Souhrn změn ve vydání 20180724

vydání: 20180724 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přichystali jsme pro vás přehled úprav v červencovém vydání Varia.

  • Tentokrát jsme se zaměřili především na úpravy a opravy stávajících funkcí.

Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Opravy a úpravy

Zakázky

Zavření detailu dokladu ze zobrazení „Zakázky po položkách podrobné”

Při otevření detailu dokladu ze specifických míst Varia docházelo k tomu, že tento detail nebylo možné následně zavřít a tím ani nešlo ukončit Vario. Jediným řešením bylo uzavření programu prostřednictvím správce úloh. Typicky tato situace nastávala při otevření skladového nebo účetního dokladu ze zobrazení „Zakázky po položkách podrobné” v tabulce agendy Zakázky. V aktuálním vydání jsme tuto chybu opravili.

Vydané doklady

Pohledávky

U některých doplňkových agend, jako je třeba agenda Pohledávky v modulu Vydané doklady, docházelo k tomu, že je nebylo možné spustit. Tato chyba vznikala kvůli chybně implementované kontrole licence a pouze tehdy, pokud uživatel neměl přidělenou platnou licenci těchto agend. Potíže se tedy projevovaly jen u nových instalací nebo u zákazníků, kterým vypršela platnost licence.

V tomto vydání jsme chybu odstranili. Nyní při absenci platné licence daného řešení je uživatel dotázán na aktivaci demoverze nebo je odkázán na kontaktování dodavatele spouštěného řešení.

Doklad

Karta Souvislosti

Na kartě Souvislosti v detailu dokladu je k dispozici zobrazení „Všechny obvyklé souvislosti”. Toto zobrazení je nejobecnějším přehledem v nabídce karty a má zobrazovat všechny související doklady včetně úhrad k danému otevřenému dokladu. V červnovém vydání jsme upravovali přehled v souvislosti se správným zobrazováním úhrad, nicméně úprava způsobila i to, že se záznamy v tomto přehledu násobily počtem položek na právě otevřeném dokladu. Doporučujeme vám, abyste si k nápravě nechtěné chyby instalovali aktuální vydání, ve kterém se zobrazení prozatím vrací do původní podoby.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 26. 06. 2018 do 24. 07. 2018:

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY