eNeschopenky – zprovoznění a používání doplňku

Doplněk je plně funkční od vydání 20200108.02. Doporučujeme Vario pravidelně aktualizovat!

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrázky se mohou lišit od skutečnosti.

Úvod

Doplněk Varia eNeschopenky je určen k importu a evidenci notifikací o dočasných pracovních neschopnostech ze systému „eNeschopenka” provozovaného Českou správou sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020.

Zdrojem importu notifikací pro uživatele Varia může být volitelně:

 1. Doplněk Varia Elektronická podání se speciálním e-podáním HZDPN ePortálu ČSSZ, který po aktivaci služby „Data zaměstnavatelům o DPN” vrací odpovědi obsahující notifikace.
 2. Doplněk Varia Datové schránky, do kterého jsou po zaslání žádosti o zasílání notifikací odesílány zprávy obsahující v příloze xml soubory s notifikacemi.

Doplněk Varia „eNeschopenky”

 • Eviduje importované notifikace.
 • Páruje notifikace na pracovní poměry evidované v modulu Mzdy, umožňuje ruční dopárování.
 • Integruje notifikace do jednotlivých neschopenek – záznamech o dočasných pracovních neschopnostech (dále jen DPN).
 • Umožňuje tisk Přílohy k žádosti o dávky a Hlášení při ukončení DPN, a to bez nutnosti vytvářet měsíční mzdové složky v průběhu měsíce před řádným vytvořením mezd.
 • Umožňuje promítnutí údajů o DPN do měsíčních mzdových složek.

Postup zprovoznění a používání doplňku

Pro uživatele, kteří dosud nepoužívají doplněk Datové schránky ani doplněk Elektronická podání, je předpokladem pro použití doplňku eNeschopenky výběr jednoho z uvedených zdrojů pro získání notifikací. Dále je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net, která je k dispozici na stránce stažení software pod položkou Rozšíření .Net. Po zprovoznění (…stažení, instalace, licencování) jednoho z doplňků je pro všechny uživatele další postup daný zvoleným zdrojem:

1. Zdroj doplněk Elektronická podání a VREP

Prvotní inicializace

 • Aktivace služby Data zaměstnavatelům na ePortálu ČSSZ.
 • Nastavení typu podání Neschopenky v doplňku Elektronická podání (viz nastavení předchozích typů podání). Na kartě VREP v poli Komerční certifikát navíc vyberte:
  • Nainstalovaný podpisový certifikát, který povoluje dešifrování (proměnná KeySpec musí mít hodnotu 1 AT_KEYEXCHANGE). Pokud bude hodnota KeySpec 2 (AT_SIGNATURE), NELZE TÍMTO CERTIFIKÁTEM DEŠIFROVAT v operačním systému WINDOWS 8 A VYŠŠÍCH.
   nebo
  • Nainstalovaný komerční certifikát, který umožňuje dešifrování.
 • Stažení a instalace doplňku eNeschopenky z VarioShopu.

Běžný provoz

 • Zasílání dotazu a zpracování odpovědi na kartě Správa notifikací v doplňku eNeschopenky v intervalech odpovídajících běžné praxi zpracování DPN.

2. Zdroj doplněk Datové schránky

Prvotní inicializace

 • Zaslání žádosti o zasílání notifikací na ePortálu ČSSZ.
 • Stažení a instalace doplňku eNeschopenkyVarioShopu.

Běžný provoz

 • Stahování zpráv v doplňku Datové schránky (od vydání 20200127 bez nutnosti provádět akci Stáhnout přílohy).
 • Načítání notifikací v doplňku eNeschopenky tlačítkem Načíst notifikace v intervalech odpovídajících běžné praxi zpracování DPN.

Popis doplňku „eNeschopenky”

Instalovaný (aktivovaný) doplněk spustíte z menu agendy Personalistika Nástroje agendy (Agenda) příkazem Doplňky/eNeschopenky.

 • Při prvním spuštění můžete aktivovat demoverzi doplňku.
 • Doplněk je licencován pro každou účetní jednotku (Naše firma).
  • Pokud si s aktivací doplňku nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
 • Při prvním spuštění doplňku se zobrazí dotaz na zdroj notifikací (obr.), který se bude používat pro načítání notifikací. Lze vybrat Datové schránky (dále DS) nebo Elektronická podání a VREP (dále EP). Podle zvolené varianty se na kartě Správa notifikací zobrazují odpovídající údaje.
 • Zdroj notifikací můžete následně změnit klepnutím na tlačítko Nastavení zdroje notifikací v dialogu „Elektronické neschopenky” (obr. 1, 2, 3).
 • Žádný záznam v žádné tabulce nelze „ručně” přidávat, odstraňovat nebo editovat kromě pole „Pracovní poměr” v detailu Notifikace.

Dialog Výběr zdroje notifikací

Karta Neschopenky

Karta Neschopenky zobrazuje aktuální „integrované” informace k jednotlivým případům dočasné pracovní neschopnosti (DPN) získané ze všech dosud načtených notifikací.

 • Před prvním úspěšným načtením notifikací je karta prázdná.
 • Ze všech notifikací náležejících k jedné DPN jsou vybrány a zobrazeny právě aktuální informace.
 • Z jednoho řádku případně detailu tedy lze vyčíst, kdy DPN vznikla, zda a kdy bylo potvrzeno trvání po 14. dnech, zda a kdy byla DPN ukončena a další informace o DPN jako je adresa místa pobytu, povolené vycházky, kontaktní údaje o lékaři a zdravotnickém zařízení, které rozhodnutí o DPN vydalo, a další podrobnosti o DPN.

V poli Výběr neschopenky ComboBox - Nabídka v horní části karty (obr. 1) můžete vybrat filtr k zobrazení neschopenky:

Tlačítkem  Detail  je možné otevřít detailní informace o DPN (obr. 1).

 • Karta Rozšiřující údaje v detailu Neschopenky zobrazuje tabulku „Adresy místa pobytu” a tabulku „Změněné atributy neschopenky” se všemi záznamy k danému číslu rozhodnutí. V obou tabulkách je také sloupec „Datum vzniku notifikace”, tedy vzniku dané informace. Přibylo pole „Poznámka”, do kterého bude ukládána informace o profesi. Dle pokynu ČSSZ by v případě vystavení DPN z důvodu karantény měl být v tomto poli lékařem uveden text „Karanténa”.

Tlačítko  Tisk  slouží k tisku Neschopenky (obr. 1). Je možné vybrat rozsah tisku na Aktuální záznam, Všechny záznamy, nebo pokud je na formulář aplikován filtr, Všechny vyfiltrované záznamy.

Dialog Elektronické neschopenky, karta Neschopenky

Obrázek 1: Dialog Elektronické neschopenky, karta Neschopenky.

Karta Notifikace

Karta Notifikace zobrazuje všechny načtené notifikace. Před prvním úspěšným načtením notifikací je karta prázdná.

K jedné pracovní neschopnosti resp. Číslu rozhodnutí může být načteno několik typů notifikací, které najdete ve sloupci Typ notifikace (obr. 2):

 • VznikDpnOznam – notifikace obsahuje prvotní informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bez některých detailů.
 • VznikDpnInfo – notifikace obsahuje kompletní informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
 • TrvaniDpnInfo – notifikace obsahuje informaci o trvání pracovní neschopnosti po 14. dni trvání DPN.
 • UkonceniDpnInfo – notifikace obsahuje informaci o ukončení pracovní neschopnosti.
 • ZmenaDPNInfo – pokud lékař provede v původním hlášení o DPN změnu, která se může týkat data vzniku nebo ukončení neschopnosti, adresy pobytu nebo vycházek a upřesnění důvodu neschopnosti. U adres a vycházek může být uváděn časový interval, kdy adresa pobytu nebo interval vycházek platí.
 • StornoDPNInfo – notifikace, která je zaslána, pokud byla DPN ze strany ČSSZ stornována.

K jedné DPN může být zobrazeno více záznamů se stejným typem notifikace např. v případě, že v době trvání DPN dojde ke změně v některých údajích, např. v místě pobytu nemocného zaměstnance nebo v době vycházek.

Ve sloupci Pracovní poměr (obr. 2) je uveden:

 • Pracovní poměr, který byl automaticky s notifikací spárován při načtení notifikace.
 • Text <nenalezen> znamená, že podle jména, příjmení, rodného čísla a kódu činnosti nebyl nalezen odpovídající pracovní poměr. Pro ruční dopárování klepněte na tlačítko  Detail  (obr. 2). V zobrazeném detailu Notifikace v poli Pracovní poměr vyberte pracovní poměr, ke kterému notifikace patří.
 • Text <nelze určit> znamená, že podle jména, příjmení, rodného čísla a kódu činnosti bylo nalezeno více pracovních poměrů a nelze jednoznačně určit, ke kterému notifikace patří. Pro ruční párování klepněte na tlačítko  Detail  (obr. 2). V zobrazeném detailu Notifikace v poli Pracovní poměr vyberte pracovní poměr, ke kterému notifikace patří.

 

V poli Výběr notifikace ComboBox - Nabídka v horní části karty (obr. 2) můžete vybrat k zobrazení notifikace:

 • Všechny
 • Bez poměru
  • „Bez poměru” – notifikace zobrazené pod tímto výběrem je vhodné v detailu Notifikace dopárovat, pokud chcete s informacemi o DPN pracovat i v modulu Mzdy.

Dialog Elektronické neschopenky, karta Notifikace

Obrázek 2: Dialog Elektronické neschopenky, karta Notifikace.

 

Tlačítkem  Detail  je možné otevřít detailní informace notifikace, případně dopárovat pracovní poměr (obr. 2).

 • Karta Rozšiřující údaje v detailu Notifikace (obr. 3) zobrazuje tabulku adres místa pobytu s daty platnosti adresy pro notifikace typu „VznikDpnInfo” a „ZmenaDpnInfo”. Další tabulka „Změněné atributy neschopenky” pro notifikace „ZmenaDpnInfo” zobrazuje seznam atributů, které byly danou notifikací změněny. Do pole „Poznámka” bude ukládána informace o profesi. Dle pokynu ČSSZ by v případě vystavení DPN z důvodu karantény měl být v tomto poli lékařem uveden text „Karanténa”.

Detail Notifikace (Neschopenky) obsahuje kartu Rozšiřující údaje

Obrázek 3: Detail Notifikace (Neschopenky) obsahuje kartu Rozšiřující údaje.

 

Tlačítko  Tisk  slouží k tisku Notifikace (obr. 2). Je možné vybrat rozsah tisku na Aktuální záznam, Všechny záznamy, nebo pokud je na formulář aplikován filtr, Všechny vyfiltrované záznamy.

Karta Správa notifikací

Karta Správa notifikací pro zdroj notifikací Datové schránky (DS)

 • Význam karty „Správa notifikací” pro volbu zdroje „Datové schránky” (DS) je pouze informativní. V tomto případě zobrazuje pouze přehled zpracovaných datových zpráv.
 • Pro načtení nových notifikací z datové schránky postačí klepnout na tlačítko  Načíst notifikace .

Karta Správa notifikací pro zdroj notifikací Elektronická podání a VREP (EP)

 • Karta Správa notifikací (obr. 4) zajišťuje načtení notifikací do systému.
 • Tabulka Odpovědi na dotazy připravené k načtení zobrazuje odeslané dotazy, které čekají na zpracování.
 • Tabulka Zpracované odpovědi zobrazuje dávky resp. dotazy, které byly zpracovány.

 

Pro odeslání dotazu je třeba v levé části karty zadat Období od a do.

 • Zadat můžete maximálně měsíční období.
 • Při správném postupu by měl být celý časový interval od 1. 1. 2020 do data předchozího dne plně pokryt intervaly.
 • V případě dotazování na aktuální den mějte na paměti, že se může stát, že v systému eNeschopenka ČSSZ může notifikace vzniknout téhož dne až po odeslání vašeho dotazu. V tom případě je vhodné při dotazování v následujících dnech zahrnout aktuální den znovu do dotazu.
 • Pro běžnou praxi zřejmě postačí do období do zadávat maximálně datum předchozího dne. Systém automaticky nastaví do období od datum posledního dotazování a do období do datum předchozího dne.
 • Pro začtení notifikací za více měsíců je třeba vytvořit jednotlivé dotazy pro každý měsíc.
 • Stejný interval odeslaný v rámci jednoho dne opakovaně se vrátí jako nepřijatý.
 • Intervaly se mohou překrývat a v různých dnech i opakovat.

 

Dotaz odešlete tlačítkem  Odeslat dotaz  (obr. 4).

 • Průběh odeslání přes doplněk Elektronická podání je shodný s odesláním jiných podání, např. „Příloha k žádosti o dávku”, „Nemocenské pojištění” apod.
 • Podání z doplňku eNeschopenky naleznete v doplňku Elektronická podání pod druhem podání Neschopenky.

Oproti běžným podáním pro tento druh podání není nutné následně v doplňku Elektronická podání zjišťovat stav podání poklepáním na „Stav podání”.

Dialog Elektronické neschopenky, karta Správa notifikací

Obrázek 4: Dialog Elektronické neschopenky, karta Správa notifikací.

Tabulka „Odpovědi na dotazy připravené k načtení”

Tabulka zobrazuje odeslané dotazy, které čekají na zpracování (obr. 4).

 • Zjištění stavu podání se v doplňku eNeschopenky provede na kartě Správa notifikací tlačítkem  Načíst notifikace  (obr. 1, 4).
 • Po klepnutí na tlačítko proběhne zjištění, zda odeslaná podání byla přijata nebo odmítnuta.
Odpovědi na dotazy připravené k načtení popis
Stav Odmítnuto V případě odmítnutého podání je odpověď evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem Odmítnuto. Důvodem odmítnutí mohou být nesprávně nastavené parametry typu podání Neschopenky v doplňku Elektronická podání, zadaní duplicitního intervalu období od – do apod.
Stav Přijato V případě přijatého podání proběhne zjištění, zda odpověď obsahuje notifikace.
Odpověď obsahuje notifikace

Pokud odpověď obsahuje notifikace:

 • Nové notifikace jsou načteny do systému a zobrazeny na kartě Notifikace. Odpověď je evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem EP(nebo DS) a Kód podání.
 • Již dříve načtené notifikace jsou ignorovány.
Odpověď obsahuje jen duplicitní notifikace Pokud v odpovědi nebyla žádná nová notifikace, je odpověď evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem Duplicitní notifikace.
Odpověď neobsahuje notifikace Pokud odpověď neobsahuje notifikace, je odpověď evidována v tabulce Zpracované odpovědi ve sloupci Odpověď na dotaz/Dávka notifikace s textem Neobsahuje notifikace.

Ve všech případech přijatých odpovědí z EP je v tabulce „Zpracované odpovědi” ve sloupci „Od” a „Do” evidován interval dotazování.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty