Souhrn změn ve vydání 20240129

vydání: 20240129 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si informace o novinkách v lednové aktualizaci Varia.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240129.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním softwaru Vario.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Doklady

Odpočet zálohy zdaněné starou sazbou DPH

V případě faktur s odpočtem zdaněné zálohy, kde byla uplatněna DPH v odlišné sazbě (10 %, 15 %) než na samotné faktuře (12 %), se původně generoval jediný řádek s popisem Oprava celkové částky o rozdíl DPH ze zdaněné zálohy. V tomto vydání jsme modifikovali funkci odpočtu tak, že nyní generuje dva řádky místo jednoho.

První řádek, označený jako Úprava odpočtu zálohy o rozdíl DPH ze zdaněné zálohy, uvádí částku rozdílu v záporné hodnotě. Druhý řádek, s popisem Úprava celkové částky dokladu o rozdíl DPH ze zdaněné zálohy, uvádí stejnou částku v kladné hodnotě. První řádek, podobně jako řádek odpočtu zálohy, se nezapočítává do celkového součtu dokladu. Naopak, druhý řádek se přičítá k celkové částce dokladu.

Tato modifikace nejenže zvyšuje srozumitelnost korekce částky na dokladu, ale také pomáhá eliminovat dopad opravné položky v reportingu, protože se oprava nezapočítává do součtů fakturovaných položek. V souvislosti s touto změnou jsme aktualizovali dokument nápovědy Odpočet zálohy zdaněné starou sazbou DPH (2023/2024).

V návaznosti na předchozí úpravu jsme zároveň vyřešili problém se zaokrouhlováním. Vario totiž při odpočtu zálohy, na které byla uplatněna původní sazba DPH, původně přidávalo jeden korekční (opravný) řádek s DPH rozdílem. V důsledku zaokrouhlování při výpočtu mohly vzniknout malé nesrovnalosti ve srovnání s celkovou sumou zálohy. To mohlo na finální faktuře vést k malému přeplatku či nedoplatku v haléřích, i když byla faktura plně pokryta zálohou. V tomto vydání se tyto rozdíly vyrovnávají s celkovou hodnotou zálohy, a tak nedochází k vzniku drobných přeplatků či nedoplatků.

Dialog Datumy dokladu

V dialogu Datumy dokladu* jsme přidali nové pole Datum dokladu dodavatele. Pole slouží pro zápis data vytvoření dokladu u dodavatele podobně jako pole Číslo dokladu dodavatele.

Nové pole Datum dokladu dodavatele se zobrazí na dokladech typu Faktura přijatá, Dobropis přijatý, DDoPP, Pokladní výdajový, Přijatá poptávka a Přijatá nabídka

Obrázek: Nové pole se zobrazí na dokladech typu Faktura přijatá, Dobropis přijatý, DDoPP, Pokladní výdajový, Přijatá poptávka a Přijatá nabídka

 

Pole je dostupné v těchto zobrazeních agendy Přijaté doklady:

 • Doklady úhrad
 • Přijaté doklady
 • Přijaté doklady po položkách
 • Přijaté doklady po položkách podrobné
 • Přijaté doklady všechny roky
 • Závazky zpětně – Banka
 • Závazky zpětně ke dni

Nový záznam podle jiného záznamu

V souvislosti s možností nastavit sazbu DPH produktů s platností od  do se při použití funkce …podle jiného záznamu přestaly kopírovat nenulové sazby DPH u dokladů s místem plnění EUTřetí země. Kopírování nenulových sazeb je v tomto vydání opraveno.

Katalog

Uplatnění sazby DPH Snížená 2

V předchozí aktualizaci jsme avizovali, že od začátku nového roku bude u produktů s označením sazby Snížená 2 DPH automaticky aplikována snížená sazba ve výši 12 %. Nicméně se tato úprava nepodařila a byla implementována až do aktuálního vydání. Za vzniklé potíže se vám omlouváme.

Ostatní sazby DPH produktů

Ve funkci Ostatní sazby DPH produktů nebylo možné použít nástroj Vložit produkty a změnit sazby pro jiné země než tuzemsko, protože tlačítko Změnit sazby pro potvrzení nové sazby bylo v případě cizí země nepřístupné. V tomto vydání je opět funkční.

Prodejna

Možnosti tlačítek pokladny

V možnostech modulu Prodejna je možné na kartě Tlačítka upravit počet a rozměry tlačítek. Pokud byl nastaven vyšší počet tlačítek a/nebo jejich přílišná velikost, mohlo dojít k chybě „overflow”, pokud byla překročena maximální velikost bloku tlačítek. V tomto vydání je přesáhnutí kontrolováno, aby k chybě nedošlo. Uživatel je během nastavování upozorněn na překročení limitu rozměru bloku tlačítek.

Přijaté doklady

Fakturace přijatých záloh a předkontace

Při vystavení přijaté faktury podle přijaté zálohové faktury se nyní převezmou předkontace z položek zálohové faktury.

Vydané doklady

Odpočet DPH zdaněných záloh na koncové faktuře v cizí měně

V rámci legislativních změn jsme odstranili možnost odpočtu záloh kurzem faktury v souladu s § 37 odst. 3 zákona o DPH, protože zákon tuto variantu odpočtu nepřipouští.

Tato změna ovlivnila funkce a vzhled dialogu Možnosti fakturace záloh.

Původní volby:

 • Radio button - Přepínač DPH zdaněné zálohy přepočítat kurzem úhrady
 • Radio button - Přepínač DPH zdaněné zálohy přepočítat kurzem faktury

sdružené v sekci Odpočet zdaněné uhrazené zálohy v cizí měně byly odstraněny.

Aktuální funkčnost a vzhled dialogu Možnosti fakturace záloh nabízí pouze dvě volby sekce Omezit na uhrazenou zálohu a to:

 • Radio button - Přepínač Používat požadovanou zálohu
 • Radio button - Přepínač Používat uhrazenou zálohu

V dialogu Možnosti fakturace záloh jsme zrušili volby pro nastavení způsobu použití kurzu

Obrázek: V dialogu Možnosti fakturace záloh jsme zrušili volby pro nastavení způsobu použití kurzu

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 08. 01. 2024 do 29. 01. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario