Souhrn změn ve vydání 20190926.04

vydání: 20190926 - verze: 14

Vážení uživatelé,

abychom vyhověli Novele zákona o DPH (235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty) do posledního puntíku, poupravili jsme v tomto vydání zaokrouhlování na dokladech. Existuje však vyjádření GFŘ, které umožňuje zaokrouhlení na nejbližší celou korunu provést bez zatížení DPH.

Doporučujeme vám, abyste aktualizovali na nejnovější vydání softwaru Altus Vario a zkontrolovali nastavení.

 

Informace publikované v tomto článku se týkají pouze dokladů se zaokrouhlením!

Agenda Pokladna

Výstraha Zrušili jsme volbu v možnostech modulu Pokladna „Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do DPH”.

  • U příjmových pokladních dokladů vystavených před 1. 10. 2019 se zaokrouhlení vždy vkládá do položek dokladu zahrnuje se tak do DPH.
  • U příjmových pokladních dokladů vystavených po 1. 10. 2019 se zaokrouhlení vždy vkládá na kartu Součetnezahrnuje se tak do DPH.

Agenda Vydané doklady

Výstraha Zrušili jsme volbu v možnostech agendy Vydané doklady „Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní”.

CheckBox - Zatržítko Přidali jsme novou volbu CheckBox - Zatržítko Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (do 1. 10. 2019). Její hodnota je rovna původní hodnotě „Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní”.

  • U vydaných faktur a dobropisů vystavených před 1. 10. 2019 se zaokrouhlení vkládá buď do položek (zahrnuje se tak do DPH) nebo na kartu Součet (nezahrnuje se tak do DPH) podle nové volby „Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (do 1. 10. 2019)”.

CheckBox - Zatržítko Přidali jsme novou volbu CheckBox - Zatržítko Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (od 1. 10. 2019). Tato nová volba je výchoze zaškrtnutá.

  • U vydaných faktur a dobropisů vystavených po 1. 10. 2019 se zaokrouhlení vkládá buď do položek (zahrnuje se tak do DPH) nebo na kartu Součet (nezahrnuje se tak do DPH) podle nové volby „Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (od 1. 10. 2019)”.

V možnostech agendy Vydané doklady přibyly nové volby Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (do 1. 10. 2019) a Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (od 1. 10. 2019)

V možnostech agendy Vydané doklady přibyly nové volby „Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (do 1. 10. 2019)” a „Zahrnovat zaokrouhlení do DPH (od 1. 10. 2019)”

Agenda Prodejna

Bezhotovostní prodeje jsou vždy zaokrouleny na 0,01.

 

Zaokrouhlení se vkládá, pokud se změní částka dokladu, ale pouhá změna nevynutí přepočet dokladu včetně vložení položky se zaokrouhlením.

 

Ovlivněné dokumenty nápovědy