Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230626

vydání: 20230626 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

mějte oči na stopkách! Červnová aktualizace Varia je tady a my vám přinášíme souhrn toho, co vás čeká. Přečtěte si o nejnovějších funkcích a zlepšeních, které jsme pro vás připravili.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230626, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Doplněk Import mezd MS Excel

Import s použitím kódu složky

Zejména pro potřeby importu z docházkových systémů přibyla do doplňku Import mezd MS Excel možnost importovat mzdové složky prostřednictvím kódu složky. Jde o obdobu určení pracovního poměru podle pole Kód poměru.

Kód složky se zadává do detailu mzdové složky v dialogu Mzdová složka do pole Kód složky. V případě kombinace s režimy Import editace nebo Import výchozí se kód složky uvádí jako první, dále pak středník a název režimu, v tomto případě např. 56;Import editace.

Nová funkčnost importu urychluje zadávání měsíčních mzdových složek do zpracovávaných mezd

Obrázek: Nová funkčnost importu urychluje zadávání měsíčních mzdových složek do zpracovávaných mezd

Podrobné informace k novým i stávajícím funkcím importů naleznete v aktualizovaném článku nápovědy Doplněk pro import měsíčních mzdových složek.

Režim Import výchozí

Doplněk Import mezd MS Excel jsme rozšířili o nový režim importu. Dříve existující režim Import editace edituje měsíční mzdovou složku vytvořenou z výchozí mzdové složky. Obvykle se importem doplňuje počet hodin nebo dnů. V případě, že složka není zadána jako výchozí a není vytvořena jako měsíční mzdová složka, pak se složka vytvoří s použitím např. sazby zadané v detailu mzdové složky. Nyní je možné využít režim Import výchozí, kdy se v případě nepřítomnosti mzdové složky nová složka nevytvoří.

Pro aktivaci tohoto režimu je nutné v detailu mzdové složky v dialogu Mzdová složka zadat do pole Kód složky text Import výchozí. V kombinaci s importem podle kódu složky je třeba do pole Kód složky zapsat odpovídající kód složky, poté středník a text „Import výchozí”, v tomto případě např. 56;Import výchozí. Tento režim umožní importovat do mzdy z importního souboru jen ty složky, které má zaměstnanec nastavené jako výchozí. To je možné využít při importu z docházkových systémů, pokud export z docházky exportuje data pro všechny zaměstnance bez možnosti výběru.

Nový režim importu urychluje zadávání měsíčních mzdových složek do zpracovávaných mezd

Obrázek: Nový režim importu urychluje zadávání měsíčních mzdových složek do zpracovávaných mezd

Podrobné informace k novým i stávajícím funkcím importů naleznete v aktualizovaném článku nápovědy Doplněk pro import měsíčních mzdových složek.

Doplněk ISP

Doplnění platových tarifů pro rok 2023

Do doplňku ISP jsme doplnili platové tarify pro rok 2023. Nové tarify jsou potřebné pro export dat za 1. pololetí 2023, který má být odeslán do 5. srpna 2023.

Upravené tiskové formuláře

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 29. 05. 2023 do 26. 06. 2023:

Související dokumenty AKTUALIZOVANÉ/nové DOKUMENTY
Zákaznická podpora Varia
Vario

Korespondenční adresa

Seyfor, a. s.
Divize MB, BU Vario
Sokolovská 695/115b
186 00 Praha 8

Kontakt recepce/obchodní oddělení

+420 236 190 190
technická podpora: +420 236 190 100
e-mail: info@vario.cz