Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20220426

vydání: 20220426 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v dubnové aktualizaci Varia nového.

Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20220426, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy.

Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s., Divize Vario.

Obsah

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Nová výše částky životního minima jednotlivce od dubna 2022

Nařízením vlády č. 75/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima s účinností od 1. dubna 2022 činí částka životního minima jednotlivce 4 250 Kč. Částka životního minima jednotlivce vstupuje do výpočtu nezabavitelných částek při provádění exekučních srážek. Nová hodnota se uplatní poprvé ve zpracování mezd za duben 2022. Nastavení nové hodnoty je zajištěno aktualizací na vydání 20220426 nebo vyšší.

Pro zpracování mezd s exekucemi za duben 2022 je tedy aktualizace na nové vydání nezbytná.

Úprava v náhradě nákladů za zpracování exekucí plátci mzdy

Srážka náhrady se od nového vydání provádí pouze v případě, že je v daném období sráženo na exekuce zahájené od 1. 1. 2022. Nadále tedy není nutné mzdovou složku Náhrady nákladů odstraňovat z měsíčních složek, pokud není na nové exekuce aktuálně sráženo. Více informací najdete v článcích dokumentace o náhradě nákladů za zpracování exekucí.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění

V tiskovém formuláři Nemocenské pojištění jsme provedli další úpravy zejména ve formuláři detailu údajů při ukončení zaměstnání:

  • Přidáno pole Druh zaměstnání
  • Přidáno pole Důvod ukončení s nabídkou pro druh zaměstnání Služební poměr
  • Přidáno pole Odchodné a Odbytné
  • Přidána volba Vybraní zaměstnanci do nabídky pole Důvod neposkytnutí podkladů
  • Přidána možnost opravy údajů odeslaných při ukončení zaměstnání – při opravě některého údaje je nutné zadat kromě opravovaného údaje i všechny ostatní údaje povinně odesílané při ukončení zaměstnání
  • Do tiskového vzoru pro ONZ 2022 doplněn název firmy

Dialog Mzda

Do dialogu Mzda na kartu Měsíční složky jsme přidali sloupec Platba. Nový sloupec zlepší orientaci ve mzdových složkách zejména při vícečetných exekucích. Pro zobrazení sloupce případně rozšiřte formulář vpravo tažením za pravý spodní roh formuláře.

Razítko na dalších tiskových formulářích v agendě Personalistika

Na tiskových formulářích

  • Potvrzení – neuplatňuje daňové zvýhodnění
  • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o daňovém zvýhodnění
  • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro přiznání k dani

jsme umožnili tisk razítka s podpisem. Pro tento účel je použita standardní funkce Razítka na doklady, kterou spustíte v možnostech Varia.

Upravené tiskové formuláře a doplňky

 

Související dokumenty