Souhrn změn ve vydání 20170228

vydání: 20170228 - verze: 14

Vážení uživatelé,

zveme vás k přečtení novinek druhého únorového vydání, do kterého jsme stihli zařadit takříkajíc na poslední chvíli ještě několik vylepšení v agendě Elektronická evidence tržeb (EET).

Stálá rubrika níže přináší pravidelný přehled o novinkách a úpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Doklady spadající do evidence tržeb budete mít v doplňku "EET e-shop" pod kontrolou

Dialog Možnosti EET jsme rozšířili o novou volbu Používání EET zahájeno Dialog Kalendář, která po nastavení počátečního data zúží seznam dokladů pouze na doklady podléhající povinnosti elektronické evidence tržeb od tohoto data. K této úpravě jsme přistoupili z toho důvodu, že zavádění EET probíhá v několika fázích. Skupiny dalších „povinných” podnikatelů-uživatelů by se mohly setkat s tím, že se jim po aktivaci agendy EET nabídnou k odeslání do EET i některé historické doklady. Díky filtrování data záhájení povinnosti k evidenci EET v poli Používání EET zahájeno nyní vyberou pouze relevantní doklady k odeslání.

Momentálně má nové nastavení vliv pouze na seznam dokladů k odeslání v doplňku EET e-shop, nicméně do budoucna nevylučejeme jeho širší použití, například v rámci kontrol před odesláním do evidence tržeb.

Nová funkce Používání EET zahájeno v okně Možnosti EET ovlivní seznam dokladů k odeslání v doplňku EET e-shop

Nová funkce "Používání EET zahájeno" v okně "Možnosti EET" ovlivní seznam dokladů k odeslání v doplňku "EET e-shop"

Doplněk EET e-shop

Do okna doplňku EET e-shop jsme v tomto vydání přidali užitečný sloupec Způsob úhrady (dokladu), podle kterého lépe rozpoznáte doklady podléhající evidenci (odeslání) do EET.

Povinné údaje o evidenci tržeb v tiskových formulářích

Údaje EET od tohoto vydání naleznete na těchto tiskových formulářích:

Agenda Vydané doklady

  • Faktura
  • Faktura s QR kódem
  • Faktura s kontací
  • Faktura se slevami

Agenda Pokladna

  • Pokladní doklad
  • Pokladní doklad s kontací
  • Stvrzenka

EET – částečná úhrada a DPH

Agenda EET odesílá do evidence tržeb celkovou částku tržby. Pokud je obsahem dokladu DPH, odešle informaci i o těchto částkách. V tomto vydání odešle informaci o těchto částkách i v případě částečné úhrady. Částky jsou poměrně poníženy vzhledem k částečné úhradě. Pokud obsahem dokladu nejsou údaje o DPH, dané částky se neposílají.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 21. 2. 2017 do 28. 2. 2017 uskutečnili následující změny:

aktualizované dokumenty