Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230424

vydání: 20230424 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

koukněte se, co je v dubnové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230424, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem,

Tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Sleva na pojistném uplatněná v období čerpání dovolené, na kterou zpětně zanikl nárok

Pokud dojde u zaměstnance k přečerpání dovolené v období uplatnění slevy na pojistném, resp. zpětnému zániku nároku na část dovolené, kterou zaměstnanec již čerpal (např. z důvodu předčasného ukončení pracovního poměru), nebudou se dle sdělení ČSSZ zpětně přezkoumávat limity upravené v § 7a odst. 3 písm. a), b), c) zákona č. 589/1992 Sb. Zákonné limity musí být dodrženy v kalendářním měsíci, za který slevu zaměstnavatel uplatnil v době, kdy ji uplatnil.

Pokud zaměstnavatel požaduje od zaměstnance vrácení náhrady mzdy za dovolenou, na jejíž čerpání neměl zaměstnanec nárok, použije se ve mzdě mzdová složka Proplacená dovolená s částkou vracené náhrady zadanou mínusem.

Dále je nutné rozlišit tyto situace:

  1. Pokud přeplatek na náhradě mzdy je vracen formou snížení vyměřovacího základu zaměstnance v kalendářním měsíci ukončení poměru (například dovolená byla čerpána v únoru, pracovní poměr končí v červnu, zaměstnavatel sníží o přeplatek vyměřovací základ za červen), tak slevu za příslušného zaměstnance zaměstnavatel uplatní ze sníženého vyměřovacího základu. V případě, kdy by za kalendářní měsíc, ve kterém byl vyměřovací základ snížen o přeplatek, neměl zaměstnavatel již nárok na slevu za tohoto zaměstnance, odvede pouze pojistné ze sníženého vyměřovacího základu. Výše slevy se váže na vyměřovací základ v daném kalendářním měsíci.
  2. Pokud není v měsíci vrácení náhrady možné o vrácenou náhradu ponížit vyměřovací základ zaměstnance (např. vyměřovací základ zaměstnanec vůbec nemá), zaměstnavatel podá opravný přehled za měsíc, ve kterém byla dovolená „přečerpána”, a na tomto přehledu vykáže opravené údaje, tj. snížený vyměřovací základ zaměstnance a také nižší slevu na pojistném. Rozdíl mezi výší pojistného odvedeného z vyměřovacího základu kalendářního měsíce, za který se opravný přehled podává, sníženého o slevu na pojistném, a výší odváděného pojistného po snížení o slevu na pojistném podle opravného přehledu, je přeplatkem, který bude vrácen, není-li jiného splatného závazku vůči OSSZ nebo ČSSZ. 

V případě pochybností je vždy vhodné situaci řešit s příslušnou OSSZ. Pokud je podáván opravný přehled, měla by být příslušná OSSZ vždy informována o důvodech, které k jeho podání vedly.

Vario novinky Kontrola zadání průměru při vytvoření nebo aktualizaci mezd dle doplňku eNeschopenky

V průvodci vytvořením mezd při zatržení volby Mzdové složky nemocídoplňku eNeschopenky a při spuštění funkce menu Aktualizace mezd dle eNeschopenek se nově provádí kontrola:

  1. zadání pravděpodobného průměrného hodinového výdělku při vzniku DPN ve čtvrtletí nástupu
  2. provedení uzávěrky posledního období čtvrtletí při vzniku DPN u nástupů v předchozích čtvrtletích.

Do protokolu se zapíše informace, pokud průměr není zadán nebo spočítán a v důsledku toho se nespočítá náhrada při DPN. Průměr je nutné zadat do mzdové složky nemoci do pole Základ a provést výpočet mzdy. Pro další případy potřeby průměrného hodinového výdělku u nástupů aktuálního čtvrtletí je vhodné pravděpodobný průměrný výdělek zadat do detailu pracovního poměru. Pro zajištění průměrů pro pracovně-právní účely všech poměrů je nezbytné provádět uzávěrku pravidelně v posledním období čtvrtletí zpracování mezd.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění u zaměstnanců s dočasnou ochranou

V souvislosti s novou povinností zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech jsme upravili tiskový formulář Nemocenské pojištění. V případě zaměstnance s dočasnou ochranou, u kterého po dobu trvání zaměstnání nevznikla účast na pojištění, se v Části 9 – Informace pro podporu v nezaměstnanosti vyplní pouze Důvod neposkytnutí podkladů s tím, že se vybere důvod 2 – starobní důchod nebo zaměstnání bez účasti na pojištění, ostatní údaje z této části se nevyplňují. Dále jsme upravili některé kontroly vyplnění povinných údajů pro nezaměstnanost při ukončení zaměstnání.

Vario novinky Tiskový formulář Příloha k žádosti o dávku

Při tisku přílohy žádosti o dávku se nově kontroluje, z kterého období se provádí tisk přílohy. Při vzniku sociální události v době trvání zaměstnání a jejím načtení do tiskového formuláře i při zadání události vzniklé v ochranné lhůtě v dialogu Přehled sociálních událostí v tiskovém formuláři se tiskne z období vzniku události. Při tisku z jiného období se zobrazí upozornění s výzvou k tisku z období vzniku události. Tím je zajištěno načtení správného rozhodného období podle vzniku události.

 

Související dokumenty