Platby – nastavení

K předvolení druhů plateb v agendě Mzdy slouží dialog Platební styk. Otevřete jej z menu Agenda/Platby...

Karty dialogu Platební styk

Platby
Na kartě Platby je možné zadat bankovní spojení na jednotlivé instituce vybírající sociální pojištění, zálohovou daň, srážkovou daň atd.
1. v poli Platba vyberete druh platby (např. sociální pojištění, zálohová daň).

2. do pole Název napíšete název instituce, které se bude platba převádět.

3. do pole Číslo účtu a Kód banky uvedete číslo účtu a kód banky, kam se bude platba platit (nutné je také vyplnit variabilní symbol).

4. v poli Předkontace můžete zadat předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním výpisem.

 

Zdravotní pojišťovny
Na kartě Zdravotní pojišťovny jsou přednastavené názvy a kódy existujících zdravotních pojišťoven.
1. zadáte bankovní spojení pro odvod pojistného.

2. v poli Zpráva pro příjemce lze vyplnit informaci pro ZP (není povinné, stačit by měl variabilní symbol).

3. v poli Adresa lze vyplnit ulici a číslo a na další PSČ a město (pro tisk na TF Přehled o platbě pojistného)adresy), a to buď přes Detail nebo Celá adresa.

4. v oddíle Předkontace můžete zadat v poli Příkaz předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním výpisem, v poli ZP zaměstnance předkontaci pro účtování každé ZP za zaměstnance a v poli ZP zaměstnavatele předkontaci pro účtování každé ZP za zaměstnavatele.

 

Penzijní a životní pojištění
Na kartě Penzijní a životní pojištění je možné zadat jednotlivé penzijní fondy, životní pojištění a jejich bankovní spojení. U každého vyberte způsob platby (záložka Detail).
1. Volba Hromadně umožní zadat kompletní bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol). V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby se v tabulce Penzijní připojištění vybere pouze Penzijní fond a Způsob platby. V mzdových složkách Penzijní připojištění – firma a Penzijní připojištění – zam. se v poli platba vybere Penzijní fond. Zároveň je nutné vyplnit "Číslo smlouvy". Při vytváření platebního příkazu se platby na penzijní fondy se způsobem platby Hromadně uvedou jednou částkou za všechny pracovníky. Pro příslušný penzijní fond lze pak použít TF Penzijní připojištění, kde budou uvedeni jednotliví pracovníci s částkami i čísly smluv.
2. Volba Jednotlivě umožní zadat číslo účtu a kód banky. Variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol se zde zadá jen v případě, že budou shodné pro všechny platby jednotlivých pracovníků. Pokud jsou rozdílné pro jednotlivé pracovníky, lze je zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v tabulce Penzijní připojištění v detailním zobrazení spolu s výběrem Penzijního fondu a Způsobu platby. Při vytváření platebního příkazu se platby na penzijní fondy se způsobem platby Jednotlivě uvedou samostatně za jednotlivé pracovníky. Hodnoty Variabilní symbol, Konstantní symbol a Specifický symbol se uvedou přednostně z dialogu Pracovní poměr. Pokud tam nebudou uvedeny, použijí se hodnoty z dialogu Platební styk.

 

Pro již zadané penzijní fondy vyberte v dialogu Platební styk na kartě Penzijní a životní pojištění v detailním zobrazení požadovaný způsob platby. Pokud nastavení neprovedete, vytvoří se položky do platebního příkazu podle volby Hromadně.

 

V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby lze vybrat penzijní fond konkrétního pracovníka v tabulce Penzijní připojištění. Ve mzdových složkách jsou připraveny složky:

Penzijní připojištění – firma
Penzijní připojištění – zam.
Životní pojištění firma
Životní pojištění zam.

 

Tyto složky je možné přidat do výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení v agendě Personalistika nebo do měsíčních mzdových složek v dialogu Mzda v agendě Mzdy. V poli Platba těchto složek se provede výběr penzijního fondu (pojišťovny) z nabídky.

 

Do konce roku 2007 u penzijního připojištění platilo:

Po výpočtu mzdy se ve výsledných složkách mohou objevit následují složky:

Příspěvky PP – daněné zam.
Příspěvky PP – daňově uznat.
Příspěvky PP – daňově neuznat.

 

Složka Příspěvky PPdaněné zam.

Vytvoří se v případě, že příspěvek zaměstnavatele překročí dané % (nyní 5 %) vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance. Částka převyšující toto procento uvedené v poli Částka této složky zvýší základ daně pro výpočet zálohy na daň a od roku 2007 i vyměřovací základ pro soc. zabezpečení a zdr. pojištění. Procento je možné v případě změny upravit v dialogu Mzdové složky v detailu Mzdová složka složky Příspěvky PP – daněné zam..

 

Složka Příspěvky PP – daňově uznat.

Vytvoří se vždy, pokud je v měsíčních složkách zadána složka Penzijní připojištění – zam..

 

Složka Příspěvky PP – daňově neuznat.

Vytvoří se v případě, že příspěvek zaměstnavatele překročí dané % (nyní 3 %) vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance. Částka příspěvku zaměstnavatele se podle tohoto procenta rozdělí do složek Příspěvky PP – daňově neuznat. (přes 3 %) a Příspěvky PP – daňově uznat. (do 3 %). Procento je možné v případě změny upravit v dialogu Mzdové složky v detailu Mzdová složka složky Příspěvky PP – daňově neuznat. v poli Sazba.

 

Související dokumenty (téma "Karta penzijní a životní pojištění"):

Vytvoření platebního příkazu pro Penzijní fondy (pojišťovny)

Volbou menu Agenda/Platební příkaz... je možné prostřednictvím "Průvodce vytvořením příkazu" zařadit platbu penzijnímu fondu na platební příkaz.

 

Postup:

1. Volbou menu Agenda/Platby... v agendě Mzdy na kartě Penzijní a životní pojištění zadejte jednotlivé fondy.

2. V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v dolní části Penzijní připojištění vyberte fond v poli Platba a v poli Způsob vyberte Na účet.

3. Na kartě Nastavení přidejte složky Penzijní připojištění firma a Penzijní připojištění zam., kde v poli Platba vyberte fond a v poli Částka zadejte částku.

4. Proveďte výpočet mezd.

5. Volbou menu Agenda/Platební příkaz... otevřete Průvodce vytvořením příkazu a vyberte Penzijní připojištění ze seznamu plateb.

 

V dialogu Platební styk je možné pro jednotlivé platby v zobrazení detailu zadat předkontaci, která se přenese s platbou do vytvořeného platebního příkazu. Obdobně lze zadat předkontaci také v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu jednotlivých srážek. Zadání předkontací usnadní párování příkazu s výpisem a zaúčtování výpisu.

 

Změna názvu platby a penzijního fondu (pojišťovny)

Při změně názvu platby v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Platba se provede změna také v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

Při změně názvu penzijního fondu v dialogu Platební styk v detailu na kartě Penzjiní a životní pojištění v poli Název dojde ke změně názvu v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Penzijní fond. Změna se provede také v poli Platba v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

 

Související dokument