Souhrn změn ve vydání 20190828

vydání: 20190828 - verze: 14

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás přehled změn v srpnovém vydání Varia. Pozor, v tomto vydání jsme upravili datovou strukturu Varia.

Obsah:

Novinky

Změny v systému Vario

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte další důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190828. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky

Vydané doklady

Dobropisování daňových dokladů o přijetí platby (DDoPP)

Od tohoto vydání můžete začít pořizovat dobropis k přijaté záloze, ke které je vystaven vydaný daňový doklad o přijaté platbě. Nová funkce v agendě Vydané doklady → Nástroje agendy → Vystavit dobropis k / Daňovému dokladu o přijetí platby „vydobropisuje” daňový doklad o přijetí platby.

Nová funkce je analogická k dokumentaci, která popisuje dobropisování vydané faktury, nicméně dejte si pozor na rozdíly – DDoPP neobsahuje zboží k vrácení, ale pouze DPH k záloze. Článek Dobropis k daňovému dokladu o přijetí platby naleznete v menu nápovědy Vydané doklady.

Novinkou agendy Vydané doklady je rozšíření portfólia dobropisů o funkci vracení zálohové platby při vystaveném DDoPP bez fakturace

Novinkou agendy Vydané doklady je rozšíření portfólia dobropisů o funkci vracení zálohové platby při vystaveném DDoPP bez fakturace

Evidence majetku

Simulace odpisů

Uživatelský feedback nás inspiroval k implementování nové funkce do agendy Evidence majetku. Díky ní nyní můžete vypočítat odpisy již před zařazením majetku, tzn. že jsme umožnili výpočet odpisových plánů i u nezařazeného majetku. Souvisejících změn je více, pojďte se s nimi seznámit.

  1. Jak již bylo řečeno, z detailu odpisovaného majetku můžete nyní vypočítat odpisové plány i pokud majetek není zařazen (mluvíme o tzv. simulaci odpisů). Tlačítko  Přepočítat  na kartě daňových i na kartě účetních odpisů se zpřístupní až po vyplnění požadovných hodnot (částce, způsobu odpisu a data zařazení). Nově se kontroluje např. i vyplnění doby trvání smlouvy u NIM typu smlouva.
  2. Pokud máte vypočtené plány (tj. plán obsahuje položky) a změníte některou hodnotu, která ovlivňuje plán, dojde nyní k automatickému přepočtu. Dříve jste museli přepočet vynutit klepnutím na tlačítko  Přepočítat . Od této úpravy si slibujeme omezení chybovosti. (Pokud jsou na sobě plány závislé (např. účetní podle daňového) přepočtou se oba plány, jinak se přepočte jen plán ovlivněný danou změnou.)
  3. Při zařazení se automaticky přepočtou/vypočtou odpisové plány (tedy pokud jsou zadány potřebné údaje jako způsob odpisu a doba trvání).
  4. Validace polí jsou propracovanější – kontroluje se, jestli neměníte hodnoty ovlivňující vstupní cenu po zařazení atp.
  5. Zrušení zařazení „odškrtnutím” zatržítka „Zařazeno” je nyní doplněno o dotaz „Přejete si zrušit zařazení?”.
  6. Odstranili jsme „pomrkávání” detailu záznamu během přepínání spodních záložek na kartách odpisových plánů.
  7. Pokud není nastaveno účtování nebo se používá jednoduché účetnictví, nejsou dostupná pole pro zadání předkontací a nevystavují se doklady.

Změny v systému Vario

Agenda Hodnocení

Detail záznamu Hodnocení

Upravili jsme agendu Hodnocení. Vše funguje stejně jako doposud, pouze jsme přidali další nová políčka a změnili jsme design dialogu Hodnocení.

KARTA OBECNÉ NOVÁ POLE POPIS
  Číslo hodnocení

Nový primární klíč.

Formát čísla záznamu

  • Po aktualizaci na nové vydání budou všechny vaše původní záznamy označeny identifikátorem s prefixem HO s šestimístnou číslenou řadou (H0-000001 a vyšší). Každý nový záznam založený po aktualizaci ve výchozí knize bude označen prefixem H1 s šestimístnou číslenou řadou (například H1-000001 a vyšší).
  • V zobrazení tabulky agendy budou záznamy výchoze řazeny sestupně, tzn. že na konci tabulky dole uvidíte původní záznamy založené před touto aktualizací s prefixem H0 a formátem čísla 000001 (H0-000001 a vyšší) a v horní části tabulky nově založené s prefixem H1 a formátem čísla 000001 (H1-000001 a vyšší). Viz obrázek níže.
  Typ záznamu Agenda podporuje dva typy záznamů: Šablona a Hodnocení.
KARTA KRITÉRIA NOVÁ POLE POPIS
  Typ kritéria Může nabývat hodnot číslo, text nebo Číslo, text.
  Datový zdroj Ke každému kritériu definujte datový zdroj, ze kterého lze pak vybírat výsledné hodnoty do polí „Hodnota číslo” a „Hodnota text”.
  Předpis od Číselná hodnota vymezující správnost výsledné hodnoty.
  Předpis do Číselná hodnota vymezující správnost výsledné hodnoty.
  Předpis střed Číselná orientační hodnota výsledné hodnoty.
  Číselná hodnota Číselná výsledná hodnota.
  Textová hodnota Textová výsledná hodnota.
  Poznámky Poznámky.

Výchozí zobrazení agendy Hodnocení

Vaše původní záznamy budou po aktualizaci označeny identifikátorem s prefixem HO s šestimístnou číslenou řadou (řazené sestupně)

Přijaté a vydané doklady

Pole Konto dokladu u dobropisů

V tomto vydání jsme změnili vlastnost pole „Konto dokladu” u dobropisů. V původní úpravě se konto dokladu nastavilo podle výchozího konta cílové knihy. Nyní je konto dokladu zkopírované z dobropisované faktury, tudíž máte jistotu, že automaticky snížíte závazek/pohledávku skutečně z konta faktury (vydanépřijaté).

iDoklad

Import dat z online fakturačního systému iDokladu

Propojení ekonomického systému Altus Vario s webovou aplikací iDoklad Externí odkaz (Solitea Česká republika, a.s., ) zprostředkovává doplněk (konektor) iDoklad (Altus software s.r.o. Externí odkaz). iDoklad je služba určená živnostníkům a malým firmám, ke které přistupujete pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace pro mobilní telefony.

Bohužel, při importu dat z online fakturačního systému iDokladu jste se mohli v poslední době potýkat s chybou „Požadovaný resource nebyl nalezen” s číslem 404. Chyba pravděpodobně postihla všechny uživatele konektoru bez ohledu na jejich verzi Varia. Aktuální vydání Varia tuto chybu opravuje.

Pro jistotu připomínáme, abyste si po aktualizaci Varia nezapomněli zaktualizovat také integrační služby Altus Vario Integration Services (AVIS).

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 25. 07. 2019 do 28. 08. 2019:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY