Souhrn změn ve vydání 20240415

vydání: 20240415 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si informace o novinkách v dubnové aktualizaci Varia.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240415.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Prodejna

Vrácení zboží pomocí funkce „Vrátit”

Při vrácení dokladu se na vystavovaný doklad nevkládal kontakt uvedený na původním dokladu. Toto aktuální vydání obsahuje vylepšení, které nedostatek odstraňuje. Nyní se při vrácení dokladů v prodejně na vystavený doklad vloží nově také kontakt z původního dokladu.

Při vrácení dokladu pomocí funkce „Vrátit” v okně prodeje teď platí tato pravidla:

  • Pokud v prodejně v poli Kontakt/IČO není kontakt vyplněn, kontakt se automaticky vloží z vráceného dokladu.
  • Pokud v poli Kontakt/IČO je totožný kontakt, jde o ideální případ.
  • Pokud pole Kontakt/IČO obsahuje jiný kontakt, uživatel je dotázán, jestli chce do nového dokladu vložit kontakt z adresáře nebo z původního dokladu.

Doklady

Změna účtování přijatých záloh v cizí měně

U přijatých skladových dokladů v cizí měně se připojením zálohy může změnit hodnota položek v účetní měně. V tomto vydání jsme přidali úpravu hodnoty na příjemce, která je vázaná na změněnou položku dokladu. Díky tomu lze připojit nebo upravit zálohu i u faktur se skladovými položkami ve stavu Přijímá se nebo OK. V případě úpravy zálohy na faktuře s naskladněnými položkami (stav OK) se neprovádí přepočet skladu, ale případný rozdíl v ceně se uvede jako finanční rozdíl.

Doklady

Změny v daňových dokladech o přijetí platby: Přenesená DPH a stavební a montážní práce

Na daňové doklady o přijetí platby (DDoPP) se nově nekopírují položky přenesené daňové povinnosti, protože ten, kdo přijímá zálohu na stavební a montážní práce v režimu reverse charge, nemá povinnost odvést daň ani vystavit daňový doklad k přijaté záloze. Jedná se o zdanitelná plnění typu „Přenesená DPH”, „Přenesená DPH Z”, „Přenesená DPH E” a „Stavba a montáž”.

Na přijaté daňové doklady o přijetí platby lze nově uvádět zdanitelná plnění pro třetí země.

Exporty

Složka souboru exportu XML

Nastavení složky exportního XML souboru se neukládalo. Dysfunkce je v tomto vydání odstraněna.

Účetnictví

Tisk saldokont z dialogu Saldokonta

Při tisku saldokont z okna Saldokonta v agendě Účetnictví, se mohla zobrazit chybová hláška „ODBC – neplatný název sloupce” v případě, že byl aplikován filtr z nabídky tlačítka Tisk. V tomto vydání je chyba při tisku filtrovaných saldokont opravena.

Dialog Saldokonta a nabídka tlačítka Tisk

Obrázek: Dialog Saldokonta a nabídka tlačítka Tisk

Doplněk Export dokladu (MS Word)

Rozšiřte možnosti nad rámec dat záznamu

Doplněk Export dokladu (MS Word) vyplňuje záznam a položky na základě dat daného záznamu. Nově umožňuje nadefinovat dotazy, které jsou nad rámec dat daného záznamu. V šabloně se poté lze odkazovat na tyto dotazy. Dotazy se definují v nastavení jednotlivých šablon. Přidaná funkce zdůrazňuje schopnost doplňku umožnit nové definice dotazů a odkazy na ně v šablonách, což je klíčový prvek pro uživatele, kteří chtějí tisknout a upravovat informace z dokladů.

Jak na to? Klepněte na tlačítko Šablony (otevře se dialog pro nastavení šablon):

Pole Název dokladu slouží pro pojmenování dotazu.
Např. Dotaz doklad

 

Pole Databáze určuje databázi, ve které se má daný dotaz spouštět.
Např. DATA####

 

Pole Dotaz je SQL dotaz. Musí mít parametr číslo dokladu.
PARAMETERS parCisloDokladu Text;
SELECT Doklady.*
FROM Doklady
WHERE Cislo_dokladu=[parCisloDokladu];

 

Pokud je u dotazu vyplněno číslo tabulky, doplněk automaticky tuto tabulku vyplní.
Tabulka musí obsahovat pojmenované sloupce P_[Název pole].

 

Na vlastní data dotazu se v šabloně odkáže pomocí názvu dotazu a názvu pole.
Např. <%[Dotaz doklad].[Cislo_dokladu]%>

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 20. 03. 2024 do 15. 04. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario