Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190122

vydání: 20190122 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

lednové vydání doplňuje do Varia chybějící hodnotu normativních nákladů na bydlení pro rok 2019, nutnou pro výpočet mezd s exekučními srážkami od ledna 2019. Součástí vydání je také nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2018. Tím je modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd za leden 2019. Pro hladký průběh zpracování mzdové agendy na začátku nového roku vám doporučujeme rozšíření Varia o tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně, ke kterému jsme v aktuálním vydání jako bonus připojili také tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně.

Obsah:

Publikovali jsme také pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario: dokument AltusVario – Souhrn změn ve vydání 20190122. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových).

Pro zpracování mezd za leden 2019 doporučujeme aktualizovat na vydání 20190122 nebo vyšší.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Nová výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2019

Nařízením vlády č. 320/2018 Sb. byla stanovena nová částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2019 ve výši 6 233 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení vstupuje do výpočtu nezabavitelného minima při provádění exekučních srážek. Nastavení nové hodnoty bude zajištěno aktualizací na nové vydání.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2019 je tedy aktualizace na toto nové vydání nezbytná.

Tiskový formulář „ZPS – Ohlášení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018”

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nový vzor formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele”. Tento formulář můžete vytisknout prostřednictvím tiskového formuláře ZPS, který naleznete v sekci Výkazy. Do tiskového formuláře je zapracována nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018, která činí 31 225 Kč.

Tisk za rok 2018 provádějte z agendy Mzdy s vybraným aktuálním rokem 2018.

V úvodním dialogu formuláře můžete zadat celkovou cenu všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od všech dodavatelů v souhrnu (vše bez DPH) do pole „Cena odebraných výrobků”. Přepočet se automaticky doplní do pole „Plnění povinnosti odběrem”.

Majitelé licence doplňku Datové schránky mohou z náhledu tisku provést odeslání „Ohlášení” na datovou schránku příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Úvodní dialog vzoru formuláře Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok 2018

Úvodní dialog vzoru formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2018

Nový tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování daně”

Tiskový formulář slouží k tisku formuláře Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle vzoru č. 1. Formulář je možné tisknout volitelně s vyplněnými údaji o poplatníkovi a plátci daně nebo jako prázdný formulář. Zaškrtnutím volby „Tisknout s bílým podkladem” lze tisknout pouze text bez barevného pozadí.

Úvodní dialog nového tiskového formuláře Žádost o roční zúčtování daně

Úvodní dialog nového tiskového formuláře Žádost o roční zúčtování daně

 

Tiskový formulář se tiskne pro zaměstnance, kteří mají v detailu Pracovník zatržené pole „Roční zúčtování”. Pole „Roční zúčtování” můžete nastavit hromadně ve výchozím zobrazení tabulky agendy Personalistika ve sloupci „Roční zúčtování”. Editaci polí sloupce umožníte výběrem volby z menu Agenda (Nástroje agendy) Povolit úpravy v tabulce agendy. Změny, které provedete v polích sloupce „Roční zúčtování”, se zapíší do Deníku událostí. Sloupec „Roční zúčtování” může být skrytý, jeho zobrazení povolíte funkcí Zobrazit skryté sloupce…

Nový tiskový formulář je dostupný z hlavní nabídky tiskových formulářů agendy Personalistika. Dále ho naleznete pod skupinou Uplatnění slev a daňového zvýhodnění.

Tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování” je přístupný pod stejnou licencí jako tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně, který jsme uvedli v prosincovém vydání. Majitelé plné licence tohoto formuláře mohou tedy tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování” tisknout okamžitě po aktualizaci na nové vydání.

Uživatelé bez plné licence tiskového formuláře „Prohlášení poplatníka daně” pro objednávku plné licence obou těchto formulářů mohou postupovat následujícím způsobem:

  • Otevřete ve Variu firmu, ve které chcete tiskové formuláře „Žádost o roční zúčtování daně” anebo „Prohlášení poplatníka daně” používat.
  • V agendě Personalistika otevřete tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování daně” nebo „Prohlášení poplatníka daně”.
  • V úvodním dialogu tiskového formuláře klepněte na tlačítko  OK  a následně vyberte volbu Aktivovat demoverzi.
  • V další kroku klepněte na Zakoupit plnou verzi a podle instrukcí ve formuláři Objednávka proveďte objednávku plné licence „TF Mzdy PPD” pro tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování daně” anebo „Prohlášení poplatníka daně”.

Tiskový formulář Potvrzení – neuplatnění daňového zvýhodnění

Potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění nově můžete tisknout i bez zadání dětí v dialogu Pracovník na kartě Rodina, nebo pokud žádné nevyberete při tisku formuláře.

Nové zobrazení „Zaměstnanci a děti”

V agendě Personalistika jsme pro vás připravili nové zobrazení Zaměstnanci a děti. Zobrazuje přehled dětí zaměstnanců, kteří mají aktuální pracovní vztah. U dětí, které mají zadané rodné číslo, se zobrazuje také datum narození a dále sloupce 15 let, 18 let a 26 let, které zobrazují datum dosažení dané věkové hranice. Tyto sloupce jsou díky podmíněnému formátování podbarveny v závislosti na tom, zda:

  • daného věku už bylo dosaženo – červeně,
  • k dosažení dojde v aktuálním měsíci – zeleně nebo
  • bude dosaženo až v dalších obdobích – žlutě.

Setříděním zobrazení podle data narození nebo některé věkové hranice snadno získáte přehled, u kterých dětí bude v nejbližší době potřeba kontrolovat nároky na daňové zvýhodnění.

V agendě Personalistika naleznete nové zobrazení Zaměstnanci a děti

V agendě Personalistika naleznete nové zobrazení Zaměstnanci a děti

Možnost výpočtu odborových příspěvků z čisté mzdy bez daňového bonusu

Pokud se u typu složky „Procento z čisté mzdy” nastaví parametr „Formulář” na hodnotu 12, sníží se částka „Čisté mzdy” pro výpočet procenta o částku mzdové složky Daňový bonus v daném období. Úprava platí pouze pro mzdové složky odborových příspěvků propojené s platbou „Odbory”. Ostatní mzdové složky s typem složky „Procento z čisté mzdy” se nadále bez ohledu na nastavení parametru „Formulář” počítají z celé „Čisté mzdy”, tedy včetně případného daňového bonusu.

Dopad zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění na evidenci pracovních vztahů

Vzhledem ke zvýšení rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 000 Kč může u některých pracovních vztahů (typicky DPČ) dojít ke změně druhu sociálního pojištění. V případech, kdy u zaměstnání (dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb.) sjednaných před 1. lednem 2019 byl stanoven rozhodný příjem od 2 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně a od 1. ledna 2019 sjednaná částka nebude dosahovat rozhodného příjmu 3 000 Kč, zaniká v těchto případech účast na pojištění dnem 31. prosince 2018. Pojistný vztah dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb. končí a vzniká nový, který se z pohledu nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.).

Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit („Oznámení o skončení zaměstnání”) k datu 31. prosince 2018 a případně znovu v roce 2019 přihlásit (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání”) až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 94 zákona č. 187/2006 Sb.) v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. 3 000 Kč.

Ve Variu je v tom případě vhodné daný pracovní vztah ukončit k datu 31. 12. 2018 a vytvořit nový s druhem sociálního pojištění „Zaměstnání malého rozsahu”. Tím bude zajištěn také správný tisk ELDP.

Změny v systému Vario

Rekapitulace legislativního vydání 20181215