Souhrn změn ve vydání 20170821

vydání: 20170821 - verze: 14

Vážení uživatelé,

v srpnovém vydání Varia jsme pro vás připravili řadu novinek a vylepšení.

Co by vám nemělo uniknout?

  • Některé úpravy v tomto vydání si vyžádaly zásahy do datové struktury Varia!
  • Do agendy Adresář jsme přidali šikovné oprávnění cílené na zabezpečení správy bankovních spojení ve Vario.
  • V agendě Evidence majetku došlo k zásadní úpravě, nyní Vario umožňuje sledovat různou daňovou a účetní hodnotu majetku včetně technického zhodnocení a úpravy ceny. Dosud tato možnost byla pouze na úrovni vstupní (pořizovací) ceny. Změna v agendě vyžaduje rozsáhlou úpravu dokumentace, kterou postupně zaktualizujeme.
  • V agendě Evidence majetku přibylo praktické pole, díky kterému oddělíte evidenci fyzického uživatele majetku od správce záznamu.
  • V modulu Mzdy, do pole Kategorie v dialogu Pracovní poměr můžete zadat kategorii se „zapovězenou” mzdovou složkou. Při zadání takové složky budete informováni, že se daná složka nemá ve mzdě objevit.
  • V detailu záznamu Personální management naleznete nové pole Rizika, které vám usnadní vyplňování posudku o zdravotní způsobilosti.
  • Od tohoto vydání máte v detailech záznamů všech agend k dispozici nové klávesové zkratky určené ke snadnému listování mezi záznamy.
  • Připravili jsme pro vás nový doplněk, který využijete pro přehlednější a pohodlnější uzavírání položek výrobních zakázek.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Adresář

Oprávnění měnit bankovní spojení

Do možností agendy Adresář jsme přidali nové oprávnění na změnu bankovních spojení. Toto oprávnění nyní povoluje/zakazuje editaci všech údajů na kartě Banky v detailu kontaktu, ale také v dialogu Naše firma.

  • Pokud chcete omezit oprávnění některým uživatelům na úpravy bankovních spojení u vašich zákazníků, můžete nově přidělit oprávnění pouze vybraným důvěryhodným uživatelům.
  • Uživatelům, kteří již v agendě Adresář mají nějaké oprávnění přidělené, bude potřeba nové oprávnění na změnu bankovního spojení přidělit.

Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

V možnostech agendy Adresář naleznete nové oprávnění, kterým povolíte nebo zakážete manipulaci s bankovními spojeními na kartě Banky

V možnostech agendy Adresář naleznete nové oprávnění, kterým povolíte nebo zakážete manipulaci s bankovními spojeními na kartě Banky

Evidence majetku

Referent vs. odpovědná osoba

V agendách Evidence majetku a Majetek neodpisovaný mají záznamy na kartách „Obecné” nové pole Odpovědná osoba. Díky němu už můžete evidovat fyzického uživatele majetku odděleně od správce záznamu systému Vario (referenta). Funkce pole „Referent” zůstala zachována a přiřazený seznam i nadále zobrazuje výčet všech referentů v systému Vario. Rozbalovací seznam nového pole „Odpovědná osoba” zobrazuje pouze osoby naší firmy. Popisované úpravy si vyžádaly i drobné změny v detailech záznamů Majetek a Majetek neodpisovaný, tak ať vás mírně přeskupená pole nezaskočí.

Nové pole Odpovědná osoba umožňuje oddělit evidenci fyzického uživatele majetku od správce záznamu v systému Vario

Nové pole „Odpovědná osoba” umožňuje oddělit evidenci fyzického uživatele majetku od správce záznamu v systému Vario

Katalog

Karta Ostatní

Detail katalogové karty obsahuje kartu Ostatní, na které si můžete definovat alternativní, související a nekompatibilní produkty. U výrobků a sad lze specifikovat i komponenty. Rozbalovací seznamy pro výběr produktů prošly optimalizací. Na datech většího rozsahu by mělo dojít k rychlejšímu vyhledávání a nově lze vyhledávat také pomocí čárových kódů, katalogových a objednacích čísel.

Mzdy

Kategorie „Bez název mzdové složky

Do pole „Kategorie” v dialogu „Pracovní poměr” na kartě Nastavení lze zadat kategorii „Bez název mzdové složky”, kde název mzdové složky je libovolná měsíční nebo výchozí mzdová složka. Tuto kategorii můžete zadat, pokud chcete být při zadávání mzdových složek informováni, že se daná složka nemá ve mzdě objevit. Při zadání měsíční nebo výchozí složky se po výběru zapovězené složky zobrazí upozornění, že zadávaná mzdová složka je v rozporu s kategorií poměru. Tento nástroj lze použít například při vyloučení nároku některých pracovních poměrů např. na Sick days, vybraných náhrad nebo příspěvků. Kontrola je aplikována pro zadání výchozích složek v dialogu Pracovní poměr, měsíčních složek v dialogu Mzda i pro hromadné zadávání včetně postupu přes hromadný výběr poměrů. V poli Kategorie pracovního poměru může být uvedeno např.: "Bez Prémie;Bez Sick days;". V tom případě se upozornění objeví při použití složky Prémie nebo Sick days u pracovních poměrů, které mají kategorii vyplněnou.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění

Ve formuláři Nemocenské pojištění se v „Oznámení o nástupu do zaměstnání” tiskne kromě adresy trvalého pobytu i kontaktní adresa. Zdrojem údajů pro kontaktní adresu je adresa nazvaná „Kontaktní adresa” zadaná v dialogu Pracovník na kartě Obecné vpravo od adresy trvalého bydliště. Pokud „Kontaktní adresa” není zadána, použije se pro tisk adresa nazvaná „Adresa 2”. Nově se tato „Adresa 2” vkládá i do xml věty pro elektronické podání.

Personální management

Založení pracovního zařazení

V detailu záznamu Personální management, na kartě Obecné, naleznete nové pole Rizika. V poli můžete evidovat ke každému pracovnímu zařazení seznam souvisejících rizik, která se dále využívají při tisku formuláře Posudek o zdravotní způsobilosti. Díky tomuto řešení už nemusíte „rizika” na formulář pokaždé ručně dopisovat.

Účetnictví

Účtový rozvrh a detail účtu

Agenda Účetnictví obsahuje dialog, pomocí kterého lze editovat účetní rozvrh. Seznam účtů obsahoval omezený počet sloupců a nebylo tak možné doplnit si upřesňující uživatelské informace nebo další členění. Z toho důvodu seznam kont i detail konta nově obsahují dvě nová pole „Údaj 1” a „Údaj 2”.

Údržba

Složky pro ukládání dokumentů a záznamů

Do nastavení agend Údržba, Plán údržby, Servis údržby jsme přidali standardní funkci Složka záznamů. Díky ní teď můžete i v agendách modulu Údržba nastavit vzorec pro sestavení cesty výchozí složky dokumentů pro záznamy.

Ostatní

Listování záznamy agend

V aktuálním vydání Vario jsme zjednodušili přepínání mezi záznamy. V detailech záznamů všech agend nyní můžete používat nové klávesové zkratky Ctrl +  / . Zkratky jsou paralelní možností k přechodu na předchozí/další záznam pomocí šipek na ovládacím panelu. Ani vás nebudeme nutit cokoliv nastavovat, zkratky totiž fungují automaticky. Doufáme, že vám toto vylepšení zpříjemní a urychlí práci se systémem Altus Vario.

Doplněk Hromadné uzavírání výroby

Připravili jsme pro vás nový doplněk Hromadné uzavírání výroby, který je dodávaný společně s Variem. Doplněk slouží pro přehlednější a pohodlnější uzavírání výroby – položek výrobních zakázek. S pomocí tohoto doplňku nemusíte otevírat detaily výrobních zakázek a spouštět funkci „Uzavřít výrobu”. Při prvním spuštění doplňku se otevře okno pro aktivaci demoverze s informacemi o registraci. Doplněk je licencovaný (na uživatele/profil).

Doplněk Import avíz bankovních výpisů

Doplněk Import avíz bankovních výpisů slouží pro párování plateb kartou s položkami bankovních výpisů. V tomto vydání jsme doplněk obohatili o nový formát avíz vydávaných Československou obchodní bankou, a. s., (známou pod zkratkou ČSOB).

Doplněk Konsolidace

Vario již delší dobu nabízí k používání integrovaný doplněk Konsolidace, který umožňuje sloučit data z účetních deníků vybraných firem do jedné výsledné účetní jednotky.

Řešení v aktuálním vydání přináší hned několik změn. Hlavním vylepšením je, že při konsolidaci účetních záznamů dochází i k založení všech potřebných knih agendy Účetnictví. Dialog pro „Nastavení rozšířených vlastností firem” nyní podléhá oprávnění na změnu nastavení doplňku Konsolidace a je tedy možné, že bude potřeba toto oprávnění některým uživatelům přidělit.

Jestliže dojde k přejmenování názvu účetní jednotky, tato změna se v aktuální verzi doplňku promítne i do dialogu „Nastavení rozšířených vlastností firem”. Novinkou také je, že po dokončení konsolidace účetních záznamů se uživatelské prostředí „přepne” do konsolidované firmy a otevře se agenda Účetnictví. Kromě těchto hlavních novinek jsme provedli také několik dílčích vylepšení uživatelského rozhraní. Dokument nápovědy připravujeme.

Opravy a úpravy

Údržba

Systémové události do Deníku událostí

V tomto vydání jsme opravili chybu v zobrazování zaznamenávaných úprav v agendě Údržba do záznamů deníku.

Vydané doklady

Faktura s QR kódem

Díky vaší pozornosti se nám podařilo opravit chybu QR kódu ve formátu QR-Faktura. Tento kód je obdobou platebního formátu QR-Platba, ale obsahuje navíc ještě účetní údaje, díky kterým je možné do ERP systému založit fakturu. Chyba spočívala v nesprávném vložení IČO a DIČ vystavitele. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Ostatní

Doplněk ISPV – informační systém o průměrném výdělku

V doplňku ISPV jsme zrychlili zpracování zejména objemných dat, takže aktuálně jsou výstupy k dispozici během několika minut.

Doplněk Časové rozlišení

Z gruntu jsme aktualizovali dokument nápovědy popisující instalaci, nastavení a práci s doplňkem Časové rozlišení.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 26. 7. 2017 do 21. 8. 2017 uskutečnili následující změny:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY