Formulář Žádost o roční zúčtování daně

Tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně umožňuje tisk formuláře „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období” od vzoru č. 1. Volitelně lze tisknout ¹Komplet – identifikace plátce a poplatníka, slevy a odpočty dle evidence ve Variu (od vzoru č. 2) nebo jen ²Hlavičku s identifikací plátce a poplatníka anebo ³Prázdný formulář (viz obr. níže).

Tiskový formulář je dostupný z hlavní nabídky tiskových formulářů agendy Personalistika a také pod skupinou Uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Tiskový formulář je licencovaný pro každou zpracovávanou firmu. Pro výstup do náhledu nebo do tisku je nutná plná licence. Tento formulář Žádost o roční zúčtování daně je dostupný pod stejnou licencí jako tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně.

Pro objednání plné licence postupujte takto:

 • Otevřete agendu Personalistika ve firmě, ze které chcete tiskový formulář tisknout.
 • Otevřete tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně z hlavní nabídky tiskových formulářů nebo skupiny Uplatnění slev a daňového zvýhodnění nebo z detailu pracovníka.
 • V úvodním dialogu tiskového formuláře klepněte na tlačítko  OK  a následně vyberte volbu Aktivovat demoverzi.
 • V další kroku klepněte na Zakoupit plnou verzi a podle instrukcí ve formuláři Objednávka proveďte objednávku plné licence tiskového formuláře „Mzdy PPD” pro tiskový formulář Žádost o roční zúčtování daně.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Úvodní dialog formuláře Žádosti o roční zúčtování

Obrázek: Úvodní dialog formuláře Žádosti o roční zúčtování.

Tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování” tiskne údaje do formuláře:

 • Pro zaměstnance v aktuální knize.
 • Pro vybraný rok – k tomuto roku je vyhodnoceno uplatnění slev a odpočtů.

S volitelným rozsahem tištěných údajů:

 • 1. KOMPLET – identifikace plátce a poplatníka, slevy a odpočty dle evidence v detailu zaměstnance:
  • Tabulka předchozích plátců se vyplní, pokud jsou v dialogu Pracovník po klepnutí na tlačítko Jiné příjmy zadány informace identifikující předchozí plátce a kalendářní měsíce, za které byly příjmy vyplaceny.
   Dialog Jiné příjmy
  • Sleva na manželku, slevy za umístění dítěte a Nezdanitelné části základu daně se vyplní, pokud jsou v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Nezdanitelné částky odpočtu daně a slevy pro roční zúčtování” evidované tyto údaje pro vybraný rok.
   Ve sloupcích Od a Do se vyplňuje vždy interval 1. 12. yyyy až 31. 12. yyyy, kde yyyy je rok uplatnění odpočtů a slev.
   Detail záznamu Pracovník na kartě Rodina
  • Tabulka jiných osob, které spolu s poplatníkem uplatňují odpočet úroků ze základu daně, na které uplatňují nárok z důvodu zaplacených úroků z úvěru, se vyplní, jen pokud jsou takové osoby uvedeny v dialogu Pracovník na kartě Rodina v horní tabulce a je u nich nastaven parametr CheckBox - Zatržítko Uplatnění úroku. Takovou osobou může být evidovaná osoba, která má v poli Vztah text Dítě, Partner nebo Jiný. Adresa takové osoby se v Žádosti zobrazí, pokud je v záznamu osoby v poli Název adresy spoludlužníka vybrán název adresy evidované u daného poplatníka na kartě Obecné. Takovou adresou může být např. Adresa (shodná s poplatníkem), Prohlášení – jiný poplatník (pokud je zadána pro účely tisku Prohlášení poplatníka), RZD – bytová potřeba (adresa bytové potřeby, která je předmětem úvěru) nebo jiná u pracovníka evidovaná adresa, splňující podmínku pro nárok na odpočet úroků.
   Detail záznamu Pracovník na kartě Rodina
  • Pokud jsou v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Nezabavitelné částky odpočtu daně a slevy pro roční zúčtování evidované pro vybraný rok odpočty Odpočet – úroky nebo Odpočet – úroky – obstarání po 1. 1. 2021, provede se zaškrtnutí pod tabulkou spoludlužníků podle zadaného typu odpočtu resp. data obstarání bytové potřeby.
  • Adresa bytové potřeby se vyplní podle adresy zadané v dialogu Pracovník na kartě Obecné s názvem adresy RZD – bytová potřeba

Detail záznamu Pracovník na kartě Obecné

 • Pokud je o roční zúčtování žádáno současně s dodatečně uplatněnými slevami příp. daňovým zvýhodněním, které jsou zadané v dialogu Pracovník na kartě Slevy na dani a daň. zvýhodnění pro roční zúčtování, projeví se tato skutečnost v Podpisové části žádosti v poli: Současně žádám v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani / daňového zvýhodnění písmenem X.
  Detail záznamu Pracovník na kartě Rodina
 • 2. HLAVIČKA – pouze identifikace plátce a poplatníka.
 • 3. BEZ ÚDAJŮ – prázdný formulář pro kompletní ruční vyplnění.
  • S volitelným podkladem – zaškrtnutím volby „Tisknout s bílým podkladem” lze tisknout pouze text bez barevného pozadí, jinak podle nastavení tiskárny barevně, tedy s růžovým podkladem nebo v odstínech šedi apod. 
  • Volitelně s tiskem data podpisu – datum zadané do pole „Tisknout datum podpisu žádost” se přenese na druhou stranu formuláře do podpisové části.

Pro usnadnění exportu při hromadném vytvoření žádosti a uložení do PDF doporučujeme využít doplněk Generování výkazů pro B2E.

 

Související dokumenty