Souhrn změn ve vydání 20220628

vydání: 20220628 - verze: 14

Vážení uživatelé,

seznamte se s červnovou aktualizací Varia. Podívejte se, co je v systému nového nebo jiného. Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkách a změnách. Nepřehlédněte důležité informace o modulu MzdySouhrnu změn ve vydání 20220628. Na konci tohoto článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Nejlepších pracovních výsledků dosáhnete jen s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci a krásné léto vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

      Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Vario Online – Akce

Nový způsob spuštění v dialogu Možnosti akce

Do dialogového okna Možnosti akce na kartu Obecné jsme přidali do nabídky Způsob spuštění novou položku pro spuštění akce – Automatický proces. Funkce je určena pro možnost implementace automatických procesů Varia Online.

  • Akce, které jsou uvozeny textem „Vario Online” jsou určeny pouze pro Vario Online.

V dialogu Možnosti akce na kartě Obecné přibylo nové spuštění Automatický proces

Obrázek: V dialogu „Možnosti akce” na kartě „Obecné” přibylo nové spuštění „Automatický proces”

 

Jestli je pro vás svět systému Vario zatím neznámou planetou, podívejte se, co všechno umí a jak snadno se ovládá.

  • Chcete se o novém Variu Online dozvědět více? Zavolejte nám a my váš dotaz rádi zodpovíme.
  • Rádi byste Vario Online vyzkoušeli? Klikněte sem pro přístup do dema na cloudu.

Dokumenty

Nahrát webový dokument

V detailu záznamu Dokument je možné otevírat webové dokumenty Varia (vkládat je lze jen z webového rozhraní). V tomto vydání můžete tyto dokumenty nově nahrávat rovnou z Varia.

Podmínkou je, aby uživatel měl přístup do složky webových dokumentů prostřednictvím síťové cesty s oprávněním vytváření záznamů (souborů). Podrobný postup naleznete v článku nápovědy Dialog Dokument/Formát ComboBox - Nabídka → Odkaz na webový dokument.

Dialog Dokument a nová funkce Odkaz na webový dokument v seznamu pole Formát

Obrázek: Dialog „Dokument” a nová funkce „Odkaz na webový dokument” v seznamu pole „Formát”

Hodnocení

Nové zobrazení na detailu Hodnocení

Na kartu Hodnocení v detailu šablony Hodnocení jsme přidali nové zobrazení Hodnocené záznamy s body. Pro zobrazení Hodnocené záznamy (totožné zobrazení ale bez bodů) jsme optimalizovali načítání.

Nabídka Zobrazit s novou položkou Hodnocené záznamy s body na kartě Hodnocení v detailu záznamu Hodnocení

Obrázek: Nabídka „Zobrazit” s novou položkou „Hodnocené záznamy s body” na kartě „Hodnocení” v detailu záznamu „Hodnocení”

Hodnocení na ostatních záznamech

  • Servisní tikety/Karta Hodnocení/Zobrazit/Hodnocení/… (výchozí zobrazení Hodnocené záznamy)
  • Personální management/Karta Hodnocení/Zobrazit… (výchozí zobrazení Hodnocené záznamy s body)

Karty Hodnocení v záznamech jmenovaných agend disponují též novým výběrovým polem se zobrazeními: Hodnocené záznamyHodnocené záznamy s body.

  • dokladech kartu Hodnocení nahrazuje karta Souvislosti. Na kartě Souvislosti se nabídne další nové výběrové pole Zobrazit s dvěma položkami Hodnocené záznamyHodnocené záznamy s body v případě, že v předchozí nabídce Zobrazit vyberete nové zobrazení Hodnocení (viz obrázek níže). Výchozím zobrazením pro doklady jsou Hodnocené záznamy

Například v detailu dokladu na kartě Souvislosti se nabídne nové výběrové pole Zobrazit s položkami Hodnocené záznamy s body a Hodnocené záznamy v případě, že v předchozí nabídce vyberete zobrazení Hodnocení

Obrázek: Například v detailu dokladu na kartě „Souvislosti” se nabídne nové výběrové pole „Zobrazit” s položkami „Hodnocené záznamy s body” a „Hodnocené záznamy” v případě, že v předchozí nabídce vyberete zobrazení „Hodnocení”

Účetnictví

Zaokrouhlování hotovostní úhrady na Slovensku

Na Slovensku od 1. 7. 2022 se budou zaokrouhlovat hotovostní úhrady na eurocentů.

Nákup za hotovost se matematicky zaokrouhlí na nejbližších pět eurocentů. Na tuto částku se zaokrouhlí i hotovostní platba v hodnotě jednoho a dvou eurocentů.

Konečná částka nákupu končící na hodnotu Zaokrouhlení
1 nebo 2 centy dolů na „0”
3 nebo 4 centy nahoru na 5 centů
5 centů zůstane 5 centů
6 nebo 7 centů dolů na 5 centů
8 nebo 9 centů nahoru na „0”

Funkce Varia pro měnu dokladů a účetnictví SK jsou v tomto vydání připraveny v souladu s platnou legislativou zaokrouhlování a týkají se:

  • nastavení v knihách
  • podrobnosti dokladu
  • prodeje v Prodejně do pokladní knihy s tímto nastavením

SK: Pokud se kupující rozhodne zaplatit kombinací plateb, například hotovostí a platební kartou, obchodník musí s takovou platbou počítat a je na něm, aby si registrační pokladnu na takový způsob zaplacení nastavil. Platí však, že při kombinaci platby se bude zaokrouhlovat pouze částka hrazená v hotovosti. Povinnost zaokrouhlování se bude vztahovat i na obchodníky, kteří nemají povinnost používat registrační pokladnu.

Aktualizace nápovědy Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 23. 05. 2022 do 28. 06. 2022:

NOVÉ/doplněné DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY