Souhrn změn ve vydání 20191215

vydání: 20191215 - verze: 14

Vážení uživatelé,

do prosincového vydání Varia jsme zahrnuli všechny důležité změny vstupující v platnost v lednu 2020. Udělejte si chvilku a přečtěte si o nich, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné. Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam nových i aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Altus software.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje společnost Altus software

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Účetnictví

Přiznání k DPH

Nová kontrolní funkce Zkontrolovat účtování dokladů v dialogu Přiznání k DPH porovná všechna zdanitelná plnění (tj. Zdanitelné plnění, Sazbu DPH a částku DPH) z prvotního dokladu (tj. ze záznamní povinnosti) proti částce účtované na účet 343 (tj. účet DPH). Do seznamu chyb vypíše případy, ve kterých částka účtovaná na 343 nesouhlasí s částkou DPH za dané „Zdanitelné plnění” a „sazbu DPH”.

Ve výpisu se zobrazí tyto případy:

 1. Částka DPH je v záznamní povinnosti, není ale v účetnictví.
 • Možné příčiny: doklad není zaúčtovaný, doklad je zaúčtovaný v jiném období, liší se zaúčtovaná částka DPH, sazba DPH nebo zdanitelné plnění.
 1. Částka je zaúčtovaná na účtu 343 v daném období, ale nebyl nalezen doklad v záznamní povinnosti v daném období.
 • Možné příčiny: doklad spadá do jiného období (datum zdanitelného plnění na prvotním dokladu je v jiném období než datum účetního případu), jedná se o interní doklad, který není v záznamní povinnosti.

Doklad lze otevřít ze seznamu chyb a opravit (odúčtovat, upravit, zaúčtovat) a potom spustit kontrolu znovu.

Tato kontrola usnadňuje vyhledání rozdílů mezi záznamní povinností a účetnictvím. Nepostihuje všechny dopady účtování DPH, jako jsou odvod a vyvedení DPH nebo účtování podle analytik za zdanitelná plnění, resp. řádky přiznání DPH. Interní doklady za tyto operace, které se zobrazí ve výpisu chyb, nemusí nutně znamenat, že se jedná o chybný doklad.

Nová funkce v dialogu Přiznání k DPH usnadní kontrolu záznamní povinnosti proti účetnictví

Nová funkce v dialogu Přiznání k DPH usnadní kontrolu záznamní povinnosti proti účetnictví

Nový doplněk Varia

Výměna dat iBox

K odeslání vybraných dokladů (z agendy Varia Vydané doklady) ve formátu ISDOCX do webové služby iBox a ke stažení a importu došlých dokladů do Varia (do agendy Varia Přijaté doklady), slouží nový doplněk Výměna dat iBox.

Webová aplikace iBox je schránka na dokumenty, dostupná všude, kde máte připojení k internetu. Podrobné informace o doplňku a webové aplikaci naleznete v dokumentu nápovědy Výměna dat iBox.

Než začnete pracovat s novým doplňkem Výměna dat iBox, zaregistrujte se do webové aplikace Altus iBox

Než začnete pracovat s novým doplňkem Výměna dat iBox, zaregistrujte se do webové aplikace Altus iBox

Zdroje

Plánovací tabule

Do tohoto vydání jsme pro vás přichystali aktualizovanou verzi plánovací tabule. Změnil se design tabule, ale především logika ovládání: naplnění daty nyní probíhá na základě seznamu zdrojů, které si nadefinujete. V plánovací tabuli můžete vytvořit libovolný počet seznamů zdrojů, přičemž jednotlivé seznamy mohou obsahovat rozdílné zdroje. Seznamy můžete skrývat nebo ponechávat aktivní. Podrobnou nápovědu pro vás připravujeme.

Okno Plánování zdrojů nyní nabízí uživatelsky přívětivější vnější vzhled a ovládání

Okno Plánování zdrojů nyní nabízí uživatelsky přívětivější vzhled a ovládání

Změny v systému Vario

Účetnictví

Kursové vyrovnání závazků a pohledávek

K přepočítání dokladů z knih agend Vydané, PřijatéInterní doklady slouží funkce agendy Interní doklady „Přepočet kursových rozdílů…”. V tomto vydání jsme se zaměřili na vylepšení funkcí průvodce Kursové vyrovnání závazků a pohledávek. Dále jsme mírně pozměnili design oken, upravili texty (například místo „Musíte vybrat knihu”  › „Určete kritéria…”) a nastavili formáty polí „Rok”, „Datum” a „Datum kursů”.

Díky úpravě nyní můžete přepočítat doklady za všechny knihy najednou a rovnou z prostředí průvodce otevřít kurzovní lístek pro zobrazení – úpravu kurzů měn.

Stav před úpravou

Stav po úpravě

Stav před úpravou – Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady Stav po úpravě – Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady
 • Seznam agend jsme odstranili. V seznamu knih lze nově zvolit <Všechny knihy> nebo <Všechny knihy vydaných dokladů> (resp., …přijatých dokladů>). Průvodce tak přepočte všechny závazky/pohledávky nebo uhrazené přijaté/vydané zálohy najednou.
 • Odkaz Zobrazit seznam dokladů k přepočtu (původně umístěný v druhém okně průvodce) se nyní nachází na první stránce průvodce, takže se nabízí rovnou vyzkoušet, které doklady vrací jednotlivé volby pro výběr dokladů (tzn. zobrazí se doklady, které se budou přepočítávat).
 • V „Průvodci přepočtem” jsme umístili nové tlačítko  Odvolat přepočet…  viz odstavec níže.
 • V druhém okně průvodce se nově nalézá odkaz Otevřít kursovní lístek pro zobrazení kursovního lístku.

Stav před úpravou

Stav po úpravě

Stav před úpravou – Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů Stav po úpravě – Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady

Účetnictví

Odvolat přepočet

Do „Průvodce přepočtem” jsme přidali nové tlačítko  Odvolat přepočet… . Dříve totiž operaci přepočítání nebylo možné vrátit zpět, pouze jste mohli průvodce spustit znovu a ještě jednou nechat doklady přepočítat se správným kursem. To už nyní neplatí.

Stav po úpravě – Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady

Použitím tlačítka otevřete okno Odvolat přepočtené kursové rozdíly se seznamem dokladů, které se vytvořily při přepočtu. Pak jen vyberete doklady a potvrzením výběru tlačítkem  OK  přepočet odvoláte. Pojďme se nyní podrobně podívat nové funkci na zoubek.

Dialog Odvolat přepočtené kursové rozdíly

Co se stane ve Variu odvoláním přepočtu?

 1. Odstraní se souvislost typu „úhrada” mezi dokladem přepočtu a fakturou (karta Souvislosti, typ Platby).
 2. Řádek dokladu přepočtu se vynuluje (částka bez DPH = 0).
 3. V případě faktur a dobropisů se vrátí částka „Zbývá uhradit” zpět a vypočte se starý kurs úhrady (výpočet neuvidíte, neb proběhne skrytě v poli dokladu).
 4. Jen pokud se vynulují všechny položky dokladu přepočtu, máte jistotu, že doklad přepočtu je stornovaný.

Na co je lépe dát si pozor?

 • Při odvolání přepočtu Vario kontroluje, zda doklad přepočtu není uzamčen nebo zaúčtován.

Při odvolání přepočtu Vario kontroluje, zda doklad přepočtu není uzamčen nebo zaúčtován

Vždy se přesvědčte, že zvolený doklad přepočtu je poslední. Pokud se vám přesto stane, že omylem neodvoláte poslední přepočet, v další práci nepokračujte a obraťte se na naši technickou podporu s žádostí o pomoc.

Účetnictví

Definované sestavy 2018 pro neziskové organizace

Aktuální vydání obsahuje nové verze účetních výkazů RozvahaVýkaz zisků a ztrát pro neziskové organizace na rok 2018. K dispozici jsou plné verze v českém jazyce. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů. Tisk reaguje na nastavení typu účetní jednotky v možnostech modulu Účetnictví.

Účetnictví

Oprava Součtového přiznání

Předchozí verze Přiznání k DPH počítala součtové přiznání jen při vytvoření 1. dodatečného přiznání. To znamená, že pokud existovalo v některém období 2. nebo vyšší dodatečné přiznání, nebylo součtové přiznání spočítáno správně (tj. částky neodpovídaly poslednímu správnému stavu DPH v daném období).

V novém vydání lze přepočet součtového přiznání vynutit požadavkem na sestavení dodatečného přiznání. Po opravě souhlasí částky „Součtového přiznání” s „Řádným přiznáním” vygenerovaným z koncového stavu.

Návod na opravu uložených součtových přiznání

 1. Vyberte období ComboBox - Nabídka, ve kterém máte více než jedno dodatečné přiznání.
 2. Vyberte volbu CheckBox Dodatečné.
 3. Klepněte na tlačítko  Další> .
 4. Problikne okno „Počítá se…” a zobrazí se vypočtené částky. Pokud se v DPH nic nezměnilo, měly by být všude nuly.
 5. Klepnutím na tlačítko  Zpět  se vrátíte na začátek.
 6. Součtové přiznání je nyní přepočtené na aktuální stav. Můžete ho zobrazit výběrem z uložených přiznání.

Přepočet součtového přiznání vynutíte požadavkem na sestavení dodatečného přiznání

Přepočet součtového přiznání vynutíte požadavkem na sestavení dodatečného přiznání

Účetnictví

Doklady pro přiznání k DPH od – do

Do seznamu dokladů, který se otevře odkazem „Zobrazit doklady” z okna Přiznání k DPH, jsme přidali čtyři nové sloupce:

 • DIČ
 • Číslo dokladu cizí
 • Datum zdanitelného plnění dodavatele
 • Datum účetního případu

Sloupec „Datum zdanitelného plnění dodavatele” zobrazuje „DUZP” u přijatých dokladů a „Den rozhodné skutečnosti” u vydaných dobropisů.

Import

Průvodce Import dat

Při použití obecného „průvodce importem dat” jste se mohli setkat s potížemi při importu textů delších než 255 znaků. Problém se týkal pouze uživatelských polí typu „Memo” o velikosti větší než 255 znaků. Import tyto texty zkracoval na délku 255 znaků a to i přesto, že uživatelské pole bylo správně založené. Aktuální vydání Varia tuto chybu opravuje.

Vydané doklady

Nový výpočet při odpočtu DDoPP na finálním daňovém dokladu v cizí měně

Do Varia jsme zapracovali nový výpočet při odpočtu DDoPP na finálním daňovém dokladu v cizí měně. Nyní máte k dispozici vylepšené okno nastavení (otevřete jej přes Možnosti), ve kterém vyberete, zda chcete používat „požadovanou zálohu” a nově „způsob výpočtu odpočtu zdaněné zálohy”.

 1. Zachovali jsme původní výchozí nastavení kurzem úhrady, tj., zdaněná záloha se odečte tak, jak byla uhrazena (= odvedena na DDoPP, = kurzem úhrady).
 2. Druhé nastavení kurzem faktury je podle zákona o DPH (§37a) (= kurzem ke dni zdanitelného plnění).

Nová volba způsobí, že pokud Měna úhrady = Měna DDoPP = Měna faktury = Cizí měna, tak se DPH na faktuře v CZK vypočte jako Cizí měna * Kurz faktury.

Abyste všemu dobře porozuměli, aktualizovali jsme článek nápovědy Připojení nové zálohy k faktuře (Vydané doklady).

Stav před úpravou

Možnosti fakturace záloh

Stav po úpravě

Aktuální podoba okna nastavení, ve kterém zvolíte, zda chcete používat požadovanou zálohu a nově způsob výpočtu odpočtu zdaněné zálohy

Aktuální podoba okna nastavení, ve kterém zvolíte, zda chcete používat „požadovanou zálohu” a nově „způsob výpočtu odpočtu zdaněné zálohy”

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 19. 11. 2019 do 15. 12. 2019:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY