Souhrn změn ve vydání 20200224

vydání: 20200224 - verze: 14

Vážení uživatelé,

v pravidelném přehledu vás seznámíme se změnami v únorovém vydání Varia. I tentokrát vám co nejpodrobněji vylíčíme, co je nového. Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.

Obsah:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200224. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Výměna dat

iDoklad

Upozornění pro všechny uživatele doplňku iDoklad

Od 1. února 2020 jsme byli nuceni zásadním způsobem upravit naše řešení iDoklad určené pro stahování dat z fakturačního systému iDoklad Externí odkaz. Tato modifikace bohužel způsobuje, že předchozí verze tohoto řešení nebudou funkční.

Pokud chcete propojení nadále používat, musíte aktualizovat na nejnovější verzi Varia. Nezapomeňte také aktualizovat integrační služby Altus Vario Integration Services.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Fiskální tiskárna eFT4000

Aktualizovali jsme doplněk Fiskální tiskárna eFT4000

Aktualizovali jsme doplněk Fiskální tiskárna eFT4000 včetně článku nápovědy. To znamená, že současně s tímto vydáním nainstalujete verzi doplňku, která koresponduje s novým firmware pro CHDÚ Bowa Externí odkaz.

Pojďme si představit všechny změny, které nová verze doplňku přináší.

V doplňku Fiskální tiskárna eFT4000 přibylo několik nových funkcí a vylepšení

Obrázek: V doplňku Fiskální tiskárna eFT4000 přibylo několik nových funkcí a vylepšení

Komunikace

Za určitých okolností se při tisku účtenky může stát, že je tiskárna zaneprázdněna například zpracováním předchozího delšího příkazu nebo neaktivním propojením na CHDU. V těchto případech zápis účtenky končil obvykle chybou „Nepodařilo se odstranit soubor xx”.

 • V aktuálním vydání doplňku se zobrazí dialog, pomocí kterého můžete zápis opakovat. Prodloužili jsme také časové limity pro komunikaci s tiskárnou.

Instrukce

 • Instrukce pro komunikaci s tiskárnou jsme doplnili o ukončovací znaky, které v původním firmware nebyly vyžadovány. Komunikace funguje i bez těchto znaků, ale podle aktuálního manuálu se mají uvádět.

Uzávěrky

K „průběžné” a „denní” jsme přidali také měsíční uzávěrku.

Vklad a výběr

Vklad a výběr lze realizovat přímo v doplňku nebo zápisem pokladního dokladu, který má položku s popisem Příjem hotovosti nebo Výdej hotovosti. „Popisy” jsou výchozí texty v modulu Prodejna při příjmu a výdeji hotovosti.

 • Pokud nebudou texty změněny, zapíše se doklad jako vklad nebo výběr, změnou těchto textů však bude doklad zapsán do eKasa jako normální pokladní doklad.

Zobrazení a tisk dokladů

Účtenky se do eKasa zapisují tiskem tiskového formuláře „Účtenka SK sKasa (eFT4000)” nebo v Prodejně v dialogu Platit. Při opětovném spuštění tisku doplněk zahlásil, že je daná účtenka již zapsaná v eKasa. Jediná možnost jak vytisknout kopii eKasa účtenky byla funkcí z dialogu doplňku.

 • V aktuální verzi, při potřebě opakovaného tisku „Účtenka SK sKasa (eFT4000)”, doplněk nabídne tisk kopie účtenky. Díky této úpravě můžete v dialogu prodejny Pohyby a doklady tisknout eKasa účtenky opakovaně.
 • eKasa účtenky lze tisknout a prohlížet i v dialogu Zobrazení a tisk dokladů. Dialog zobrazíte stiskem tlačítka  Zobrazení a tisk dokladů…  z doplňku „Fiskální tiskárna eFT4000”. Dialog jsme doplnili o tisknáhled „eKasa účtenek” podle čísla dokladu z Varia. Pomocí tlačítka  UID  lze zjistit UID dané účtenky.

Nový dialog Zobrazení a tisk dokladů eKasa účtenky

Obrázek: Nový dialog Zobrazení a tisk dokladů eKasa účtenky

Záporné doklady a položky, vrácení zboží, storno

V předchozí verzi firmware nebylo žádné omezení týkající se záporných položek a dokladů.

V aktuální verzi jsou povolené pouze takové doklady, které nemají součet položek seskupených podle sazeb DPH záporný, přičemž do součtu se nezapočítávají záporné položky, které mají vazbu na vrácený prodejní doklad. Navíc záleží na pořadí položek, kdy záporné položky nesmějí v aktuálním průběžném součtu za danou sazbu být v absolutní hodnotě větší, než aktuální součet kladných položek v dané sazbě. Mohlo se tedy přihodit, že pokud byla zadána sleva na první položce, takový doklad „končil” na chybě.

 • Nyní pořadí položek určuje doplněk, aby k výše popsaným případům nedocházelo. Funkce doplňku se snaží zachovat pořadí položek, ale záporné položky zařadí vždy až za kladné.

Správné vrácení dokladu má být provedeno pouze jako dobropis k faktuře nebo pokladní doklad vrácení k pokladnímu příjmovému dokladu, což je záporný příjmový pokladní doklad, a to tímto postupem – Místní menu nad dokladem – Vystavit pokladní doklad vrácení. Jen v těchto dokladech je totiž vazba na původní prodejní doklad. Z těchto dokladů lze přečíst UID dokladu, který je vyžadován pro vrácení zboží nebo služby do „eKasa”. Pokud je dokladem vracen starší doklad, než byla „eKasa”, je jako UID dokladu pro „eKasa” použito číslo tohoto dokladu.

Jestliže není potřeba vystavit vrácený doklad (jde například o testování apod.), lze využít funkci z doplňku Stornovat odeslání dokladu…. V tomto případě se stornuje pouze odeslaná zpráva na „eKasu”.

Vario

Nové logo v prostředí ERP Vario

Ruku v ruce s novým designem webu Vario proběhly změny i v grafice ERP Vario.

 • Instalace software Altus Vario

Instalace software Altus Vario

 

 • Průvodce založením firmy

Dialog Průvodce založením firmy

 

 • Nový vzhled přihlašovacího dialogu

Přihlašovací dialog Vario

 

 • Úvodní obrazovka – moderní vzhled

Úvodní obrazovka – moderní vzhled

 

 • Úvodní obrazovka – klasický vzhled

Úvodní obrazovka – klasický vzhled

 

 • Moderní vzhled úvodní obrazovky Vario Backstage (Informace a Nápověda)

Moderní vzhled úvodní obrazovky Vario Backstage (Informace)Moderní vzhled úvodní obrazovky Vario Backstage (Nápověda)

Změny v systému Vario

Vario

Převod dat Varia z MDB databází Microsoft Accessu na Microsoft SQL

Informační systém Vario umožňuje ukládat data do několika druhů databází – využít lze buď databáze Microsoft Accessu (MDB databáze) anebo databáze Microsoft SQL serveru. Nicméně tím, jak se zvyšuje objem zpracovávaných dat ve Variu, rostou i nároky na databáze a MDB databáze již v mnoha případech přestávají stačit. Proto čím dál častěji našim zákazníkům doporučujeme převod dat do databází Microsoft SQL serveru. Aktuální téma shrnujeme v článku Převod dat Varia z MDB databází Microsoft Accessu na Microsoft SQL. Doporučujeme!

Doklady

Tiskové formuláře Faktura

Při tisku faktury s větším počtem položek a s dlouhým textem v poli Objednávky občas docházelo k „zamrznutí” aplikace Vario. V minulém vydání jsme publikovali úpravu tiskového formuláře „Faktura”, která tento problém vyřešila. V aktuálním vydání jsme opravili i ostatní varianty faktur.

Účetnictví

Kurzový rozdíl zálohy v konečné faktuře s odpočtem zdaněných záloh dle § 37a ZDPH

Ve Variu přibylo nové nastavení odpočtu záloh kurzem faktury. O tom jsme vás informovali v článku Nový výpočet při odpočtu DDoPP na finálním daňovém dokladu v cizí měně. Pro tuto metodu dosud chyběl výpočet a zaúčtování kurzového rozdílu pro případ rozdílných kurzů faktury a DDoPP (daňového dokladu o přijaté platbě). V tomto vydání je výpočet kurzového rozdílu doplněn.

Účetnictví

Chybný výpočet kurzového rozdílu

Pokud k přijaté zálohové faktuře existovalo více úhrad a více přijatých DDoPP (daňových dokladů o přijatých platbách), tak se při zaúčtování DDoPP vyhledala první úhrada příslušné přijaté zálohové faktury a k ní se vypočetl kurzový rozdíl. Pokud byl ale DDoPP vystaven k druhé nebo další úhradě, kurzový rozdíl se vypočetl chybně. V tomto vydání je chyba opravena a kurzový rozdíl se počítá vůči správné úhradě.

Účetnictví

Uzávěrka s převodem salda

Roční účetní uzávěrka nyní převádí saldokonta přímo rozepsaná podle párovacích znaků. Díky tomu se již nevytváří účetní zápisy „Oprava počátečního zůstatku”.

Oproti předchozí verzi se převádějí jen zůstatky u saldokont s nenulovým zůstatkem. V minulé verzi se převáděly nevyrovnané zápisy podle párovacích znaků i v případě, že saldokonto mělo nulový zůstatek v uzavíraném roce.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 28. 01. 2020 do 24. 02. 2020:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY