Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20230828

vydání: 20230828 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

chtěli bychom vás informovat o několika významných úpravách, které jsme provedli v srpnové aktualizaci Varia. Pokud si můžete udělat chvilku času, rádi bychom vás požádali, abyste se s nimi seznámili.

Pravidelný přehled novinek a úprav ve Variu publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20230828, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Zároveň bychom vám chtěli doporučit, abyste si stáhli a nainstalovali novou aktualizaci co nejdříve.

Děkujeme vám za dlouhodobé užívání programu Vario a těšíme se na vaši spokojenost.

S pozdravem tým Vario

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Upravené tiskové formuláře

Do tiskových formulářů

  • Malá rekapitulace,
  • Malá rekapitulace – za období od – do
  • a Mzdové náklady

byly zahrnuty mzdové složky založené na typu složky ZP doplatek do MM – oprava. Tento typ složky lze použít například – při souběhu doplatku do minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění z důvodu nízkého příjmu zaměstnance a doplatku z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele – k rozdělení doplatku mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Zahrnutím této složky do uvedených výstupů se nemění celkový odvod zdravotního pojištění za daného zaměstnance na zdravotní pojišťovnu.

Komplikace v nastavení složek slev na pojistném

Aktualizací na červencové vydání proběhlo nechtěné, opakované nastavení výchozích hodnot mzdových složek, čímž mohlo dojít ke ztrátě uživatelských nastavení mzdových složek s typem složky SP zaměstnavatele – sleva, tedy např.: Sleva A – starší 55 let, Sleva B – péče o dítě atd. Může se nejčastěji jednat o nastavení parametru Účtovat u typu složky a Předkontace u mzdových složek s tímto typem.

Omlouváme se za nutnost tyto parametry před zaúčtováním těchto složek znovu nastavit.

Nová verze datové věty e-podání ONZ 1.2 odložena

Očekávané uvedení nové verze datové věty e-podání ONZ 1.2 bylo ze strany ČSSZ odloženo. Do srpnového vydání tedy nebude zahrnuta ani připravovaná úprava tiskového formuláře Nemocenské pojištění.

Dialog Pracovní poměr

V dialogu Pracovní poměr bylo zpřístupněno pole Pracovní doba pro pracovní vztahy s nastaveným rozvrhem Bez rozvrhu. Jde o součást připravovaných změn souvisejících s chystanou novelou zákoníku práce. Tyto úpravy jsou určeny pouze pro testovací režim.

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 24. 07. 2023 do 28. 08. 2023:

Související dokumenty AKTUALIZOVANÉ/nové DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario