Posílání e-mailů ve formátu HTML

Jestliže z programu Vario odesíláte e-maily nebo přílohy e-mailem, musíte zvolit prostřednictvím které metody budete korespondenci odesílat. Pokud zaktualizujete Vario na toto vydání a použijete metodu MAPI klienta Microsoft Outlook 2013 a vyšší, budete mile překvapeni nově zpřístupněnou funkcí posílání e-mailů ve formátu HTML. Díky tomuto vylepšení si můžete do mailu vytvářet například oblíbené podpisy s obrázky jako v případě použití metody MAPI klienta SMTP server (CDO).

Metodou MAPI klienta Microsoft Outlook 2013 a vyšší už můžete posílat e-maily ve formátu HTML

Metodou MAPI klienta „Microsoft Outlook 2013 a vyšší” už můžete posílat e-maily ve formátu HTML

Doplněk „Propojení s aplikací Altus Portal – VarioPortalIntegration”

Doplněk Propojení s aplikací Altus Portal – VarioPortalIntegration slouží k propojení aplikací Altus VarioAltus Portal. V doplňku se provádí synchronizace uživatelů Varia s aplikací Altus Portal. Určen je také pro schvalování dokladů Varia v aplikaci Portal.

Doplněk jednoduše nainstalujete pomocí funkce Vario Shop – volitelné moduly, doplňky a tiskové formuláře.

Opravy a úpravy

Doklad

Seznam pole Sklad

Na základě uživatelských podnětů jsme zpřehlednili práci se skladovými položkami na dokladu. Firmy, které používají delší názvy skladů, nás upozornily, že v rozbalovacím seznamu pole „Sklad” na položkách dokladu v některých případech nevidí celý název skladu.

Upravili jsme tedy rozbalovací seznam pole „Sklad”, jehož šířka se nyní nastavuje podle šířky sloupce „Sklad” v tabulkovém pohledu položek. Nová vlastnost se projevuje i v zobrazení detailu položky.

Připomeňme, že se stejnou funkcí se setkáváte již delší dobu u polí „Produkt”, „Varianta”, „Popis” a „Katalogové číslo”. Správnou šířkou těchto sloupců dosáhnete optimální viditelnosti všech svých individuálních dat.

Personální management

Číselník Kvalifikace

Sbírkou zákonů 436/2017 došlo k novelizaci vyhlášky 79/2013 o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve které dochází ke změně délky platnosti lékařské prohlídky u druhé kategorie prací – a to 1× za 4 roky, respektive 1× za 2 roky u osob starších 50 let.

Z přechodného ustanovení novely vyhlášky o PLS však vyplývá, že prohlídka s platností na 4 roky se provede až při ukončení platnosti posudku vydaného na 5 let. U ostatních kategorií se lhůty nezměnily. V číselníku Kvalifikací jsme tyto hodnoty upravili, a vy je můžete začít používat od tohoto vydání Vario.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 24. 01. 2018 do 26. 02. 2018:

NOVÝ DOKUMENT NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY