eNeschopenky – zprovoznění a používání doplňku

Doplněk je plně funkční od vydání 20200108.02

Obsah:

Obrázky se mohou lišit od skutečnosti.

Úvod

Doplněk Varia eNeschopenky je určen k importu a evidenci notifikací o dočasných pracovních neschopnostech ze systému „eNeschopenka” provozovaného Českou správou sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020.

Zdrojem importu notifikací pro uživatele Altus Varia může být volitelně:

 1. Doplněk Varia Elektronická podání se speciálním e-podáním HZDPN ePortálu ČSSZ, který po aktivaci služby „Data zaměstnavatelům o DPN” vrací odpovědi obsahující notifikace.
 2. Doplněk Varia Datové schránky, do kterého jsou po zaslání žádosti o zasílání notifikací odesílány zprávy obsahující v příloze xml soubory s notifikacemi.

Doplněk Varia „eNeschopenky”

 • Eviduje importované notifikace.
 • Páruje notifikace na pracovní poměry evidované v modulu Mzdy, umožňuje ruční dopárování.
 • Integruje notifikace do jednotlivých neschopenek – záznamech o dočasných pracovních neschopnostech (dále jen DPN).
 • Umožňuje tisk Přílohy k žádosti o dávky a Hlášení při ukončení DPN, a to bez nutnosti vytvářet měsíční mzdové složky v průběhu měsíce před řádným vytvořením mezd.
 • Umožňuje promítnutí údajů o DPN do měsíčních mzdových složek.

Postup zprovoznění a používání doplňku

Pro uživatele, kteří dosud nepoužívají doplněk Datové schránky ani doplněk Elektronická podání, je předpokladem pro použití doplňku eNeschopenky výběr jednoho z uvedených zdrojů pro získání notifikací. Dále je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net, která je k dispozici na stránce stažení software pod položkou Rozšíření .Net. Po zprovoznění (…stažení, instalace, licencování) jednoho z doplňků je pro všechny uživatele další postup daný zvoleným zdrojem:

1. Zdroj doplněk Elektronická podání a VREP

Prvotní inicializace

 • Aktivace služby Data zaměstnavatelům na ePortálu ČSSZ.
 • Nastavení typu podání Neschopenky v doplňku Elektronická podání (viz nastavení předchozích typů podání). Na kartě VREP v poli Komerční certifikát navíc vyberte:
  • Nainstalovaný podpisový certifikát, který povoluje dešifrování (proměnná KeySpec musí mít hodnotu 1 AT_KEYEXCHANGE). Pokud bude hodnota KeySpec 2 (AT_SIGNATURE), NELZE TÍMTO CERTIFIKÁTEM DEŠIFROVAT v operačním systému WINDOWS 8 A VYŠŠÍCH.
   nebo
  • Nainstalovaný komerční certifikát, který umožňuje dešifrování.
 • Stažení a instalace doplňku eNeschopenky z VarioShopu.

Běžný provoz

 • Zasílání dotazu a zpracování odpovědi na kartě Správa notifikací v doplňku eNeschopenky v intervalech odpovídajících běžné praxi zpracování DPN.

2. Zdroj doplněk Datové schránky

Prvotní inicializace

 • Zaslání žádosti o zasílání notifikací na ePortálu ČSSZ.
 • Stažení a instalace doplňku eNeschopenkyVarioShopu.

Běžný provoz

 • Stahování zpráv v doplňku Datové schránky (od vydání 20200127 bez nutnosti provádět akci Stáhnout přílohy).
 • Načítání notifikací v doplňku eNeschopenky tlačítkem Načíst notifikace v intervalech odpovídajících běžné praxi zpracování DPN.

Popis doplňku „eNeschopenky”

Instalovaný (aktivovaný) doplněk spustíte z menu agendy Personalistika Nástroje agendy (Agenda) příkazem Doplňky/eNeschopenky.

 • Při prvním spuštění můžete aktivovat demoverzi doplňku.
 • Doplněk je licencován pro každou účetní jednotku (Naše firma).
  • Pokud si s aktivací doplňku nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
 • Při prvním spuštění doplňku se zobrazí dotaz na zdroj notifikací (obr.), který se bude používat pro načítání notifikací. Lze vybrat Datové schránky (dále DS) nebo Elektronická podání a VREP (dále EP). Podle zvolené varianty se na kartě Správa notifikací zobrazují odpovídající údaje.
 • Zdroj notifikací můžete následně změnit klepnutím na tlačítko Nastavení zdroje notifikací v dialogu „Elektronické neschopenky” (obr. 1, 2, 3).
 • Žádný záznam v žádné tabulce nelze „ručně” přidávat, odstraňovat nebo editovat kromě pole „Pracovní poměr” v detailu Notifikace.

Dialog Výběr zdroje notifikací

Karta Neschopenky

Karta Neschopenky zobrazuje aktuální „integrované” informace k jednotlivým případům dočasné pracovní neschopnosti (DPN) získané ze všech dosud načtených notifikací.

 • Před prvním úspěšným načtením notifikací je karta prázdná.
 • Ze všech notifikací náležejících k jedné DPN jsou vybrány a zobrazeny právě aktuální informace.
 • Z jednoho řádku případně detailu tedy lze vyčíst, kdy DPN vznikla, zda a kdy bylo potvrzeno trvání po 14. dnech, zda a kdy byla DPN ukončena a další informace o DPN jako je adresa místa pobytu, povolené vycházky, kontaktní údaje o lékaři a zdravotnickém zařízení, které rozhodnutí o DPN vydalo, a další podrobnosti o DPN.

V poli Výběr neschopenky ComboBox - Nabídka v horní části karty (obr. 1) můžete vybrat k zobrazení neschopenky:

 • Všechny
 • Neukončené
 • Trvající déle než 14 dní
 • Ukončené

Tlačítkem  Detail  je možné otevřít detailní informace o DPN (obr. 1).

Tlačítko  Tisk  slouží k tisku Neschopenky (obr. 1). Je možné vybrat rozsah tisku na Aktuální záznam, Všechny záznamy, nebo pokud je na formulář aplikován filtr, Všechny vyfiltrované záznamy.

Dialog Elektronické neschopenky, karta Neschopenky

Obrázek 1: Dialog Elektronické neschopenky, karta Neschopenky.

Karta Notifikace

Karta Notifikace zobrazuje všechny načtené notifikace. Před prvním úspěšným načtením notifikací je karta prázdná.

K jedné pracovní neschopnosti resp. Číslu rozhodnutí může být načteno několik typů notifikací, které najdete ve sloupci Typ notifikace (obr. 2):

 • VznikDpnOznam – notifikace obsahuje prvotní informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bez některých detailů.
 • VznikDpnInfo – notifikace obsahuje kompletní informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
 • TrvaniDpnInfo – notifikace obsahuje informaci o trvání pracovní neschopnosti po 14. dni trvání DPN.
 • UkonceniDpnInfo – notifikace obsahuje informaci o ukončení pracovní neschopnosti.

K jedné DPN může být zobrazeno více záznamů se stejným typem notifikace např. v případě, že v době trvání DPN dojde ke změně v některých údajích, např. v místě pobytu nemocného zaměstnance nebo v době vycházek.

Ve sloupci Pracovní poměr (obr. 2) je uveden:

 • Pracovní poměr, který byl automaticky s notifikací spárován při načtení notifikace.
 • Text <nenalezen> znamená, že podle jména, příjmení, rodného čísla a kódu činnosti nebyl nalezen odpovídající pracovní poměr. Pro ruční dopárování klepněte na tlačítko  Detail  (obr. 2). V zobrazeném detailu Notifikace v poli Pracovní poměr vyberte pracovní poměr, ke kterému notifikace patří.
 • Text <nelze určit> znamená, že podle jména, příjmení, rodného čísla a kódu činnosti bylo nalezeno více pracovních poměrů a nelze jednoznačně určit, ke kterému notifikace patří. Pro ruční párování klepněte na tlačítko  Detail  (obr. 2). V zobrazeném detailu Notifikace v poli Pracovní poměr vyberte pracovní poměr, ke kterému notifikace patří.

 

V poli Výběr notifikace ComboBox - Nabídka v horní části karty (obr. 2) můžete vybrat k zobrazení notifikace:

 • Všechny
 • Bez poměru
  • „Bez poměru” – notifikace zobrazené pod tímto výběrem je vhodné v detailu Notifikace dopárovat, pokud chcete s informacemi o DPN pracovat i v modulu Mzdy.

Tlačítkem  Detail  je možné otevřít detailní informace notifikace, případně dopárovat pracovní poměr (obr. 2).

Tlačítko  Tisk  slouží k tisku Notifikace (obr. 2). Je možné vybrat rozsah tisku na Aktuální záznam, Všechny záznamy, nebo pokud je na formulář aplikován filtr, Všechny vyfiltrované záznamy.

Dialog Elektronické neschopenky, karta Notifikace

Obrázek 2: Dialog Elektronické neschopenky, karta Notifikace.

Karta Správa notifikací

Karta Správa notifikací pro zdroj notifikací Datové schránky (DS)

 • Význam karty „Správa notifikací” pro volbu zdroje „Datové schránky” (DS) je pouze informativní. V tomto případě zobrazuje pouze přehled zpracovaných datových zpráv.
 • Pro načtení nových notifikací z datové schránky postačí klepnout na tlačítko  Načíst notifikace .

Karta Správa notifikací pro zdroj notifikací Elektronická podání a VREP (EP)

 • Karta Správa notifikací (obr. 3) zajišťuje načtení notifikací do systému.
 • Tabulka Odpovědi na dotazy připravené k načtení zobrazuje odeslané dotazy, které čekají na zpracování.
 • Tabulka Zpracované odpovědi zobrazuje dávky resp. dotazy, které byly zpracovány.

 

Pro odeslání dotazu je třeba v levé části karty zadat Období od a do.

 • Zadat můžete maximálně měsíční období.
 • Při správném postupu by měl být celý časový interval od 1. 1. 2020 do data předchozího dne plně pokryt intervaly.
 • V případě dotazování na aktuální den mějte na paměti, že se může stát, že v systému eNeschopenka ČSSZ může notifikace vzniknout téhož dne až po odeslání vašeho dotazu. V tom případě je vhodné při dotazování v následujících dnech zahrnout aktuální den znovu do dotazu.
 • Pro běžnou praxi zřejmě postačí do období do zadávat maximálně datum předchozího dne. Systém automaticky nastaví do období od datum posledního dotazování a do období do datum předchozího dne.
 • Pro začtení notifikací za více měsíců je třeba vytvořit jednotlivé dotazy pro každý měsíc.
 • Stejný interval odeslaný v rámci jednoho dne opakovaně se vrátí jako nepřijatý.
 • Intervaly se mohou překrývat a v různých dnech i opakovat.

 

Dotaz odešlete tlačítkem  Odeslat dotaz  (obr. 3).

 • Průběh odeslání přes doplněk Elektronická podání je shodný s odesláním jiných podání, např. „Příloha k žádosti o dávku”, „Nemocenské pojištění” apod.
 • Podání z doplňku eNeschopenky naleznete v doplňku Elektronická podání pod druhem podání Neschopenky.

Oproti běžným podáním pro tento druh podání není nutné následně v doplňku Elektronická podání zjišťovat stav podání poklepáním na „Stav podání”.

Dialog Elektronické neschopenky, karta Správa notifikací

Obrázek 3: Dialog Elektronické neschopenky, karta Správa notifikací.

Tabulka „Odpovědi na dotazy připravené k načtení”

Tabulka zobrazuje odeslané dotazy, které čekají na zpracování (obr. 3).

 • Zjištění stavu podání se v doplňku eNeschopenky provede na kartě Správa notifikací tlačítkem  Načíst notifikace  (obr. 1, 3).
 • Po klepnutí na tlačítko proběhne zjištění, zda odeslaná podání byla přijata nebo odmítnuta.
Odpovědi na dotazy připravené k načtení popis
Stav Odmítnuto V případě odmítnutého podání je odpověď evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem Odmítnuto. Důvodem odmítnutí mohou být nesprávně nastavené parametry typu podání Neschopenky v doplňku Elektronická podání, zadaní duplicitního intervalu období od – do apod.
Stav Přijato V případě přijatého podání proběhne zjištění, zda odpověď obsahuje notifikace.
Odpověď obsahuje notifikace

Pokud odpověď obsahuje notifikace:

 • Nové notifikace jsou načteny do systému a zobrazeny na kartě Notifikace. Odpověď je evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem EP(nebo DS) a Kód podání.
 • Již dříve načtené notifikace jsou ignorovány.
Odpověď obsahuje jen duplicitní notifikace Pokud v odpovědi nebyla žádná nová notifikace, je odpověď evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem Duplicitní notifikace.
Odpověď neobsahuje notifikace Pokud odpověď neobsahuje notifikace, je odpověď evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem Neobsahuje notifikace.

Ve všech případech přijatých odpovědí z EP je v tabulce „Zpracované odpovědi” ve sloupci „Od” a „Do” evidován interval dotazování.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty