Souhrn změn ve vydání 20221121

vydání: 20221121 - verze: 14

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás souhrn změn v listopadové aktualizaci Varia. 

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkách a změnách. Nepřehlédněte důležité informace o modulu MzdySouhrnu změn ve vydání 20221121. Na konci tohoto článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize MB, BU Vario.

Obsah

      Novinky a změny

Novinky a změny

Účetnictví

Převodový můstek

Roční účetní uzávěrka umožňuje převést zůstatky účtů na nové účty pomocí převodového můstku. V tomto vydání byla funkčnost převodového můstku rozšířena o nové možnosti. Nyní lze například změnit strukturu analytického členění včetně rozšíření pozic analytiky nebo změny pořadí pozic analytiky. Podrobný popis práce s příklady jsme pro vás nachystali v dokumentu nápovědy Roční účetní uzávěrka – převodový můstek.

Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky nově nabízí rozšířené funkčnosti převodového můstku

Obrázek: Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky nově nabízí rozšířené funkčnosti převodového můstku

Účetnictví

Převod saldokontních podrozvahových účtů

Roční účetní uzávěrka umožňuje převést zůstatky saldokontních účtů po jednotlivých saldokontních případech. V minulých vydáních tato možnost platila pouze pro rozvahové účty. Od tohoto vydání se převod po saldokontních případech uplatní i pro podrozvahové účty. Samozřejmě jen tehdy, pokud je podrozvahový účet v účtovém rozvrhu označen jako saldokontní.

Roční účetní uzávěrka nyní převádí saldokontní podrozvahové účty po jednotlivých saldokontních případech

Obrázek: Roční účetní uzávěrka nyní převádí saldokontní podrozvahové účty po jednotlivých saldokontních případech

Účetnictví

DPH plnění na účet určený předkontací

V předchozích vydáních Varia bylo možné částku DPH plnění v ostatních zemích EU účtovat jen na účet určený předkontací pro Základní nebo Sníženou sazbu DPH. Od tohoto vydání bude fungovat i předkontace pro sazby:

  • Snížená 2
  • Super snížená
  • Parkovací
  • Jednotná

Předpokladem je nastavení správného označení sazby v číselníku Sazby DPH pro danou zemi a předkontace daného zdanitelného plnění pro danou zemi a pro sazbu DPH.

Pro plnění v konkrétní zemi EU se nyní vyhledá označení sazby podle tabulky sazeb DPH

Obrázek: Pro plnění v konkrétní zemi EU se nyní vyhledá označení sazby podle tabulky sazeb DPH

 

Příklad nastavení účtů k sazbám DPH v dialogu Možnosti předkontací na kartě Zdanitelná plnění

Obrázek: Příklad nastavení účtů k sazbám DPH v dialogu Možnosti předkontací na kartě Zdanitelná plnění

 

V dialogu Definice zdanitelných plnění na kartě Uskutečněná zdanitelná plnění se nastavují plnění vybraná v možnostech předkontací (v tomto příkladu Plnění IT)

Obrázek: V dialogu Definice zdanitelných plnění na kartě „Uskutečněná zdanitelná plnění” se nastavují plnění vybraná v možnostech předkontací (v tomto příkladu Plnění IT)

Prodejna

Seskupovat stejné produkty do jedné položky

V možnostech prodejny se nalézá nastavení: Seskupovat stejné produkty do jedné položky. Od tohoto vydání se nebudou seskupovat do jedné položky produkty, které mají rozdílný sklad nebo jsou vloženy ze zakázek funkcí Vydat zakázku.

Jestliže v prodejně používáte funkci Seskupovat stejné produkty do jedné položky, nyní se před slučováním produktů na jeden řádek vyhodnotí shoda skladu produktů a zda jsou či nejsou vloženy ze zakázek funkcí Vydat zakázku

Obrázek: Jestliže v prodejně používáte funkci Seskupovat stejné produkty do jedné položky, nyní se před slučováním produktů na jeden řádek vyhodnotí shoda skladu produktů a zda jsou či nejsou vloženy ze zakázek funkcí Vydat zakázku

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 24. 10. 2022 do 21. 11. 2022:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY