Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240108

vydání: 20240108 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v lednové aktualizaci Varia nového a jiného.

V nově publikovaném dokumentu Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – II. část uvádíme chybějící hodnoty pro nastavení roku 2024. Kromě úprav zde popsaných máte zpětně k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2024 a Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – I. část, které popisují nová nastavení a změny související s přechodem na rok 2024.

Do následujícího vydání Varia připravovaného na konec ledna 2024 jsou plánovány úpravy pro podporu evidence čerpání zaměstnaneckých benefitů, jejichž osvobození je nově limitováno polovinou průměrné mzdy za zdaňovací období. Očekává se také postupné zapracování změn, které se týkají daňové podpory spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče.

Děkujeme vám za vaši dlouhodobou důvěru a těšíme se na vaši spokojenost s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Uvolnění možnosti vytvoření a výpočtu mezd v obdobích roku 2024

S novým vydáním došlo k opětovnému uvolnění vytvoření a výpočtu mezd ve všech obdobích roku 2024. Pro období od července 2024, kdy nabývá účinnost zákonná úprava zejména pojistného u dohod o provedení práce, je ponecháno upozornění doporučující aktualizaci na vydání, které bude obsahovat kompletní zapracování legislativy této oblasti.

Rozšíření funkce Uzávěrka

Funkce Uzávěrka používaná pro uzavření období a výpočet průměrných hodinových výdělků pro pracovně-právní účely v posledním období čtvrtletí byla rozšířena o možnost kontrolynastavení nároků na dovolenou. Při každém spuštění uzávěrky se nově otevře průvodce, který při zatržení parametru  CheckBox - Zatržítko Kontrolovat dovolenou zobrazí:

  • v prvním kroku přehled pracovních vztahů, které nemají nastaven nárok na dovolenou v aktuálním roce
  • ve druhém kroku přehled pracovních vztahů s rozdílným aktuálním (uloženým) a novým (navrhovaným) nárokem

Pokud takové pracovní vztahy existují, zobrazí se jejich přehled. Poklepáním do sloupce Pracovní poměr se otevře detail nároku na dovolenou, ve kterém je možné nový nárok nastavit. To je vhodné nově zejména u dohod konaných mimo pracovní poměr, u kterých nárok vzniká s trváním dohody 28 dní a odpracováním 80 hodin a zvyšuje se s každým dalším odpracovaným násobkem týdenní pracovní doby.

V posledním kroku průvodce je zpřístupněno tlačítko Provést uzávěrku. Klepnutím na tlačítko je aktuální období uzavřeno a v posledním období čtvrtletí proběhne výpočet průměrných hodinových výdělků. Tyto akce proběhnou i přes nenastavené nebo rozdílné nároky. Ke kontrole a nastavení nároků je možné se vrátit i po provedení uzávěrky.

Obsah nových kroků průvodce odpovídá kartám Nenastavené nároky a Rozdílný nárokdialogu Dovolená, který je možné pro kontrolu nároků dovolené v průběhu roku použít také.

Nové rozšíření funkce Uzávěrka je přehledně popsáno v článku Uzávěrka se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou.

Tiskový formulář „ZPS – Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2023”

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nový vzor formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2023. Tento formulář můžete vytisknout z období 12/2023 prostřednictvím tiskového formuláře ZPS, který naleznete v sekci Výkazy. Do tiskového formuláře je zapracována nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023, která dle Sdělení Ministerstva práce č. 366 činí 42 427 Kč.

Nový vzor tiskového formuláře „Potvrzení o zdanitelných příjmech” pro rok 2024

Finanční správa ČR zveřejnila nový tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech podle vzoru č. 32 pro potvrzení příjmů za rok 2024. Potvrzení o zdanitelných příjmech prozatím není konečnou verzí tohoto tiskopisu. Dodatečné úpravy tiskopisu se předpokládají v souvislosti s probíhajícím legislativním procesem vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Nová kontrola při zadání měsíčních mzdových složek s typem složky Příspěvek na stravování

V souvislosti s novým limitem pro osvobození příspěvku na stravování v roce 2024 ve výši 116,20 Kč stanovené předpisem č. 398/2023 Sb. přibyla do zadání měsíčních mzdových složek s typem složky Příspěvek na stravování nová kontrola. Při zadání dnů v poli Dny v dialogu Měsíční složka do takové měsíční mzdové složky se nově kontroluje hodnota v poli Sazba. Pokud je hodnota v poli Sazba vyšší než limit schválený pro daný rok (v roce 2024 ve výši 116,20 Kč), zobrazí se výzva k řešení pomocí nabídky voleb:

  • uložení nové sazby do právě zadávané měsíční složky
  • uložení nové sazby do právě zadávané měsíční složky i do mzdové složky v dialogu Měsíční složky pro další použití
  • bez uložení

Pokud je vybrána volba bez uložení a sazba je vyšší než schválená, zobrazí se výzva pro zadání nadlimitní částky do další měsíční mzdové složky, která zajistí zdanění a odvod pojistného z částky překračující osvobozený limit.

Pro zamezení zobrazení těchto výzev je vhodné zadat novou hodnotu příspěvku ve výši maximálně dosahující osvobozeného limitu do detailu používané mzdové složky s typem složky Příspěvek na stravovánídialogu Měsíční složky po zpracování mezd za období 12/2023.

Doplněno ve vydání 20240214: Kontrola zadání sazby mzdových složek s typem Příspěvek na stravování a Příspěvek  práce na dálku upozorňující na sazbu neodpovídající stanovenému osvobozenému limitu pro daný rok se bude zobrazovat jen při prvním uložení měsíční složky s takovou sazbou.

Nový limit ve výši 116,20 Kč zadejte až po zpracování mezd za období 12/2023

Obrázek: Nový limit ve výši 116,20 Kč zadejte až po zpracování mezd za období 12/2023

Ukončení účtování mzdové složky Stravenky – firma

V důsledku sjednocení daňového režimu pro všechny formy poskytování stravování zaměstnancům a změně v rozsahu daňově uznatelných nákladů na straně zaměstnavatele je ukončeno účtování mzdové složky Stravenky – firma, která byla do roku 2023 vytvářena do interního dokladu funkcí Zaúčtování mezd ve výši odvozené z částky účtované složkou Stravenky.

Nová kontrola při zadání měsíčních mzdových složek s typem složky Práce na dálku – paušální částka

V souvislosti se stanovením nové výše paušální částky náhrady za práci na dálku pro rok 2024 předpisem č. 397/2023 Sb. ve výši 4,50 Kč přibyla do zadání měsíčních mzdových složek s typem složky Práce na dálku-paušální částka nová kontrola. Při zadání hodin v poli Hodiny do takové měsíční mzdové složky v dialogu Měsíční složka se nově kontroluje hodnota v poli Sazba. Pokud je hodnota v poli Sazba vyšší než hodnota schválená pro daný rok (v roce 2024 ve výši 4,50 Kč), zobrazí se volby:

  • pro uložení nové sazby do právě zadávané měsíční složky
  • pro uložení nové sazby do právě zadávané měsíční složky i do mzdové složky v dialogu Měsíční složky pro další použití
  • bez uložení

Pokud je vybrána volba bez uložení a sazba je vyšší než schválená, zobrazí se výzva pro zadání nadlimitní částky do další měsíční mzdové složky, která zajistí zdanění a odvod pojistného z částky překračující osvobozený limit.

Doplněno ve vydání 20240214: Kontrola zadání sazby mzdových složek s typem Příspěvek na stravování a Příspěvek  práce na dálku upozorňující na sazbu neodpovídající stanovenému osvobozenému limitu pro daný rok se bude zobrazovat jen při prvním uložení měsíční složky s takovou sazbou.

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 15. 12. 2023 do 08. 01. 2024:

Související dokumenty AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario