Souhrn změn ve vydání 20160607

vydání: 20160607 - verze: 14

Vážení uživatelé,

v červnové aktualizaci Varia jsme pro vás připravili v agendě Mzdy několik důležitých novinek. V agendě Objednávky jsme opravili Průvodce vystavení objednávek. Obsahoval chybu, která se projevila ve vydání 20160517. Průvodce při kopírování plánu objednání do ostrých mdb dat vypsal informaci "Nelze najít výstupní tabulku Plan_objednani_souvislosti". Doporučujeme vám proto aktualizovat Vario na nové vydání a omlouváme se za případné potíže.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Mzdy

Nový typ exportu a importu xml – Rozvrhy

V agendě Mzdy, v nabídce Soubor (Externí data) – Export dat přibyl nový typ exportu Export do xml – Rozvrhy, který umožňuje exportovat definované nerovnoměrné rozvrhy do xml souboru. K importu těchto souborů slouží v agendě Mzdy nový typ importu Soubor – Import dat – Import ze xml – Rozvrhy.

Postupné zadání a výpočet souběžných pracovních vztahů s druhem SP pojištění Zaměstnání malého rozsahu a Dohoda o provedení práce

Při souběžných pracovních vztazích s druhem SP pojištění "Zaměstnání malého rozsahu" a "Dohoda o provedení práce" je pro výpočet sociálního pojištění rozhodující dosažení rozhodného příjmu. Hranici rozhodného příjmu je nutné posuzovat za všechny pracovní vztahy daného typu dohromady.

Při postupném vytváření, zadávání a výpočtu mezd se může stát, že výpočet některého vztahu proběhne před zadáním všech příjmů a rozhodného příjmu "zatím" není dosaženo. Výpočet sociálního pojištění tedy neproběhne a vypočtená mzda je označena jako Zaměstnání malého rozsahu nebo DPP "bez rozhodného příjmu". Pokud jsou poté vytvořeny nebo zadány další příjmy, může být rozhodného příjmu dosaženo a je nutné provést výpočet i předchozích vztahů tak, aby sociální pojištění bylo spočítáno ve všech vztazích a všechny byly označeny jako Zaměstnání malého rozsahu nebo DPP "s rozhodným příjmem".

Tato skutečnost má následně vliv na správné vykázání pojištěných dob a vyloučených dob v tiskovém formuláři ELDP. Při výpočtu se nově kontroluje, zda všechny spočítané vztahy jednoho zaměstnance mají shodné označení a zda je sociální pojištění spočítané ve všech nebo v žádném. Pokud není zjištěna shoda, zobrazí se upozornění s výzvou k výpočtu daných vztahů, nebo je tato informace zapsána do protokolu o výpočtu. Zároveň je třeba dbát na to, aby jako poslední byl následně přepočítán nesouběžný pracovní vztah (jako jediný nemá zatržené pole "Souběh"), ve kterém probíhá zdanění všech souběžných vztahů.

Nemoc přecházející přes konec období

Do pole "Poznámky" měsíční mzdové složky "Nemoc" se ukládá informace o druhu pojištění a době náhrady. Při přechodu nemoci do dalšího období se nyní do pole "Poznámky" při výpočtu přenášejí informace i o předchozí době náhrady dané nemoci a to až do období ukončení nemoci.

Při dodatečné změně výše příjmu jsme také zamezili zápisu informace o rozhodném a současně nerozhodném příjmu u pracovních vztahů s druhem SP pojištění "Zaměstnání malého rozsahu" a "Dohoda o provedení práce".

Opravy a úpravy

Banka

Změna názvu banky

Od 1. května 2016 se změnil název banky GE Money bank, a. s. na MONETA Money bank, a. s. Aktualizací na nové vydání zajistíte promítnutí změny názvu banky do vaší instalace Varia.

Doklad

Množstevní skupina

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro šarže (ale také pro trvanlivosti, umístění a sériová čísla). V dialogu Používat šarže v sekci "Upřesnit" můžete zaškrtnutím vyžadovat, aby každý jeden kus měl definovanou šarži. Nastavení stavu OBJEDNÁNO na položce dokladu však toto nastavení nerespektovalo. Chybu jsme opravili a v novém vydání rozepisování množství po 1 ks už opět funguje.

Zakázky

Průvodce plnění zakázek

Optimalizovali jsme Průvodce plnění zakázek. Pokud tuto šikovnou funkci používáte k hromadnému plnění zakázek, v novém vydání vás čeká rychlejší načítání produktů.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 17. 5. 2016 do 7. 6. 2016 uskutečnili následující změny:

Doplněné dokumenty