Souhrn změn ve vydání 20210428

vydání: 20210428 - verze: 14

Vážení uživatelé,

přečtěte si, co je v dubnové aktualizaci Varia nového a jiného. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a.s.

Rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchzměnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte důležité informace o modulu Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210428. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Obsah

      Novinky

      Změny

Novinky

Banka

Doplněk Import avíz bankovních výpisů

Do doplňku Import avíz bankovních výpisů jsme přidali souběžné funkce importu i vypořádání závazků se společností Global Payments Europe, s.r.o. (GPE) ve formátu GPE.

Personální management

Časově omezené kvalifikace

Modul Personální management je primárně určen pro správu pracovních pozic a souvisejících kvalifikací. Některé typy kvalifikací navíc vyžadují periodické opakování. Jejich kontrola je další z hlavních funkcí tohoto modulu. Kvalifikace s omezenou platností se opakovaně získávají absolvováním příslušných školení nebo zdravotních prohlídek.

Ve specifických případech jsme zaznamenali potřebu neopakovat obnovení některých časově omezených kvalifikací. V předchozích vydáních Varia tato možnost nebyla nijak podpořena. Aktuální vydání umožňuje označení kvalifikace u pracovního zařazení stavem Neprodlužovat, které zajistí, aby se tato kvalifikace znovu nenabízela k obnovení. Díky nové funkci by se měla kontrola kvalifikací výrazně zpřehlednit.

Na kartě Kvalifikace v Pracovním zařazení konkrétního pracovníka v polích sloupce Stav je nově možné vybrat hodnotu Neprodlužovat.

Typickým příkladem může být kvalifikace Řidiči referenti, která obvykle po dvou letech exspiruje. Školení řidičů referentů musí absolvovat každý zaměstnanec, který používá služební nebo soukromé vozidlo během své pracovní činnosti a nejedná se o řidiče z povolání. Pokud ovšem dojde k odebrání služebního vozidla a zaměstnanec k práci nevyužívá ani soukromé vozidlo, pak toto školení není povinné. Nicméně vzhledem k tomu, že kvalifikace exspiruje, nabízí se v dialogu pro kontrolu a obnovení kvalifikací. Pokud si aktualizujete Vario na toto vydání, můžete u daného pracovního zařazení nastavit, aby se kvalifikace nenabízela k obnovení.

Na kartě Kvalifikace v Pracovním zařazení konkrétního pracovníka je nově možné vybrat z nabídky v polích sloupce Stav hodnotu Neprodlužovat

Obrázek: Na kartě „Kvalifikace” v Pracovním zařazení konkrétního pracovníka je nově možné vybrat z nabídky v polích sloupce „Stav” hodnotu „Neprodlužovat”

Přijaté doklady

Vložit řádky DPH pro Reverse Charge

V místní nabídce nad položkami přijaté faktury z EU se nabízí příkaz Vložit řádky DPH na vstupu, který generuje řádek DPH na vstupu pro řádky bez DPH.

Analogický příkaz Nový příkaz Vložit řádky DPH pro RCH nad položkou přijaté faktury je nyní k dispozici i u přijatých faktur s místem plnění v tuzemsku. Příkaz se zobrazuje jen v případě, že máte vyplněné DIČ dodavatelemístní nabídku otevřete nad řádkem faktury, kde je 0% sazba DPH.

Nový příkaz Vložit řádky DPH pro RCH nad položkou přijaté faktury

Obrázek: Nový příkaz „Vložit řádky DPH pro RCH” nad položkou přijaté faktury

Účetnictví

Účtovat zálohové faktury

Vyhověli jsme potřebě některých našich zákazníků účtovat zálohové faktury. V dialogu Možnosti zaúčtování (okno Zaúčtování, tlačítko Možnosti zaúčtování…) nyní stačí zaškrtnout volbu Účtovat zálohové faktury.

Jak to funguje

  • Ve výchozím stavu je volba Účtovat zálohové faktury nezaškrtnutá. To znamená, že v místní nabídce u dokladů Záloha vydanáZáloha přijatá nenaleznete příkazy Zaúčtovat dokladOdúčtovat doklad. Zároveň s tím nejsou zálohové faktury nabízeny v okně zaúčtování.
  • Jestliže volbu Účtovat zálohové faktury zaškrtnete a toto nastavení v dialogu Možnosti zaúčtování uložíte, v místní nabídce u dokladů Záloha vydanáZáloha přijatá naleznete příkazy Zaúčtovat dokladOdúčtovat doklad. Souběžně s tím jsou zálohové faktury nabízeny v okně zaúčtování.

V dialogu Možnosti zaúčtování přibyla volba Účtovat zálohové faktury

Obrázek: V dialogu Možnosti zaúčtování přibyla volba „Účtovat zálohové faktury”

Změny v systému Vario

Doklad

Úprava datumů na zaúčtovaných dokladech

Doklady, které evidujete v systému, se účtují pomocí funkce, kterou spustíte z menu agendy Účetnictví.

  • zaúčtovaných vydaných dobropisech lze nyní měnit hodnotu pole Den rozhodné skutečnosti.
  • zaúčtovaných přijatých dokladech lze nyní měnit hodnotu pole Datum zdanitelného plnění dodavatele.
  • Ve všech zaúčtovaných dokladech lze měnit hodnoty polí Datum, Datum zdanitelného plněníDatum účetního případu v případě, že se touto změnou nezmění datum účtování dokladu. (Hodnotou v poli Datum účtování dokladu se určuje, která hodnota data je zadaná v pořadí Datum účetního případu, Datum zdanitelného plnění, Datum.)

Evidence majetku

Seznam pro odpisovou skupinu

Seznam sazeb pro odpisovou skupinu v detailu majetku na kartě Daňové odpisy se plnil v závislosti na hospodářském roku k aktuálnímu datu. Seznam sazeb se od tohoto vydání Varia nově plní podle kalendářního roku z data zařazení (pokud není zadané, tak podle kalendářního roku z aktuálního data). Důvodem této změny je, že odpisové skupiny mají platnost podle kalendářních roků.

Účetnictví

Daň z přidané hodnoty – přiznání vzor č. 22

Tiskový formulář Varia Přiznání k DPH jsme aktualizovali na vzor číslo 22 dle oficiálních podkladů Finanční správy ČR.

Účetnictví

Rozvaha 2018 DPPO

Pomocí tiskového formuláře Přiznání k DPPO se generují soubory podání, které obsahují data z rozvahy. V rozvaze pro podání se liší číslování řádků oproti tisku standardní rozvahy, která se tiskne pomocí tiskového formuláře Rozvaha 2018. Z tohoto důvodu se pro podání musely používat definice s názvem Rozvaha 2018 DPPO.

Od tohoto vydání Varia můžete pro podání využívat i standardní definice Rozvaha 2018. Díky tomu není nutné upravovat definiceobou rozvahách, stačí přizpůsobit rozvahu 2018 a můžete ji použít jak pro tisk výkazu, tak pro podání DPPO.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 31. 3. 2021 do 28. 4. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY