Generování výkazů pro B2E

Obsah

Popis doplňku

Mzdový portál B2E umožňuje všem firemním zaměstnancům přístup k jejich mzdovým dokumentům nezávisle na Variu. Dokumenty jsou v portálu k dispozici ve formátu PDF a vybrané dokumenty je možné elektronicky podepisovat. Hromadné generování těchto dokumentů usnadňuje doplněk Varia Generování výkazů pro B2E. Doplněk je dostupný v agendách MzdyPersonalistika (v desktopovém i Online Variu), v každé z agend umožňuje vytvoření příslušných výkazů (obr. 2).

Doplněk podporuje následující výkazy

Dokumenty může vkládat i zaměstnanec

Pokud zaměstnanec v portálu pod položku Ostatní přidá nějaký dokument (např. Žádost o OČR, Potvrzení o neuplatňování daňového zvýhodnění od manžela/ky apod.), do Varia se uloží na kartu Dokumenty záznam, ve kterém účetní poklepe na odkaz ve sloupci Soubor a dokument tak zobrazí. (Pozor, tento link má definovanou odlišnou cestu než standardně vygenerovaný dokument z Varia). V poli Autor je umístěn login zaměstnance.

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Licence doplňku

Doplněk vyžaduje licenci Vario B2E.

Nastavení doplňku

V možnostech Varia (doplňku) se nastavují složky, do kterých se mají uložit výsledné PDF soubory.

 • Název složky může obsahovat zástupné elementy <>, které se dynamicky doplní o umístění datové složky nebo údaji o pracovníkovi, pracovním poměru, roku a období (obr. 1).

Možnosti Varia pro doplněk Generování výkazů pro B2E v agendě Personalistika

Obrázek 1: Možnosti Varia pro doplněk Generování výkazů pro B2E v agendě Personalistika.

Spuštění doplňku

Instalovaný (aktivovaný) doplněk spustíte z menu Nástroje agendy agend Mzdy nebo Personalistika.

 • Po spuštění doplňku se zobrazí příslušný výběr výstupů, pro které lze generovat PDF soubory (obr. 2).

Příklad dialogu Vyberte tiskový formulář s nabídkou výstupů agendy Personalistika

Obrázek 2: Příklad dialogu Vyberte tiskový formulář s nabídkou výstupů agendy Personalistika.

 

 • Následuje výběrový dialog se seznamem pracovníků, ve kterém můžete označit všechny položky (Vybrat vše) nebo vyberete jen některé (obr. 3).

Příklad dialogu s nabídkou pracovníků, kterým budete generovat zvolený výstup

Obrázek 3: Příklad dialogu s nabídkou pracovníků, kterým budete generovat zvolený výstup.

 

 • V dalším kroku se zobrazí úvodní dialog zvoleného výkazu, např. prohlášení poplatníka daně (obr. 4).

Příklad úvodního okna dialogu zvoleného výkazu

Obrázek 4: Příklad úvodního okna dialogu zvoleného výkazu.

 

 • Potvrzením předchozího dialogu se zahájí generování výkazů, které je indikováno stavovým ukazatelem (obr. 5).

Příklad průběhu generování výkazů a výstupů do formátu PDF

Obrázek 5: Příklad průběhu generování výkazů a výstupů do formátu PDF.

 

 • Na závěr se zobrazí informace o úspěšném vygenerování PDF souborů (obr. 6).

Příklad dialogu potvrzujícího úspěšné vygenerování PDF souborů

Obrázek 6: Příklad dialogu potvrzujícího úspěšné vygenerování PDF souborů.

Razítka s podpisem do tiskových formulářů

Pokud máte instalovaný doplněk Generování výkazů pro B2E, můžete definovat razítka s podpisem pomocí funkce razítka s podpisem a to do uvedených tiskových formulářů.

Pro tento účel je použita standardní funkce Razítka na doklady (obr. 7), kterou spustíte v možnostech Varia.

 • Pokud na fakturách využíváte nastavení Radio button - Přepínač Připojit razítko s podpisem referenta dokladu, pak se do výše uvedených tiskových formulářů vloží razítko s podpisem aktuálního uživatele, stejně jako v případě volby Radio button - Přepínač Připojit razítko s podpisem aktuálního uživatele.
 • Pokud na dokladech používáte pouze jedno univerzální razítko společné pro všechny uživatele, pak se použije toto razítko.
 • Razítko je vždy situované ve vyhrazeném poli na tiskopisu a neuplatňuje se tedy nastavení umístění.
 • Více podrobností v dokumentu nápovědy Razítka na doklady.

Dialog Razítko na doklady

Obrázek 7: Dialog Razítko na doklady.

Zobrazení doplňku

Součástí instalace doplňku jsou i dvě zobrazení, která zobrazují přehledy dokumentů, které byly vytvořeny pro B2E.

V agendě Personalistika se jedná o zobrazení Výkazy B2E (obr. 8).

 • Zobrazuje dokumenty typu PPD a B2E, k tomu možnost otevřít dokument i související soubor. Pokud jsou dokumenty podepsané, zobrazí se datum podpisu nebo datum odmítnutí podpisu. Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících personálních karet pracovníků. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy a roku dle předmětu nebo data vytvoření dokumentu.

Příklad nabídky zobrazení Výkazy B2E v agendě Personalistika

Obrázek 8: Příklad nabídky zobrazení Výkazy B2E v agendě Personalistika.

 

V agendě Mzdy se jedná o zobrazení Výplatní lístky B2E (obr. 9).

 • Zobrazuje dokumenty typu VL, k tomu možnost otevřít dokument i související soubor. Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících pracovních poměrů. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy, roku a období.

Příklad nabídky zobrazení Výplatní lístky B2E v agendě Mzdy

Obrázek 9: Příklad nabídky zobrazení Výplatní lístky B2E v agendě Mzdy.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty