Platby – nastavení

Obsah:

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

K předvolení druhů plateb v agendě Mzdy slouží funkce Platební styk. Dialog otevřete z menu Nástroje agendy(Agenda)/Platby…

Karty dialogu Platební styk

Karta Platby

Na kartě Platby (obr. 1) se zadávají bankovní spojení na jednotlivé instituce vybírající sociální pojištění, zálohovou daň, srážkovou daň atd. 

 1. V poli sloupce Platba vyberte druh platby (např. sociální pojištění, zálohová daň).
 2. Do pole sloupce Název napište název instituce, které se bude platba převádět.
 3. Do pole sloupce Číslo účtu a Kód banky uveďte číslo účtu a kód banky, na které se bude platba platit (nutné je také vyplnit variabilní symbol).
 4. V poli sloupce Předkontace můžete zadat předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním výpisem.

Vyplňování a kontrolu údajů vám usnadní dva režimy pohledu na položky:

 1. Tabulkový pohled na položky
 2. Detailní pohled na položku

Dialog Platební styk a karta Platby

Obrázek 1: Dialog Platební styk a karta Platby.

Karta Zdravotní pojišťovny

 • Na kartě Zdravotní pojišťovny (obr. 2) jsou přednastavené názvy a kódy existujících zdravotních pojišťoven.
 • Zadejte bankovní spojení pro odvod pojistného.
 • V poli sloupce Zpráva pro příjemce můžete vyplnit informaci pro ZP (není povinné, stačit by měl variabilní symbol).
 • V poli Adresa vyplníte ulici a číslo, na dalším PSČ a město (důležité pro tisk adresy na formuláři Přehled o platbě pojistného).
 • V oddíle Předkontace (v detailu položky) můžete zadat v poli Příkaz předkontaci pro párování platby zařazené na platební příkaz s bankovním výpisem, v poli ZP zaměstnance předkontaci pro účtování každé ZP za zaměstnance a v poli ZP zaměstnavatele předkontaci pro účtování každé ZP za zaměstnavatele.

Vyplňování a kontrolu údajů vám usnadní dva režimy pohledu na položky:

Dialog Platební styk a karta Zdravotní pojišťovny

Obrázek 2: Dialog Platební styk a karta Zdravotní pojišťovny.

Karta Spoření na stáří a pojištění dl. péče

Na kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče (obr. 3) je možné zadat jednotlivé penzijní fondy, životní pojištění a jejich bankovní spojení. U každého vyberte způsob platby (přepnutím na záložku Detail).

 1. Způsob: Hromadně ComboBox - Nabídka umožňuje zadat kompletní bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol). Postupujte takto: v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby – v tabulce Spoření na stáří a pojištění dlohodobé péče vyberete pouze penzijní fond a způsob platby. Ve mzdových složkách Penzijní připojištění – firma a Penzijní připojištění – zam. v poli Platba vyberete penzijní fond. Zároveň je nutné vyplnit číslo smlouvy. Při vytváření platebního příkazu se platby na penzijní fondy se způsobem platby Hromadně uvedou jednou částkou za všechny pracovníky. Pro příslušný penzijní fond lze pak použít formulář Penzijní připojištění, kde budou uvedeni jednotliví pracovníci s částkami i čísly smluv.

 1. Způsob: Jednotlivě ComboBox - Nabídka umožňuje zadat číslo účtu a kód banky. Variabilní, konstantní a specifický symbol zadejte jen v případě, že budou shodné pro všechny platby jednotlivých pracovníků. Pokud jsou rozdílné pro jednotlivé pracovníky, lze je zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v tabulce Spoření na stáří a pojištění dlohodobé péče v detailním zobrazení spolu s výběrem penzijního fondu a způsobu platby. Při vytváření platebního příkazu se platby na penzijní fondy se způsobem platby Jednotlivě uvedou samostatně za jednotlivé pracovníky. Hodnoty Variabilní, Konstantní a Specifický symbol se uvedou přednostně z dialogu Pracovní poměr. Pokud tam nebudou uvedeny, použijí se hodnoty z dialogu Platební styk.

Vyplňování a kontrolu údajů vám usnadní dva režimy pohledu na položky:

Dialog Platební styk a karta Spoření na stáří a pojištění dl. péče

Obrázek 3: Dialog Platební styk a karta Spoření na stáří a pojištění dl. péče.

Dále postupujte takto:

 • Pro již zadané penzijní fondy vyberte v dialogu Platební styk na kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče (obr. 3) v detailním zobrazení požadovaný způsob platby. Pokud nastavení neprovedete, vytvoří se položky do platebního příkazu podle volby Hromadně.
 • V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby lze vybrat penzijní fond konkrétního pracovníka v tabulce Spoření na stáří a pojištění dlohodobé péče. Ve mzdových složkách jsou připraveny složky:
  • Penzijní připojištění – firma
  • Penzijní připojištění – zam.
  • Životní pojištění firma
  • Životní pojištění zam.

Tyto složky je možné přidat do výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení v agendě Personalistika – nebo – do měsíčních mzdových složek v dialogu Mzda v agendě Mzdy. V poli Platba těchto složek se provede výběr penzijního fondu (pojišťovny) z nabídky.

Související dokumenty


Poznámka

Do konce roku 2007 u penzijního připojištění platilo:

Po výpočtu mzdy se ve výsledných složkách mohou objevit následují složky:

 • Příspěvky PP – daněné zam.
 • Příspěvky PP – daňově uznat.
 • Příspěvky PP – daňově neuznat.

Složka Příspěvky PPdaněné zam.

Vytvoří se v případě, že příspěvek zaměstnavatele překročí dané % (nyní 5 %) vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance. Částka převyšující toto procento uvedené v poli Částka této složky zvýší základ daně pro výpočet zálohy na daň a od roku 2007 i vyměřovací základ pro soc. zabezpečení a zdr. pojištění. Procento je možné v případě změny upravit v dialogu Mzdové složky v detailu Mzdová složka složky Příspěvky PP – daněné zam..

Složka Příspěvky PP – daňově uznat.

Vytvoří se vždy, pokud je v měsíčních složkách zadána složka Penzijní připojištění – zam..

Složka Příspěvky PP – daňově neuznat.

Vytvoří se v případě, že příspěvek zaměstnavatele překročí dané % (nyní 3 %) vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnance. Částka příspěvku zaměstnavatele se podle tohoto procenta rozdělí do složek Příspěvky PP – daňově neuznat. (přes 3 %) a Příspěvky PP – daňově uznat. (do 3 %). Procento je možné v případě změny upravit v dialogu Mzdové složky v detailu Mzdová složka složky Příspěvky PP – daňově neuznat. v poli Sazba.

Související dokumenty

Konec poznámky


Vytvoření platebního příkazu pro Penzijní fondy (pojišťovny)

Volbou menu Nástroje agendy(Agenda)/Platební příkaz… je možné prostřednictvím Průvodce vytvořením příkazu zařadit platbu penzijnímu fondu na platební příkaz.

Postupujte takto:

 1. Volbou menu Nástroje agendy(Agenda)/Platby… v agendě Mzdy na kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče (obr. 3) zadejte jednotlivé fondy.
 2. V dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v tabulce Spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče vyberte fond v poli Platba a v poli Způsob vyberte Na účet.
 3. Na kartě Nastavení přidejte složky Penzijní připojištění firma a Penzijní připojištění zam., kde v poli Platba vyberete fond a v poli Částka zadáte částku.
 4. Proveďte výpočet mezd.
 5. Volbou menu Nástroje agendy(Agenda)/Platební příkaz… otevřete Průvodce vytvořením příkazu a vyberte Penzijní připojištění ze seznamu plateb.

V dialogu Platební styk je možné pro jednotlivé platby v zobrazení detailu zadat předkontaci, která se přenese s platbou do vytvořeného platebního příkazu. Obdobně lze zadat předkontaci také v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu jednotlivých srážek. Zadání předkontací usnadní párování příkazu s výpisem a zaúčtování výpisu.

Změna názvu platby a penzijního fondu (pojišťovny)

Při změně názvu platby v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Platba se provede změna také v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

Při změně názvu penzijního fondu v dialogu Platební styk v detailu na kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče v poli Název dojde ke změně názvu v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v poli Penzijní fond. Změna se provede také v poli Platba v souvisejících výchozích mzdových složkách na kartě Nastavení a také ve vytvořených mzdách v jednotlivých obdobích, pokud už byly na základě výchozích mzdových složek vytvořeny měsíční mzdové složky.

 

Související dokumenty