AVIS – popis webové služby

Služba slouží pro komunikaci externích systémů s informačním systémem Vario 12 (14). Vario Integration Services (AVIS) je webové komunikační rozhraní, které funguje na bázi SOAP a je tedy vhodné pro integraci nejrůznějších možných řešení, například:

  • Webové portály (E-shop),
  • Komunikace s on-line čtečkami čárových kódů,
  • Jiné informační systémy.

 

AVIS se spouští jako služba na Windows serveru, která následně komunikuje s databází Vario 12 pomocí příslušných systémových funkcí. Webová služba disponuje rozsáhlým množstvím metod, které umožňují externím systémům nejen získávat potřebné informace z Vario 12, ale také zadávat různé údaje (kontakty, doklady) do systému. Jako příklady lze uvést:

  • Zadávání dokladů do Varia (zakázky, faktury, skladové doklady),
  • Rezervace položek na skladě,
  • Vložit / načíst kontakt do adresáře,
  • Načíst katalogové položky,
  • Načíst aktuální stav položek na konkrétním skladu,
  • Načítání aktuálních ceníků,
  • Načtení vytvořeného stromu produktů (kategorií).

 

Výhodou webové služby je, že zajišťuje správnost dat Varia. Externí aplikace nemusí zapisovat žádné údaje přímo do databáze, vše za ně obstará webová služba AVIS. Tím je zajištěno, že doklady a jiné zakládané údaje budou vždy v korektním stavu a úplné, se všemi podstatnými návaznostmi ve Variu 12. Naopak zobrazování údajů bude vždy aktuální a správné s ohledem na aktuální stav ve Variu 12.

Nezanedbatelná přednost komunikačního rozhraní je možnost rozšiřitelnosti o konkrétní a individuální metody, které zákazníci nenajdou ve standardně dodávaném řešení.

Webová služba AVIS je vhodný nástroj pro zákazníky, kteří chtějí propojit Vario 12 s externími aplikacemi nejrůznějších typů na bázi SOAP komunikace. Aby bylo možné toto doplňující řešení využít, je nutné, aby Vario bylo instalováno v SQL verzi. Access verze podporována není.

 

Navazující dokument