Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20181023

vydání: 20181023 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

nachystali jsme vám souhrn úprav v modulu Mzdy. Pojďme se tedy podívat, co je v říjnové aktualizaci nového nebo jiného.

Jestliže si chcete přečíst také pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario, navštivte prosíme článek AltusVario – Souhrn změn ve vydání 20181023. Na konci článku uvádíme seznam dokumentů nápovědy, ve kterých jsme sladili obsah se změnami v aktuálním vydání (včetně mezd a personalistiky). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Dialog Mzda

V dialogu Mzda opět plnohodnotně fungují tlačítka za poli Pracovník Horní index, Pracovní poměr Horní indexZakázka , která od minulého vydání reagovala na klepnutí pouze při jejich pravém okraji.

Zobrazení Mzda

V zobrazení Mzda jsme rozšířili nabídku sloupců o zobrazení pole Nadřízený poměru. Nový sloupec lze použít pro třídění a filtrování ve starších obdobích, ve kterých se nadřízený ještě neukládal k právě zpracovávané mzdě. Obsah sloupce je shodný s dřívějším sloupcem „Nadřízený”, který do vydání 20180925 zobrazoval hodnotu aktuálně zadanou v pracovním poměru. U mezd vytvořených po aktualizaci na vydání 20180925 zobrazuje sloupec „Nadřízený” hodnotu platnou v době vytvoření mzdy.

Tiskový formulář Statistika

V tiskovém formuláři Statistika jsme sjednotili způsob zaokrouhlování na tisíce u odměn osobám pracujících na DPP a DPČ a u ostatních osobních nákladů.

Doplněk „Jmenný seznam” a tiskový formulář „ZPS – Přehled hodin”

Doplněk Jmenný seznam a tiskový formulář ZPS – Přehled hodin, které jsou určené pro organizace žádající o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nejsou standardní součástí Varia. O změnách v těchto produktech souvisejících s novým formulářem žádosti pro rok 2018 a novou šablonou „Jmenného seznamu” budou jejich uživatelé informováni v následujících dnech. Viz také Jmenný seznam od 2. čtvrtletí 2022.