Souhrn změn ve vydání 20190625

vydání: 20190625 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky červnového Varia. Prosíme nepřehlédněte skutečnost, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Nepřehlédněte důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190625. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury 

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Řešení

Fiskální tiskárna eFT4000

Na základě novelizace slovenského zákona 289/2008 z roku 2018 byla do modulu „Prodejna” implementována podpora pro zápis a tisk účtenek přes ORP (online registrační pokladnu). Nový doplněk je určený pro slovenskou legislativu a nutný pro uživatele, kteří vytvářejí pokladní doklady na Slovensku. V čerstvě publikovaném článku nápovědy Fiskální tiskárna eFT4000 popisujeme nastavení včetně ovládání doplňku.

Klíčový dialog doplňku Fiskální tiskárna eFT4000

Klíčový dialog doplňku Fiskální tiskárna eFT4000

Změny v systému Vario

Sklad

Hromadná změna údajů v agendě Sklad

V posledním vydání Varia přestala fungovat hromadná změna údajů ve sloupcích:

  • Množství minimální sklad,
  • Množství bodu objednání sklad,
  • Množství maximální sklad.

Chyba se projevila pouze na SQL datech a v tomto vydání jsme ji promptně odstranili.

Vkládání a přidání položek na doklad

Dialog „Vyberte produkt”, který se zobrazuje při vkládání produktu do dokladu pomocí katalogového nebo objednacího čísla, nyní zobrazuje sloupec „Dodavatel” místo sloupce „Ceník”. Identifikátor „Dodavatel” se načítá z nákupního ceníku, případně z Katalogu.

Jestliže jsou při vkládání produktu do dokladu pomocí katalogového nebo objednacího čísla nalezeny produkty s duplicitním objednacím číslem, zobrazí se dialog Vyberte produkt. Původní sloupec Ceník nahradil nový sloupec Dodavatel

Jestliže jsou při vkládání produktu do dokladu pomocí katalogového nebo objednacího čísla nalezeny produkty s duplicitním objednacím číslem, zobrazí se dialog „Vyberte produkt”. Původní sloupec „Ceník” nahradil nový sloupec „Dodavatel”.

Banka

Neseskupovat platby kartou

Agenda Banka při importech výpisů některých bank vždy seskupuje karetní platby s totožným variabilním symbolem. Protože tato vlastnost není v mnoha případech žádoucí, rozšířili jsme nastavení importu výpisů o možnost zakázat seskupování plateb kartou. V možnostech nastavení agendy Banka nyní naleznete novou volbu Neseskupovat platby kartou. Funkce je výchoze neaktivní, jestliže tedy chcete seskupování položek potlačit, vyberte ji zatržítkem.

V možnostech agendy Banka přibyla nová volba Neseskupovat platby kartou

V možnostech agendy Banka přibyla nová volba „Neseskupovat platby kartou”

Zdroje

Detail záznamu Zdroj

Do záznamu zdroje na kartu Podrobnosti jsme ke stávajícím údajům „Adresa”, „Lokace” a „Region umístění” přidali nová pole „Kontakt na doklad”, „Kontakt umístění”, „Název kontaktu umístění”, „Jméno kontaktní osoby na umístění” a „Spojení na umístění zdroje”. Údaje zpřesňují informaci o umístění budou dále využívány v agendách „Předpis údržby” a „Servisní tikety”.

Složka záznamů v agendě Zdroj

Pro agendu Zdroje jsme umožnili nastavit složku dokumentů tak, jak je tomu v jiných agendách. V dialogu „Možnosti Altus Vario”, v poli „Složka záznamů” vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Do agendy Zdroje jsme přidali funkci Složka záznamů

Do agendy Zdroje jsme přidali funkci „Složka záznamů”

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 21. 05. 2019 do 25. 06. 2019:

NOVÝ DOKUMENT NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY