Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20240513

vydání: 20240502 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v květnové aktualizaci Varia nového.

Další pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20240513.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovějším vydáním Varia.

Tým Vario vám děkuje za vaši dlouhodobou důvěru.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Aktuální verze softwaru Vario přináší modifikace v datové architektuře. Během procesu >aktualizace< dojde k transformaci struktury databáze, což vyžaduje, aby všichni uživatelé byli odhlášeni z aplikace Vario. Tuto skutečnost prosíme zohledněte při plánování a provádění instalace aktualizace, zejména při jejím prvním spuštění po aktualizaci, které finalizuje instalaci. Doporučujeme naplánovat si aktualizaci na vhodný čas a zahrnout do plánu i dostatečnou časovou rezervu pro řešení potenciálních komplikací.

Elektronická odpověď na výzvu Úřadu práce k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance

Pro zefektivnění odeslání odpovědi na výzvu Úřadu práce České republiky k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance podle novely zákona 117/1995 o státní sociální podpoře, § 63 odstavec 2) pro uživatele modulu Mzdy připravujeme novou funkci.

Ke stávajícím možnostem:

  • doplnit údaje o příjmu do webového formuláře, který je autentizován prostřednictvím ISDS zaměstnavatele
  • provést úpravu zaslaného xml souboru v XML editoru (Editor pro sehrání příjmů)

> přibude možnost zaslaný xml soubor z datové zprávy do Varia načíst a automaticky doplnit o údaje o příjmu. Uživatelé doplňku Datové schránky mohou navíc požadovaný soubor přímo z Varia i odeslat. Ostatní uživatelé jej mimo systém Vario připojí jako přílohu datové zprávy a odešlou Úřadu práce České republiky.

Funkce „Hrubá dle čisté”

Ve funkci Hrubá dle čisté bylo upraveno zdanění zvýšenou 23% sazbou daně z příjmů pro příjmy překračující 3násobek průměrné měsíční mzdy platné pro rok 2024.

Roční zúčtování daně s podlimitním doplatkem na daňovém bonusu

Mzdová složka Daňový bonus roční nebude nově vytvořena při výpočtu ročního zúčtování daně v případě, že celkový doplatek z ročního zúčtování nepřesáhne limit 50 Kč. Mzdová složka Daňový bonus roční nebude mít v tom případě dopad do kumulativního sloupce Bonus v tiskovém formuláři Zálohová a srážková daň.

Nápověda Vario Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 15. 04. 2024 do 13. 05. 2024:

nové – AKTUALIZOVANÉ – Související dokumenty

Zákaznická podpora Vario