Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230724

vydání: 20230724 - verze: 14

Milí uživatelé modulu Mzdy,

červencová aktualizace Varia obsahuje několik důležitých úprav, udělejte si chvilku a přečtěte si o nich.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230724, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Potvrzení příjmu pro žadatele dávek nově i elektronicky

V rámci novely zákona č. 117/1995 o Státní sociální podpoře, § 63 odstavec 2) vzniká zaměstnavateli povinnost předat na výzvu Úřadu práce ČR (ÚPČR) příjmy zaměstnance za vyžádané období pomocí datové věty. Zaměstnavateli bude zaslána výzva formou datové zprávy do jeho datové schránky. Datová zpráva bude obsahovat odkaz na webový formulář s omezenou platností pro vyplnění příjmů jeho zaměstnance/klienta ÚPČR a datovou větu s požadovanými informacemi ve formátu XML.

  • Zaměstnavatel otevře webový formulář na odkazu zaslaném datovou zprávou s výzvou. Na webovém formuláři se zobrazí předvyplněná data zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnavatel doplní údaje podle tiskového formuláře Potvrzení o příjmu - čtvrtletí – souhrn. Formulář v osmidenním termínu od doručení výzvy odešle, tím bude výzva splněna.
  • Webový formulář bude vyžadovat autentizaci zaměstnavatele prostřednictvím ISDS (Informačního systému datových schránek).
  • V dalších obdobích bude možné doplnit zaslanou datovou větu využitím funkcí Varia a její odeslání realizovat odesláním do datové schránky Úřadu práce ČR nebo voláním webové služby MPSV, která by měla být dostupná v 1. Q roku 2024.

Šablony pro odeslání e-mailové notifikace funkcí Generování výkazů pro B2E rozšířeny o URL adresu Vario Online

Při generování výkazů pro B2E – Zaměstnanecký portál je možné využít možnost odeslat zaměstnanci notifikační e-mail o vytvoření nového dokumentu. Pokud se do výchozí šablony notifikačního e-mailu Dokument B2E k náhledu nebo Dokument B2E k podpisu nebo jiné uživatelské šablony zadá text [URL], doplní se při generování e-mailu do jeho obsahu odkaz na Vario Online aktuálního datového profilu.

Prodloužení archivační doby mzdových dokladů v šabloně GDPR

Novela zákona o důchodovém pojištění č. 455/2022 Sb. zavedla i dílčí změny zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Jednou ze změn je prodloužení zákonné lhůty pro archivaci mzdových listů zaměstnanců a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění.

Vario novinky Nově jsou zaměstnavatelé povinni předmětné dokumenty archivovat 45 kalendářních let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají.

V souvislosti s tím je aktualizací na nové vydání v agendě GDPR změněna exspirace v šabloně pro smazání dat GDPR – zákonný důvod na 540 měsíců.

V dialogu „GDPR Nastavení” pro agendy Mzdy a Personalistika byla změněna exspirace v šabloně pro smazání dat „GDPR – zákonný důvod” na 540 měsíců

Obrázek: V dialogu „GDPR Nastavení” pro agendy Mzdy a Personalistika byla změněna exspirace v šabloně pro smazání dat „GDPR – zákonný důvod” na 540 měsíců

Upravené tiskové formuláře

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 26. 06. 2023 do 24. 07. 2023:

Související dokumenty AKTUALIZOVANÉ/nové DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario