Generování výkazů pro B2E

Obsah

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrázky v dokumentu jsou pouze ilustrativní a nemají být brány jako závazný příklad nastavení.

Popis doplňku

B2E – Zaměstnanecký portál umožňuje všem firemním zaměstnancům přístup k jejich mzdovým dokumentům nezávisle na Variu. Dokumenty jsou v portálu k dispozici ve formátu PDF a vybrané dokumenty je možné elektronicky podepisovat. Hromadné generování těchto dokumentů usnadňuje doplněk Varia Generování výkazů pro B2E. Doplněk je dostupný v agendách MzdyPersonalistika (v desktopovém i Online Variu), v každé z agend umožňuje vytvoření příslušných výkazů (obr. 2).

Doplněk podporuje následující výkazy

Dokumenty může vkládat i zaměstnanec

Pokud zaměstnanec v portálu na kartě Moje dokumenty k převzetí přidá nějaký dokument (např. Žádost o OČR, Potvrzení o neuplatňování daňového zvýhodnění od manžela/ky apod.), do Varia se uloží záznam na kartu Dokumenty, ve kterém účetní poklepe na odkaz ve sloupci Soubor a dokument tak zobrazí (poznámka: tento link má definovanou odlišnou cestu než standardně vygenerovaný dokument z Varia). V poli Autor je umístěn login zaměstnance.

Podrobný popis naleznete v článku nápovědy B2E ze strany zaměstnance.

 • detailu dokumentu může účetní převzít dokument od zaměstnance k dalšímu zpracování použitím akce Převzít dokument.

Licence doplňku

Doplněk vyžaduje licenci Vario B2E.

Nastavení doplňku

V možnostech Varia (doplňku) se nastavují složky, do kterých se mají uložit výsledné PDF soubory.

 • Název složky může obsahovat zástupné elementy <>, které se dynamicky doplní o umístění datové složky nebo údaji o pracovníkovi, pracovním poměru, roku a období (obr. 1).
 • Nastavení doplňku Generování výkazů pro B2E (šablony, akce, notifikační e-maily).

Možnosti Varia pro doplněk Generování výkazů pro B2E v agendě Personalistika

Obrázek 1: Možnosti Varia pro doplněk Generování výkazů pro B2E v agendě Personalistika.

Spuštění doplňku

Instalovaný (aktivovaný) doplněk spustíte z menu Nástroje agendy agend Mzdy nebo Personalistika.

 • Po spuštění doplňku se zobrazí příslušný výběr výstupů, pro které lze generovat PDF soubory (obr. 2).

Příklad dialogu Vyberte tiskový formulář s nabídkou výstupů agendy Personalistika

Obrázek 2: Příklad dialogu Vyberte tiskový formulář s nabídkou výstupů agendy Personalistika.

 

 • Následuje výběrový dialog se seznamem pracovníků, ve kterém můžete označit všechny položky (Vybrat vše) nebo vyberete jen některé (obr. 3).

Příklad dialogu s nabídkou pracovníků, kterým budete generovat zvolený výstup

Obrázek 3: Příklad dialogu s nabídkou pracovníků, kterým budete generovat zvolený výstup.

 

 • V dalším kroku se zobrazí úvodní dialog zvoleného výkazu, např. prohlášení poplatníka daně (obr. 4).

Příklad úvodního okna dialogu zvoleného výkazu

Obrázek 4: Příklad úvodního okna dialogu zvoleného výkazu.

 

 • Potvrzením předchozího dialogu se zahájí generování výkazů, které je indikováno stavovým ukazatelem (obr. 5).

Příklad průběhu generování výkazů a výstupů do formátu PDF

Obrázek 5: Příklad průběhu generování výkazů a výstupů do formátu PDF.

 

 • Na závěr se zobrazí informace o úspěšném vygenerování PDF souborů (obr. 6).

Příklad dialogu potvrzujícího úspěšné vygenerování PDF souborů

Obrázek 6: Příklad dialogu potvrzujícího úspěšné vygenerování PDF souborů.

Razítka s podpisem do tiskových formulářů

Pokud máte instalovaný doplněk Generování výkazů pro B2E, můžete definovat razítka s podpisem pomocí funkce razítka s podpisem a to do uvedených tiskových formulářů.

Pro tento účel je použita standardní funkce Razítka na doklady (obr. 7), kterou spustíte v možnostech Varia.

 • Pokud na fakturách využíváte nastavení Radio button - Přepínač Připojit razítko s podpisem referenta dokladu, pak se do výše uvedených tiskových formulářů vloží razítko s podpisem aktuálního uživatele, stejně jako v případě volby Radio button - Přepínač Připojit razítko s podpisem aktuálního uživatele.
 • Pokud na dokladech používáte pouze jedno univerzální razítko společné pro všechny uživatele, pak se použije toto razítko.
 • Razítko je vždy situované ve vyhrazeném poli na tiskopisu a neuplatňuje se tedy nastavení umístění.
 • Více podrobností v dokumentu nápovědy Razítka na doklady.

Dialog Razítko na doklady

Obrázek 7: Dialog Razítko na doklady.

Zobrazení doplňku

Výkazy B2E

Součástí instalace doplňku jsou i dvě zobrazení s přehledy dokumentů, které byly vytvořeny pro B2E.

V agendě Personalistika se jedná o zobrazení Výkazy B2E (obr. 8). Zobrazení Výkazy B2E je dostupné ve skupině B2E spolu se zobrazením Dokumenty B2E.

 • Výkazy B2E zobrazuje dokumenty typu PPD, ELDP, POZP, B2E. Kromě toho poskytuje možnost otevřít samotný dokument a přidružený soubor. V případě, že dokumenty typu PPD a ELDP jsou podepsané, zobrazí se informace o datu podpisu nebo datu odmítnutí podpisu. Dokumenty POZP a B2E jsou dostupné pouze k prohlížení.
  Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících personálních karet pracovníků. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy a roku dle předmětu nebo data vytvoření dokumentu.
 • Dokumenty B2E zobrazuje přehled dokumentů:
  • vytvořených doplňkem Generování výkazů B2E s typem dokumentů PPD, ELDP, POZP, B2E.
  • zadaných v agendě Personalistika nebo Dokumenty akcemi pro zobrazení dokumentů v zaměstnaneckém portále s typem dokumentu Podpis a Náhled.
  • vložených zaměstnancem aplikací Vario Online zaměstnaneckým portálem B2E s typy dokumentů E2B a E2B převzato

a to v řazení podle času poslední aktualizace dokumentu, akce nad ním provedené nebo u dokumentu k podpisu dle času podpisu.

 

Příklad nabídky zobrazení Výkazy B2E a Dokumenty B2E v agendě Personalistika

Obrázek 8: Příklad nabídky zobrazení Výkazy B2E a Dokumenty B2E v agendě Personalistika.

 

V agendě Mzdy se jedná o zobrazení Výplatní lístky B2E (obr. 9).

 • Výplatní lístky B2E zobrazuje dokumenty typu VL, k tomu možnost otevřít dokument i související soubor. Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících pracovních poměrů. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy, roku a období.

Příklad nabídky zobrazení Výplatní lístky B2E v agendě Mzdy

Obrázek 9: Příklad nabídky zobrazení Výplatní lístky B2E v agendě Mzdy.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty