Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240226

vydání: 20240226 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v únorové aktualizaci Varia nového a jiného.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240226.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Tiskový formulář Vyúčtování daně

Do tiskového formuláře Vyúčtování daně pro přípravu formuláře Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti byly zapracovány nové typy mzdových složek:

  • Nepeněžní plnění – limitované,
  • Nepeněžní plnění – daněné zam.,
  • Pojištění dlouhodobé péče,
  • Dlouhodobý investiční produkt,

které se promítají do přílohy č. 2. Při načtení údajů na kartu přílohy č. 2 jsou nově načítány textové údaje o daňových nerezidentech jen do maximálního rozsahu daných polí dle definice datové věty, čímž je eliminován problém s načtením vytvořeného xml do systému EPO.

Přehled souhrnných údajů – cizinci

Do tiskového formuláře Přehled souhrnných údajů – cizinci byly zapracovány nové typy mzdových složek:

  • Nepeněžní plnění – limitované,
  • Nepeněžní plnění – daněné zam.,
  • Pojištění dlouhodobé péče,
  • Dlouhodobý investiční produkt.

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech – vzor č. 32

Finanční správou byl zveřejněn finální vzor č. 32 spolu s informacemi k vyplnění tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za období 2024.
Kromě původně uváděných příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění se budou nově v bodu 10 uvádět jednotlivě i další typy příspěvků zaměstnavatele na produkty spoření na stáří, a to ty, které byly uzavřeny od roku 2024. Obdobné členění bude také v části 13 pro případné dodanění příjmů při porušení podmínek spoření. Tuto verzi formuláře zařadíme do následujících vydání.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 20. 02. 2024 do 26. 02. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario